Skip navigation.

Language:

"Aurel Vlaicu" University
of Arad

Faculty of Economic Sciences

Dean:

Vice-Deans: 

Director of Department:

Contact

Adress: Revoluţiei Street, nr. 77, Arad, Corp D
Phone/fax (bachelor + master): +4 0257-280.679 ;
Dean phone: +4 0257-252.700
E-mail: stiinte.economice@uav. ro 
Schedule: luni-vineri: 9:00-12:00

Secretary in Chief:

 • Ilca Elisabeta

Council of Faculty

Nr.crt.

Title

Surname and first name

1

Prof.univ.dr.

Lile Ramona

2

Prof.univ.dr.

Cernușca Lucian

3

Conf.univ.dr.

Isac Florin

4

Conf.univ.dr.

Bălan Leonard

5

Conf.univ.dr.

Cilan Teodor

6

Conf.univ.dr.

Pantea Mioara

7

Conf.univ.dr.

Haranguş Daniela

8

Lect. univ.dr.

Almasi Robert

9

Lect. univ.dr.

Spînu Adina

10

Lect. univ.dr.

Mazuru Luminiţa

11

Lect.univ.dr.

Sanda Grigorie

12

Student

Barna Roxana

13

Student

Ştefan Delia

14

Student

Lile Florian

15

Student

Dragan Ioana

Council of departement of economic sciences

Nr.crt.

Title

Surname and first name

1

Lect. univ.dr.

Almasi Robert Cristian

2

Lect. univ.dr.

Condea Bogdan Virgil

3

Lect. univ.dr.

Cuc Lavinia Denisia

4

Lect. univ.dr.

Barbu Florentina Simona

5

Asist.univ.dr.

Gomoi Bogdan Cosmin

        


       

Committees

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității:

 • prof. univ. dr. Cernuşcă Lucian (luciancernusca@gmail.com)
 • conf. univ. dr. Dudă-Dăianu Dana Codruţa
 • asist. univ. dr. Gomoi Bogdan Cosmin
 • Buboi Roxana – studentă

 

Comisia pentru curriculum şi calificări universitare:

 • conf. univ. dr. Isac Florin Lucian (florinisac72@yahoo.com)
 • conf. univ. dr. Bălan Leonard Sergiu
 • lect. univ. dr. Risti Lucia-Camelia
 • Băhnean Cosmin - student

 

Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat:

 • conf. univ. dr. Pantea Mioara Florina (mioarapantea@gmail.com)
 • conf. univ. dr. Haranguş Daniela
 • conf. univ. dr. Trifan Vanina Adoriana

 

Comisia de burse:

 • conf. univ. dr. Bălan Leonard Sergiu (leonard_balan@yahoo.com)
 • conf. univ. dr. Cilan  Teodor Florin
 • lect. univ. dr. Almaşi Robert Cristian
 • Bunaciu Andreea - studentă

 

Comisia de audit intern a procesului de învățământ şi cercetare:

 • conf. univ. dr. Csorba Luiela Magdalena (luielacs@yahoo.com)
 • conf. univ. dr. Maxim Olga Irina
 • lect. univ. dr. Rusu Sergiu

 

Comisia pentru consiliere şi orientare profesională:

 • conf. univ. dr. Niţu Adrian Henorel (anitu0@gmail.com)
 • lect. univ. dr. Bîja Monica Suzana
 • lect. univ. dr. Spînu Adina Eleonora

 

Comisia pentru monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ:

 • conf. univ. dr. Nicolaescu Cristina (cristina_nc2@yahoo.com)
 • lect. univ. dr. Mazuru Luminiţa Ioana
 • lect. univ. dr. Sanda Grigorie

 

Comisia Erasmus +:

 • lect. univ. dr. Rusu Sergiu (sergiu.rusu@uav.ro)
 • conf. univ. dr. Cilan Teodor Lucian
 • lect. univ. dr. Almaşi Robert Cristian

 

Responsabil ALUMNI:

 • lect.univ.dr. Spînu Adina Eleonora (adinasturz@gmail.com)

 


  Planul strategic al Facultății de Științe Economice 2016-2020

  

Back to top.

Site made by ROBO Design.

Coordinator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET