Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Anunţuri

Susținere publică teză de doctorat

Candidat: Diac. Paul Sebastian ORADAN (CV)

Titlul tezei: Nichifor Crainic şi Dumitru Stăniloae - relevanţa Misticii în înnoirea Dogmaticii Ortodoxe din România în secolul al XX-lea

Data susținerii: 13.10.2016

Locația: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad

Ora susținerii: 10.00

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Coordonator: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan

Membri: Pr. conf. univ. dr. Stefan Buchiu

             Pr. conf. univ. dr. Tache Sterea

             Pr. conf. univ. dr. Cristinel Ioja

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză de doctorat

Candidat: Pr. MARIUS IOVAN (CV)

Titlul tezei: Profesor doctor Iorgu D. Ivan şi opera sa canonică. O evaluare canonică a contribuţiei sale la sistematizarea dreptului bisericesc

Data susținerii: 17.09.2016

Locația: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad

Ora susținerii: 10.00

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

Coordonator: Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Membri: Pr. conf. univ. dr. Nicolae V. Dură

             Conf. univ. dr. Cătălina Mititelu

             Pr. conf. univ. dr. Lucian Farcasiu

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză de doctorat

Candidat: Drd. Marcu Roxana

Titlul tezei: Categoria gramaticală a intensităţii în limba română actuală

Data susținerii:  21.09.2016

Locația: Sala 218, Complex M

Ora susținerii: 10.00

Conducătorul de doctorat: Prof.  univ. dr. Lizica Mihuţ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf.  univ.  dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof. univ.  dr. Gavrilă Neamţ

             Prof. univ. dr. Ileana Oancea

             Prof. univ. dr. Emilia-Domniţa Tomescu

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză de doctorat

Candidat: Drd. Copăceanu Monica Dana Corina

Titlul tezei: Câmpul lexico-semantic al verbelor onomatopeice în limba română actuală

Data susținerii: 21. 09. 2016

Locația: Sala 218, Complex M

Ora susținerii: 12. 00

Conducătorul de doctorat: Prof.  univ. dr. Lizica Mihuţ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf.  univ.  dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof.  univ.  dr. Angela Bidu Vrânceanu

             Prof.  univ.  dr. Gavrilă Neamţ

             Prof.  univ.  dr. Ileana Oancea

Rezumat: Romana / Engleza

Susținere publică teză de doctorat

Candidat: Drd. Drăgan Daniela Lucia

Titlul tezei: Imagini ale femininului tradiţional în opera ardelenească

Data susținerii: 24. 09. 2016

Locația: Sala 218, Complex M

Ora susținerii: 12. 30

Conducătorul de doctorat: Prof.  univ. dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu (CV)

Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea

              Prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu

              Conf. univ. dr. Dumitru Vladuţ

Rezumat: Romana / Engleza      

Susținere publică teză de doctorat

Candidat: Drd. Achim Diana Otilia

Titlul tezei: Ipostaze ale naratarului în discursul narativ literar

Data susținerii: 24. 09. 2016

Locația: Sala 218, Complex M

Ora susținerii: 11. 00

Conducătorul de doctorat: Prof.  univ. dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea

              Prof. univ. dr. Florica Bodiştean

              Conf. univ. dr. Simona Constantinovici

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză de doctorat

Candidat: Drd. Dumitrache Nicoleta Alina (CV)

Titlul tezei: Ipostazele feminitatii in opera lui Mircea Eliade

Data sustinerii:06.07.2016

Locatia: Sala 218, Complexul M

Ora sustinerii: 11:00

Conducătorul de doctorat: Prof. Univ. Dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat in format tiparit la sediul UAV Arad, str.Elena Dragoi, nr.2-4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Presedinte: Conf. Univ. Dr. Adela Drăucean

Membrii:  Prof. Univ. Dr. Livius Bercea

               Prof. Univ. Dr. Dumitru Vlăduț

               Prof. Univ. Dr. Florica Bodiștean

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză de doctorat

Candidat: drd. Răzvan Dumitru Rușeț (CV)

Titlul tezei:  INSTANȚELE DE JUDECATĂ ALE PATRIARHIEI ROMÂNE ÎN SECOLUL AL XX-LEA. STUDIU CANONIC

Data susținerii: 07.07.2016

Locația: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad

Ora susținerii: 9.00

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Constantin Rus (CV)


Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Prof univ. dr. Cristinel Ioja

Membri: Prof.univ.dr. Dură Nicolae

             Conf.univ.dr. Mititelu Cătălina

             Prof. univ. dr. Patriciu Vlaicu

Rezumat: Română / Engleză


Susținere publică teză de doctorat

Candidat: Drd. Andrei Ando (CV)

Titlul tezei: Pamfil Şeicaru,Autor şi personaj literar

Data susținerii: 28.06.2016

Locația: Sala 218, Complex M

Ora susținerii: 12.00

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD,str.Elena Dragoi nr.2-4,Biroul de studii doctorale

Comisie:

Presedinte: Prof univ. dr. Bodiştean Florica

Membri: Conf.univ.dr. Ciobotea Radu

             Prof.univ.dr. Ioan Simut

             Prof. univ. dr. Ilie Rad

Rezumat: Română / Engleza

Susținere publică teză de doctorat

Candidat: Pr. Iovan Marius (CV)
Titlul tezei: Profesor Doctor Iorgu D. Ivan şi opera sa canonică. O evaluare canonică a contribuţiei sale la sistematizarea Dreptului bisericesc

Data susținerii: 07.06.2016
Locația: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad
Ora susținerii: 9.00
Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Constantin Rus
Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Pr. Prof. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA

 
Membri:     Pr. Conf. Univ. Dr. LUCIAN FARCAŞIU
                 Pr. Prof. Univ. Dr. CONSTANTIN RUS
                 Pr. Conf. dr. PPATRICIU VLAICU


              

Rezumat: Română / Engleză

Candidat: Pr. dr. MUGUREL IONEL MARTINIUC (CV)

Titlul tezei:BISERICA ORTODOXĂ DIN BUCOVINA ÎN PERIOADA STĂPÂNIRII HABSBURGICE (1774-1918). STUDIU ISTORIC-CANONIC

Data susținerii: 05.04.2016

Locația: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad

Ora susținerii: 9.00

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Constantin Rus

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, PiaţaAvramIancu, Nr. 7,

Comisie:

Presedinte: Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja
Membri:      Pr. Prof. dr. Constantin Rus
                  Pr. Prof. dr. Ioan Vicovan (Universitatea Al. I. Cuza Iasi)
                  Pr. Prof. dr. Irimie Marga (Universitatea Lucian Blaga Sibiu)
                  Pr. Conf. dr. Patriciu Vlaicu (Universitatea Babes-Boliay Cluj-Napoca)

Rezumat: Română / Engleză

Susţinere teză de doctorat

Candidat: drd. Cristina Corla (Hanţ) 

conducător ştiinţific prof. univ. dr. L.Mihuţ

Titlul lucrării: Prepoziţia şi grupul prepoziţional în limba română actuală

Data: 25.03.2016, ora 10

Locul: Sala 218, Complex M

 

Susţinere teză de doctorat

Candidat: drd. Floarea-Rodica Lari (Bicăzan)>

conducător ştiinţific prof. univ. dr. I. Funeriu

Titlul lucrării: Tendinţe şi evoluţii ale poeziei religioase în perioada interbelică şi contemporană

Data: 18.12.2015, ora 12:00

Locul: Sala 218, Complex M

 

Susţinere teză de doctorat

Candidat: drd. Adela Cristiana Gorcea

conducător ştiinţific prof. univ. dr. I. Funeriu

Titlul lucrării: Valori documentare în scrierile lui Ioan Slavici 

Data: 09.12.2015, ora 10:00

Locul: Sala 218, Complex M

 

Susţinere teză de doctorat

Candidat: Drd. Cociuba Ancuta Margareta

conducător ştiinţific prof. univ. dr.

Titlul lucrării: COMPLEMENTUL CIRCUMSTANȚIAL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ 

Data: 24.10.2014, ora 10:00

Locul: Sala 218, Complex M

 

Susţinere teză de doctorat

Candidat: Drd. ADAM ALEXANDRU DAN

conducător ştiinţific: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan

Titlul lucrării: Conceptul de Persoană la Părintele Dumitru Stăniloae şi relevanţa acestuia în contemporaneitate

Data: 21.10.2014, ora 09:00

Locul: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”

 

Susţinere teză de doctorat

Candidat: drd. Brade Diana

Titlul lucrării: Poezia vizuală şi concretizările sale istorice

Data: 02.07.2014, ora 10:00

Locul: Complex M (Micalaca) Sala 90

 

Susţinere teză de doctorat

Candidat: drd. Sava Alexandru Toma

Titlul lucrării: Canonul literar britanic în curicula academică românească

Data: 02.07.2014, ora 12:00

Locul: Complex M (Micalaca) Sala 90

 

Susţinere teză de doctorat

Candidat: drd. Sava Alexandru Toma

Titlul lucrării: Canonul literar britanic în curicula academică românească

Data: 02.07.2014, ora 12:00

Locul: Complex M (Micalaca) Sala 90

 

Anunț

Vineri 24 mai 2013, ]ncepand cu orele 10,00, are loc la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale şi Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea", prima ediţie a Sesiunii ştiinţifice a doctoranzilor Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad, în cadrul Zilelor Academice Timişene.

 

Susţinere teză de doctorat

Candidat: drd. Velovan Codruta

Titlul lucrării:Abordare contrastivă a adjectivului în limbile română şi germană >

Data: 02.07.2014, ora 08:00

Locul: Complex M (Micalaca) Sala 90

 

Susţinere teză de doctorat

Candidat: drd. Şerban Laura Adela

Titlul lucrării: Neologismele în presa română actuală

Data: 02.07.2014, ora 10:00

Locul: Complex M (Micalaca) Sala 90

  

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET