Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Institute și Centre de Cercetare ale Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, conform H.S. nr. 157 din 26 mai 2016

Institute ale UAV

 1. Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Știinţe Tehnice şi Naturale
         Director: CS I Dr. Ing. Cecilia Sîrghie
 2. Institutul de Cercetare în Știinţe Sociale și Umaniste
         Director: Prof. univ. dr. Silviu Gabriel Szentesi
 3. Institutul European
         Director: Conf. univ. dr. chim. Dana Maria Copolovici

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri

Director: Lect. univ. drd. Grigorie Sanda

Centre de cercetare acreditate la nivel instituțional

 1. Facultatea de Design Centrul de Cercetare în Design și Managementul Inovației Coordonator: Conf. univ. dr. Lucia Gabriela Cristea
 2. Facultatea de Educație Fizică și Sport Centrul de Cercetare pentru Activități Fizice Coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Dorin Galea
 3. Facultatea de Inginerie Centrul de Cercetare “Sisteme Inteligente” Coordonator: Prof. univ. dr. Valentina Emilia Bălaș
 4.  Centrul de Cercetări Textile  “Florin Vălu” Coordonator: Prof. univ. dr. ing. ec. Ionel Barbu 
 5. Centrul de Cercetări în Inginerie Mecanică Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Virgil Florin Duma
 6. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului Centrul de Cercetări Chimice și Tehnologice Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Dorina Rodica Chambre
 7. Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Centrul de Cercetare Socio-Psihopedagogică Coordonator: Prof. univ. dr. Dorin Herlo
 8. Facultatea de Științe Economice Centrul de Cercetări în Marketing Coordonator: Conf. univ. dr, Olga Maxim Centrul de Cercetări și Consultanță în Economie Coordonator: Conf. univ. dr. Dana Codruța Dudă-Dăianu
 9. Facultatea de Științe Exacte Centrul de Cercetare “Modele Matematice și Sisteme Informatice” Coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Dzițac
 10. Facultatea de Științe Umaniste și Sociale Centrul de Studii Interculturale și Interconfesionale Coordonator: Prof. univ. dr. Adriana Vizental Centrul de Limbi Moderne Coordonator: Conf. univ. dr. Voica Radu
 11. Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” Centrul de Studii Teologice-Istorice și Prognoză Pastoral-Misionară Coordonator: Preot lect. dr. Filip George Albu

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET