Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Contact/Decanat/Secretariat

Adresa: str. Elena Drăgoi, nr. 2, 310330, Arad

Complex Universitar M (Micălaca, zona III)

Telefon / Fax: 0257-219.336  

Secretar şef: Ada Hanciuţa

E-mail : fsus@uav.ro


Conducerea facultăţii

Decan : Conf. dr. Huţiu Otilia

Prodecan : Conf. dr. Drăucean Adela

Director departament: Lector.univ.dr. Simona Redeş


1.Comisia pentru  curriculum şi calificări universitare:

Președinte: Prof.univ.dr. Corneliu Constantineanu

Membri: Lector univ.dr. Alina Ionescu

Conf.univ.dr.  Carmen Neamtiu

Lector. univ. dr. Melitta Rosu

2.  Comisia pentru consiliere şi orientare profesională:

Președinte: Prof.univ.dr. Brandusa Armanca

Membri: Lector univ.dr. Toma Sava

Lector univ.dr. Ioan Micle

Lector univ.dr. Mihai Handaric

3.  Comisia pentru relaţii internaţionale

Președinte: Lector univ.dr.  Alina Ionescu

Membri: Lector univ.dr. Odeta Șopț-Belei

Lector univ.dr.  Melitta Roşu

4. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Președinte: Prof. univ.dr.  Corneliu Constantineanu

Membri: Prof. univ. dr. Carmen Neamtu

 Lector univ.dr. Iosif Tipei

Băte Liliana –student

5. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare

Președinte: Prof .univ. dr. Corneliu Constantineanu

Membri: Prof. univ. dr. Carmen Neamtu

Lector univ.dr. Iosif Tipei

6. Comisia pentru donaţii şi sponsorizări:

Președinte: Prof. univ. dr. Petru Tărchilă

Membri: Lector univ.dr. Sava  Toma

Asistent univ.dr. Flavius Ghender

7. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

Președinte: Prof. univ. dr.Cornelia Coşer

Membri: Prof. univ. dr  Corneliu Constantineanu

Prof.univ.dr. Brandusa Armanca

Conf.univ. dr. Voica Radu

8. Comisia de burse:

Președinte: Conf. univ. dr.  Otilia Hutiu

Membri: Secretar sef: Ada Hanciuta

Studenti:  Bighescu Georgiana ,Cenuşă Marian, Candrea Ezechiel

9. Comisia pentru orar:

Președinte: Conf. univ.dr.  Adela  Drăucean

Membri: Asist. univ. Flavius Ghender

Lector univ.dr. Mihai Handaric

Lector univ. dr. Calina Paliciuc

10. Comisia pt. monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ: 

 Președinte: Lector univ.dr. Simona Redeş 

Membri: Conferențiar univ.dr. Otilia Huțiu

Profesor univ.dr. Corneliu Constantineanu

Profesor univ.dr. Brândușa Armanca

Profesor univ.dr. Petru Tărchilă

11. Comisia Alumni:

 Președinte: Lector univ. dr. Claudiu Margan

Membri: Lect.univ.dr. Odeta Șopț-Belei

Lector univ.dr. Manuela Margan
            

12. Comisia Erasmus:

  Președinte: Conferențiar univ.dr. Otilia Huțiu

Membri: Lector univ. dr. Simona Redeș

Lector univ. dr.  Melitta Roşu


Personal didactic


Plan strategic

Plan operațional


Oferta educaţională de studii universitare de licenţă, master şi doctorat (Sistem Bologna)

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă  Extras HG 376 din 18 mai 2016

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Specializări

Nr. Credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română-limba şi literatura engleză

180

80

Limba şi literatura română-limba şi literatura germană

180

30

2

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

180

50

3

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

180

24

4

Teologie

Teologie penticostală didactică

180

30

Ciclul II: Programe de studii universitare de master Extras HG 402 din 2 iunie 2016

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Specializări

Nr. Credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatură. Tendinţe actuale

120

100

Studii lingvistice şi literare în spaţiul anglo-saxon

120

2

Ştiinţe administrative

Administraţie publică în context european

120

50

Ciclul III: Studii doctorale

Domeniul: Filologie

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET