Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Institute și Centre de Cercetare ale Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad

 Institute ale UAV

 1. Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Știinţe Tehnice şi Naturale

 • Coordonator: Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu

 2. Institutul de Cercetare în Știinţe Sociale și Umaniste

 • Director: Prof. univ. dr. Silviu Gabriel Szentesi

 3. Institutul European "Serge Moscovici"

 • Director: Prof. univ. dr. Lavinia Betea

 Incubatorul Tehnologic și de Afaceri

 • Director: Lect. univ. dr. Grigorie Sanda

 Centre de cercetare acreditate la nivel instituțional

 1.      Facultatea de Design

 Centrul de Cercetare în Design și Managementul Inovației

 • Coordonator: Conf. univ. dr. Lucia Gabriela Cristea

 2.      Facultatea de Educație Fizică și Sport

 Centrul de Cercetare pentru Activități Fizice

 • Coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Dorin Galea

 3.      Facultatea de Inginerie

 Centrul de Cercetare “Sisteme Inteligente”

 • Coordonator: Prof. univ. dr. Valentina Emilia Bălaș

 Centrul de Cercetare “Florin Vălu”

 • Coordonator: Prof. univ. dr. ing. ec. Ionel Barbu

 Centrul de Cercetări în Inginerie Mecanică

 • Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Virgil Florin Duma

 4.      Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

 Centrul de Cercetări Chimice și Tehnologice

Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Dorina Rodica Chambre

 5.      Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

 Centrul de Cercetare Socio-Psihopedagogică

 • Coordonator: Prof. univ. dr. Dorin Herlo

 6.      Facultatea de Științe Economice

 Centrul de Cercetări în Marketing

 • Coordonator: Conf. univ. dr, Olga Maxim

 Centrul de Cercetări și Consultanță în Economie

 • Coordonator: Conf. univ. dr. Dana Codruța Dudă-Dăianu

 7.      Facultatea de Științe Exacte

 Centrul de Cercetare “Modele Matematice și Sisteme Informatice”

 • Coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Dzițac

 8.      Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

 Centrul de Studii Interculturale și Interconfesionale

 • Coordonator: Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu

 Centrul de Limbi Moderne

Coordonator: Conf. univ. dr. Voica Radu

 9.      Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea”

 Centrul de Studii Teologice-Istorice și Prognoză Pastoral-Misionară

 • Coordonator: Preot lect. dr. Filip George Albu

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET