Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

CE ESTE MOBILITATEA DE PLASAMENT ERASMUS+ ?

Acest tip de mobilitate permite studenților să efectueze un plasament (practică) într-o companie, centru de cercetare, institut, universitate, organizație non-guvernamentală dintr-o altă țară din Uniunea Europeană. 

NU se poate realiza mobilitatea de plasament în:

- Instituţiile UE şi alte organizaţii UE, inclusiv agenţiile (lista lor completă poate fi consultată pe site-ul ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);

- organizaţii care administrează programe UE (pentru a evita conflictul de interese şi/sau dubla finanţare);

- reprezentanţe diplomatice naţionale (ambasade, consulate, institute culturale) ale țării de origine a studentului.

Perioada unei mobilități de plasament este cuprinsă între minimum 2 luni și maximum 12 luni. Pentru anul universitar 2014–2015, ea nu poate începe mai târziu de 1 august 2015 (iar studentul trebuie să se întoarcă din mobilitate până la data de 30 septembrie 2015). 

Finanțarea este asigurată din fondurile Erasmus+. Pentru anul universitar 2014-2015, pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile corespunzătoare pentru mobilitatea de studiu se adaugă 200 euro/lună. În acest caz, nu se mai aplică o altă suplimentare în cazul celor cu oportunități reduse.

Oportunitatihttp://portal.ipb.pt/portal/page?_pageid=436,564242&_dad=portal&_schema=PORTAL

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET