Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Researcher ID şi indicele Hirsch via Thomson Reuters - ISI Web of Science

Indicele Hirsch sau h-index este un indice care încearcă să măsoare atât productivitatea ştiinţifică cât şi impactul ştiinţific aparent al unui cercetător. Pe scurt, h este egal cu numărul de lucrări, dintre cele publicate de către un autor în publicaţiile indexate în ISI Web of Science,  care au cel puţin h citări în publicaţii indexate în ISI Web of Science.
Indicele poate fi aplicat, de asemenea, pentru a evalua productivitatea şi impactul unui grup de oameni de ştiinţă, cum ar fi un departament, o universitate sau o ţară. Mai multe se pot citi aici.

Un cercetător îşi poate crea un Researcher ID în baza de date Thomson Reuters, în care poate introduce toate lucrările sale incluse în ISI Web of Science.

Accesul în această bază de date se poate realiza gratuit, de pe calculatoarele din reţeaua Universităţii "Aurel Vlaicu," la adresa http://isiknowledge.com.

De menţionat că acest h-index se calculează, dând click pe „Citation Metrics”, doar pentru lucrările introduse de posesorul ID-ului în listă. La butonul "Labs" se pot vedea coautorii, precum şi cine a citat lucrările respective. Există şi două tipuri de logo, cu linkuri la ID, care se pot include în orice pagină web, ca o linie de program html.

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Aradfigureazăînaceastă bază de date cu următoarele ID-uri, create până la data de 17.04.2016:

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET