Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Institute și Centre de Cercetare ale Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad

 Institute ale UAV

1. Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Știinţe Tehnice şi Naturale

  • Director: Prof. univ. dr. Lucian Octav Copolovici

2. Institutul de Cercetare în Știinţe Sociale și Umaniste

  • Director: Prof. univ. dr. Silviu Gabriel Szentesi

3. Institutul European "Serge Moscovici"

  • Director: Prof. univ. dr. Lavinia Betea

4.Incubatorul Tehnologic și de Afaceri

  • Director: Lect. univ. dr. Grigorie Sanda

 Centre de cercetare acreditate la nivel instituțional

 1. Facultatea de Design

Centrul de Cercetare în Design și Managementul Inovației

Coordonator: Conf. univ. dr. Lucia Gabriela Cristea

 2. Facultatea de Educație Fizică și Sport

Centrul de Cercetare pentru Activități Fizice

Coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Dorin Galea

 3. Facultatea de Inginerie

Centrul de Cercetare “Sisteme Inteligente”

Coordonator: Prof. univ. dr. Valentina Emilia Bălaș

Centrul de Cercetare “Florin Vălu”

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. ec. Ionel Barbu

Centrul de Cercetări în Inginerie Mecanică

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Virgil Florin Duma

 4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

Centrul de Cercetări Chimice și Tehnologice

Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Dorina Rodica Chambre

 5. Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

Centrul de Cercetare Socio-Psihopedagogică

Coordonator: Prof. univ. dr. Dorin Herlo

 6. Facultatea de Științe Economice

Centrul de Cercetări în Marketing

Coordonator: Conf. univ. dr. Olga Maxim

Centrul de Cercetări și Consultanță în Economie

Coordonator: Lect. univ. dr. Luminița Ioana Mazuru

 7. Facultatea de Științe Exacte

Centrul de Cercetare “Modele Matematice și Sisteme Informatice”

Coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Dzițac

 8. Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

Centrul de Studii Interculturale și Interconfesionale

Coordonator: Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu

Centrul de Limbi Moderne

Coordonator: Conf. univ. dr. Voica Radu

 9. Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea”

Centrul de Studii Teologice-Istorice și Prognoză Pastoral-Misionară

Coordonator: Preot lect. dr. Filip George Albu

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET