Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Planuri de învăţământ licenţă

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
 • Psihopedagogie specială (PS)
 • Psihologie (PH)
 • Asistenţă socială (AS)
An PIPP PS   PH

AS

 2014-2017  Plan  Plan  Plan  Plan
 2015-2018  Plan  Plan  Plan  Plan
 2016-2019  Plan  Plan  Plan  Plan

Planuri de învăţământ master

 • Pedagogie interactivă (PI)
 • Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici (PETSM)
 • Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică (PSFCCD)
 • Servicii de asistenţă socială (SAS)
An PI PETSM   PSFCCD

SAS

 2015-2018  Plan  Plan  Plan  Plan
 2016-2019  Plan  Plan  Plan  Plan

 


Descrierea programelor de studii de licenţă

Descrierea programelor de studii de master

Pedagogie interactivă

 • Descriere

Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

 • Descriere

Servicii de asistenţă socială

 • Descriere

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

MANAGEMENT EDUCAIONAL

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA SI EDUCAIE INTEGRATA


Responsabili  programe de studii de licenţă:

 • Prof.univ.dr. Gabriela KELEMEN-PIPP
  • E-mail:gabriela.kelemen@uav.ro
  • Orar audienţă: luni 13:00 - 15:00 cabinetul 123.
 • Conf.univ.dr. Tiberiu Sandu DUGHI-PH
  • E-mail: tiberiu.dughi@uav.ro
  • Orar audienţă:  miercuri 14:00 -16:00 cabinetul 202
 • Conf.univ.dr. Alina COSTIN-AS
  • E-mail: alina.costin@uav.ro 
  • Orar audienţă: luni, 10:00 - 12:00 sala 123
 • Lector univ.dr. Camelia Nadia BRAN-PS
  • E-mail: camelia.bran@uav.ro
  • Orar audienţă: miercuri,  12:00 - 14:00 cabinetul 123

Responsabili  programe de studii de masterat:

 • Prof.univ.dr. Dorin HERLO -PSFCCD
  • E-mail:dorin.herlo@uav.ro
  • Orar audienţă 12:00-13:00 cabinetul 123
 • Prof.univ.dr. Gabriela KELEMEN-PETSM
  • E-mail:gabriela.kelemen@uav.ro
  • Orar audienţă: luni 13:00 - 15:00 cabinetul 123.
 • Conf.univ.dr. Mihaela ARDELEAN GAVRILĂ-SAS
  • mihaela.gavrila@uav.ro
  • Orar audienţă: miercuri 17:00 - 19:00  sala 123
 • Lector univ.dr. Evelina BALAŞ-PI
  • evelina.balas@uav.ro
  • Orar audienţă:  joi 12:00-14:00 cabinetul 202

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET