Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Studii universitare de licenţă: Informatică - învăţământ cu frecvenţă (IF)

Domeniu de licenţă: Informatică;

Program de studii (specializarea): Informatică;

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Durata studiilor: 3 ani (6 semestre);

Număr credite transferabile in sistem european (ECST): 180 (30/semestru);

Autorizare/Acreditare ARACIS: Acreditatată în anul 2009

Legendă:

 • C= Nr. ore de curs
 • S= Nr. ore de seminar
 • L= Nr. ore de laborator
 • F.v.= Forma de verificare
 • Nr. cr.= Nr. credite ECTS (credite transferabile  în sistem european)
 • Ex.= Examen
 • Cn.= Colocviu cu notă

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

Anul I

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disciplina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GlAF1O01

Logică computațională

DF

80

1

1

-

-

Ex

4

-

-

-

-

-

-

GlAF1O02

Arhitectura sistemelor de calcul

DF

108

2

-

2

-

Cn

6

-

-

-

-

-

-

GlAS1O05

Algoritmi și programare

DS

108

2

-

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlAS1O07

Birotică

DS

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlAC1O08

Analiză matematică

DC

108

2

2

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlAC1O13

Educație fizică și sport 1

DC

-

-

1

-

-

C

1

-

-

-

-

-

-

GlAF2O03

Structuri de date

DF

108

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

6

GlAF2O04

Sisteme de operare

DF

80

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Ex

4

GlAS2O06

Fundamentele programării vizuale

DS

108

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

6

GlAC2O09

Algebră

DC

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

GlAC2O10

Geometrie analitică și diferențială

DC

108

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

6

GlAC2O14

Educație fizică și sport 2

DC

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

1

 

TOTAL

 

 

9

4

5

-

-

28

9

4

5

-

-

28

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAC1A11

Limba engleză 1

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlAC1A15

Limba franceză 1

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlAC1A16

Limba germană 1

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAC2A12

Limba engleză 2

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlAC2A17

Limba franceză 2

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

GlAC2A18

Limba germană 2

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

TOTAL

 

 

-

2

-

-

-

3

-

2

-

-

-

3

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

9

6

5

-

-

31

9

6

5

-

-

31

DISCIPLINE FACULTATIVE

GlAC1F03

Psihologia educației

DC

80

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAC2F01

Analiză matematică pe Rn

DC

108

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Cn

6

GlAC2F02

Software matematic

DC

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Cn

5

GlAC2F04

Fundamente pedagogice. Teoria și metodologia curriculumului.

DC

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5


 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

Anul II

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disciplina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GlAF3O01

Rețele de calculatoare

DF

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAF3O02

Algoritmica grafurilor

DF

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAF3O03

Baze de date

DF

108

2

-

2

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlAS3O05

Programare orientată pe obiecte

DS

80

2

-

2

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlAC3O10

Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale

DC

122

2

1

-

-

Ex

6

-

-

-

-

-

-

GlAC3O14

Educație fizică și sport 3

DC

-

-

1

-

-

C

1

-

-

-

-

-

-

GlAF4O04

Limbaje formale și automate

DF

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlAS4O06

Tehnici avansate de programare

DS

80

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

5

GlAS4O07

Tehnologii Web

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

5

GlAS4O08

Sisteme de gestiune a bazelor de date

DS

80

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Ex

5

GlAS4O09

Practică 90 ore

DS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cn

2

GlAC4O11

Probabilități și statistică matematică

DC

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

GlAC4O15

Educație fizică și sport 4

DC

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

1

 

TOTAL

 

 

10

2

6

-

-

28

10

2

6

-

-

28

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1AC3A12

Limba engleză 3

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

G1AC3A16

Limba franceză 3

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

G1AC3A17

Limba germană 3

DC

52

-

2

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1AC4A13

Limba engleză 4

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

G1AC4A18

Limba franceză 4

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

G1AC4A19

Limba germană 4

DC

52

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Cn

3

 

TOTAL

 

 

-

2

-

-

-

3

-

2

-

-

-

3

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

4

6

-

-

31

-

4

6

-

-

31

DISCIPLINE FACULTATIVE

GlAC3F04

Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia instruirii.

DC

80

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

G1AC4F01

Analiză reală

DC

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Cn

5

G1AC4F02

Mecanică teoretică

DC

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Cn

5

GlAC4F03

Didactica specialității A - Matematică

DC

80

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

Ex

5

 

       

 


 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

Anul III

 

Cod disciplina

Discipline

Tip disciplina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DISCIPLINE OBLIGATORII IMPUSE

GlAF5O01

Analiză numerică

DF

80

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAS5O02

Inteligență artificială

DS

80

2

-

2

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAS5O03

Ingineria programării

DS

94

2

-

1

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAS6O07

Sisteme expert

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlAS6O11

Elaborarea și redactarea lucrării de licență

DS

164

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

Cn

10

 

TOTAL

 

 

6

-

5

-

-

15

2

-

9

-

-

15

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAS5A01

Criptografie și securitatea informației

DS

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlAS5A02

Tehnici de proiectare și analiza algoritmilor

DS

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAS5A03

Baze de date avansate

DS

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlAS5A04

Medii vizuale de programare

DS

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAS5A05

Editare de texte științifice

DS

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

GlAS5A06

Tehnici de optimizare

DS

94

2

-

1

-

Cn

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAS6A07

Calcul simbolic și programare

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlAS6A08

Drept comunitar european

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Ex

5

 

Pachet 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAS6A09

Sisteme distribuite

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

GlAS6A10

Calcul paralel

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Ex

5

 

Pachet 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GlAS6A11

Programarea aplicațiilor Web

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

5

GlAS6A12

Grafică pe calculator

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

Cn

5

 

TOTAL

 

 

6

-

3

-

-

15

6

-

3

-

-

15

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

12

-

8

-

-

30

8

-

12

-

-

30

DISCIPLINE FACULTATIVE

GlAC5F07

Didactica specialității B - Informatică

DC

80

2

2

-

-

Ex

5

-

-

-

-

-

-

GlAC5F08

Practică pedagogică (A) Matematică

DC

80

-

3

-

-

Cn

3

-

-

-

-

-

-

GlAC5F09

Managementul clasei de elevi

DC

52

1

1

-

-

Ex

3

 

 

 

 

 

 

GlAC6F01

Sisteme dinamice

DC

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Cn

5

GlAC6F02

Istoria matematicii și informaticii

DC

94

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

Cn

5

GlAC6F10

Instruire asistată pe calculator

DC

24

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Cn

2

GlAC6F11

Practică pedagogică (B) - Informatică

DC

10

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Cn

2

GlAC6F12

Examen de absolvire – Portofoliu didactic

DC

136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ex

5

 

Ocupaţii posibile după obţinerea Diplomei de licenţă - în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania ( Extrase din M.Of. nr. 561/08.08.2011):  

 1. 133001 director centru de calcul*
 2. 133002 şef oficiu de calcul*
 3. 133003 şef atelier informatică*
 4. 133004 şef laborator informatică*
 5. 133005 director divizie informatică*
 6. 133006 director departament informatică*
 7. 133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii*
 8. 133008 director departament securitate*
 9. 133009 conducător de întreprindere mică –patron (girant) în informatică*
 10. 214917 cercetător în informatică*
 11. 214918 asistent de cercetare în informatică*
 12. 232001 profesor în învăţământul profesional şi de maiştri*
 13. 233001 profesor în învăţământul liceal, postliceal*
 14. 233002 profesor în învăţământul gimnazial*
 15. 251101 proiectant sisteme informatice
 16. 251201 analist
 17. 251202 programator
 18. 251203 inginer de sistem în informatică
 19. 251204 programator de sistem informatic
 20. 251205 inginer de sistem software
 21. 251206 manager proiect informatic
 22. 251401 specialist în domeniul proiectării asistate de calculator
 23. 251402 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice
 24. 251901 consultant în informatică
 25. 252101 administrator baze de date
 26. 252201 administrator sistem de securitate bancară
 27. 252301 administrator de reţea de calculatoare
 28. 252302 administrator de reţea de telefonie VOIP

*Sunt necesare şi studii de master. Doar posesorii Diplomei de licenţă (sau al unui act echivalent)  au dreptul de a se înscrie la studiile universitare de masterat.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET