Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Prof.univ.dr. FLORENTINA D. MUNTEANU

Date personale:

  • Nume şi prenume: Munteanu Florentina-Daniela
  • Data şi locul naşterii: 14 Februarie 1973, Buşteni, Prahova
  • Cetăţenie: Română
  • Stare civilă: căsătorită
  • E-mail: florentina.munteanu@ uav. ro

  Studii:

Instituţia Universitatea Lund, Suedia Departamentul de Chimie Analitică Universitatea Bucuresti, Facultatea de Chimie/Universitatea Lund, Suedia Departamentul de Chimie Analitică Universitatea Bucuresti, Facultatea de Chimie
Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul) 1998-2002 1996-1997 1991-1996
Grade sau diplome obţinute Doctor în Chimie Master Licenţiat Chimie
  • Titlul ştiinţific: Doctor in Chimie

Experienţa profesională:

Perioada: Februarie 1997 - Iunie 1997 Septembrie 1997 - Decembrie 19 97 Ianuarie 1998 - Octombrie 2002 Februarie 2003 - Septembrie 2005
Locul: Suedia Suedia Suedia Portugalia
Instituţia: Universitatea Lund, Departamentul de Chimie Analitica Universitatea Lund, Departamentul de Chimie Analitica Universitatea Lund, Departamentul de Chimie Analitica Universitatea Minho, Departamentul de Inginerie Textilă
Funcţia: Cercetator Cercetator Cercetator Cercetator
Descriere: Biosenzori pentru Monitorizarea Mediului Studii fundamentale asupra transferului direct de electroni al peroxidazelor Studii fundamentale asupra transferului direct de electroni al biosenzorilor si al electrooxidarii NADH-ului Studii asupra biodegradarii colorantilor din industria textila
  1. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului, Profesor Universitar
  2. Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea de Chimie din România, Societatea de Chimie din Suedia
  3. Limbi straine cunoscute: engleza, suedeza, franceza, portugheza
  4. Alte competenţe: Referent al revistelor ISI: Journal of Hazardous Materials, Biocatalysis Biotransformation, Coloration Technology

Audit Intern ISO 14001, evaluator asistent pentru elaborarea studiilor de evaluare asupra mediului si auditor asistent pentru efectuarea bilanturilor de mediu in domeniile: industria textilă, a pielăriei, lemnului şi hârtiei, proiecte de infrastructură şi alte tipuri de proiecte.

13. Specializări şi calificări:

Doctor în Chimie: direcţia Chimie Analitică

Stagiu de cercetare postdoctoral: Universitatea Minho, Portugalia, Departamentul de Inginerie Chimică Textilă

14. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

Programul/Proiectul Funcţia Perioada
2006 - Cercetare de excelenta intitulat "Sisteme computerizate de filtrare si separare activate cu ultrasunete si controlate cu biosenzori pentru procese textile, nivel finantare" 165000 RON revin UAV director de proiect 2006-2008
2006- Contract de Cercetare NATO Nr. EAP. RIG. 982234 intitulat "Biosensors for Environmental Pollutants Monitoring" (88000 RON) director de proiect 2006-2008
2005 - Contract Cercetare de excelenta Nr. 3179/12.10.2005 intitulat "Caracterizarea Electrochimică şi Studiul Cinetic al Biodegradării Poluanţilor Mediului", Romania, (144620 RON) director de proiect 2005-2007
Întocmirea unui studiu de fezabilitate în vederea soluţionării neutralizării gropii de gunoi din localitatea Arad" contract în curs de semnare între Primăria Arad şi Universitatea "Aurel Vlaicu", (75000 RON) membru în echipa de cercetare 2006
Cercetare de excelenta consorţiu CEEX; Afiliaţie: VIASAN; "Determinarea expresiei glicosfingolipidelor complexe î n sistemul nervos central prin dispozitive de microcipuri integrate polifuncţionale cuplate cu spectrometrie de masă de inaltă performanţă" Valoare totală: 1.5 milioane RON dintre care 200000 RON revin UAV membru în echipa de cercetare 2006-2008
Cercetare de excelenta -Modul 3. "Integrarea unui centru român de spectrometrie de masă biomedicală de înaltă performanţă în aria de cercetare internaţională şi europeană" Valoare totală: 200000 RON dintre care 40000 RON revin UAV membru în echipa de cercetare 2006-2008
Cercetare de excelenta - Modulul 3 "Parteneriat stiintific in domeniul nanostiintelor si nanotehnologiilor aplicate in textile" (188.000 RON) membru în echipa de cercetare 2006-2007
Cercetare de excelenta consorţiu CEEX "Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizand procese chimice si enzimatice in ultrasunete pentru obtinerea de materiale performante. AcronimTENZINUS" 486.000 RON revin UAV membru în echipa de cercetare 2006-2008
Cercetare de excelenta - Modulul 3 "Retea regionala de excelenta in domeniul micro-nano-bio tehnologiilor si materialelor textile pentru aplicatii medicale: Acronim EUROTEXMED" membru în echipa de cercetare 2006-2008
Cercetare de excelenta consorţiu CEEX "Compuşi polioxometalaţi (POM) cu activitate catalitică oxidativă pentru aplicaţii de vârf. ACRONIM: POMALB" membru în echipa de cercetare 2006-2008
2004 - SFRH/BPD/16674/2004, Portugalia "Electrochemical Characterization of Redox Biodegradation of Redox Dyes", (68213 RON) director de proiect Octombrie 2004 - Septembrie 2005
2004 - NNP2-CT-2003-505892, ULTRATEC, "Ultrasound Assisted Enzymatic Processing of Textiles", (1022000 RON) colaborator Februarie 2003 - Septembrie 2005
1998 - FP4 - "Prussian blue based novel highly selective chemical and biological sensors for food control" colaborator Ianuarie 1998 -Iulie 2002
1997 - BIO4-CT97-2199 "Directly interfaced and micro or nanostructured detection systems", (4595467 RON) colaborator Septembrie 1997 - Decembrie 1997
1997 - S-JEP-09227-95, proiectul Tempus "Biosensors in Environmental Monitoring", (9202 RON) participant Februarie 1997 - Iunie 1997

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET