Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

PROIECTE DERULATE ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE îN şTIINţE TEHNICE şI NATURALE

PROGRAMUL/PROIECTUL PERIOADA VALOARE
Acord Bilateral Româno-Flamand Optimizarea tehnologiei enzimatice în ultrasunete pentru aplicaţii în cotonizarea inului Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie 2005-2007 116.000 LEI
Programul naţional CEEX - MODUL II: Contract nr. 379/2005 Caracterizarea electrochimica si studiul cinetic al biodegradarii poluantilor mediului Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu 2005-2007 144.520 LEI
Biotechnological processing of a European strategic raw material PDD (CBP) - (EAP. RIG 981504) NATO Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie 2005-2007 25.000 EURO
Biosensors for environmental pollutions monitoring PDD (CP) - (ESP, EAP, RIG 982234) NATO Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu 4 2005-2007 25.000 EURO
Programul naţional CEEX - MODUL III: Parteneriat ştiinţific în domeniul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor aplicate în textile - PARTEXNET Contract nr. 68/2006 Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie 2006-2007 100.000 LEI
Programul naţional CEEX - MODUL I: Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizând procese chimice şi enzimatice în ultrasunete pentru obţinerea de materiale performante - TENZINUS, Contract nr. 55/2006 Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie 2006-2008 486.000 LEI
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.1.2: "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate": Plantele liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană - BASTEURES Director de proiect: Prof. Dr. RYSZARD MICHAL Responsabil ştiinţific: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie link 2010-2013 6.842.915 LEI
Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases - FP7 - CP-IP 228827-2 NANOFOL Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu link 2009-2013 377.185 euro
Compuşi volatili emişi de plantele din familiile Betulacea si Fagacea indusi in tipul stresului biotic si abiotic" - PN-II-RU-TE-2011-3-0022 Director de proiect: CS II Dr. Lucian Copolovici link 2011-2014 920.000 LEI

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET