Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Conf. univ. dr. ing. CECILIA SÎRGHIE 

Informaţii personale
Nume/Prenume SIRGHIE Cecilia
Adresă
E-mail cecilias1369@ yahoo. com
Naţionalitate Romana
Data naşterii Mai 1969
Sex Feminin
Locul de muncă actual/ /Domeniul ocupaţional Functia/Domeniul de excelenta Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si protectia Mediului/Departamentul de Stiinte Chimice si Biologice/Arad, str. E.Dragoi nr. 2/Invatamant superior/Conf. Dr. ing. Directorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare in Stiinte Tehnice si Naturale al U. A.V/Tehnologie Mecanica Textila, Biotehnologii Textile, Managementul Cercetarii
Experienţa profesională
Vechime la locul de muncă actual 14 ani
Perioada 2009-prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferentiar titular, cursuri de baza: Fibre Textile, Tehnologie Mecanica Textila, Biotehnologii Textile Cercetator Stiintific gr. II directorul I. C.D. I.S. T.N. al UAV
Activităţi şi responsabilităţi principale - Activitate didactica si de cercetare -Coordonare proiecte de cercetare -Vicecoordonator al Retelei de cercetare FAO-ESCORENA (European Cooperative Research Network in Flax and other Bast Plants) -Coordonarea activitatii de cercetare din I. C.D. I.S. T.N. al UAV
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, F.I. A.T. P.M. , D. S.C. B., str. E.Dragoi nr. 2, Arad, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior Cercetare Academica
Perioada 2008-2009
Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari titular, cursuri de baza: Filatura de liberiene, Procese si masini de prelucrat fire, Biotehnologii de Reutilizare a Rezidurilor din Industria Alimentara, Managemetul calitatii totale in textile, Statistica aplicata in textile. Cercetaor Stiintific Gradul II - director al I. C.D. I.S. T.N. al UAV
Activităţi şi responsabilităţi principale -Activitate didactica si de cercetare - Coordonare activitatii de cercetare din I. C.D. I.S. T.N. al UAV -Coordonare lucrari de licenta - Vicecoordonator al Retelei de cercetare FAO-ESCORENA (European Cooperative Research Network in Flax and other Bast Plants) - Organizare Simpozion International FAO-ESCORENA
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, F.I. A.T. P.M. , D. S.C. B., str. E.Dragoi nr. 2, Arad, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior Cercetare Academica
Perioada 2005-2008
Funcţia sau postul ocupat Sef Lucrari titular; Bazele tehnologiilor confectiilor, Filatura de liberiene, Statistica aplicata in textile Cercetator Stiintific gr. III UAV
Activităţi şi responsabilităţi principale -Activitate didactica si de cercetare - Coordonare proiecte de cercetare -Vicecoordonator al Retelei de cercetare FAO-ESCORENA (European Cooperative Research Network in Flax and other Bast Plants) -Coordonarea activitatii de cercetare din I. C.D. I.S. T.N. al UAV - Organizarea celui de-al IV-lea Congres Mondial FAO-ESCORENA
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, F.I. A.T. P.M. , D. S.C. B., str. E.Dragoi nr. 2, Arad, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior Cercetare Academica
Perioada 2001-2006
Funcţia sau postul ocupat Cercetator stiintific post-doctorat
Activităţi şi responsabilităţi principale - Activitate de cercetare internationala
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ghent - Departamantul de Textile Belgia. Textile Institute - Ghent - Belgia.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior Cercetare academica
Perioada 1997-2001
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific.
Activităţi şi responsabilităţi principale -Activitate de cercetare internationala si nationala
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Textile - Pielărie,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare academica
Perioada 1997-1997
Funcţia sau postul ocupat Inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Inginer de productie in filatura
Numele şi adresa angajatorului S. C IAŞITEX S. A IAŞI.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector industrial - de stat
Perioada 1995-1997
Funcţia sau postul ocupat Inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Sef atelier tesatorie
Numele şi adresa angajatorului S. C Alcatim S. R.L IAŞI
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector industrial - privat
Perioada 1995-1995
Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar
Activităţi şi responsabilităţi principale Urmarire productie in filatura cardata
Numele şi adresa angajatorului S. C Vastex S. A VASLUI
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector industrial de stat
Educaţie şi formare
Perioada 2001-2006
Calificarea/diploma obţinută Stagii post-doctorat
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite in domeniul Biotehnologii textile
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea Ghent- Departamentul de Textile din Belgia Textile Institute - Ghent - Belgia
Perioada 1996-2001
Calificarea/diploma obţinută Studii doctorale- Doctor în domeniul Inginerie Industrială din 07.06.2001 conform OMEC nr. 4202/27.07.2001/Diplomă de doctor Seria B nr. 0004279/
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite Contribuţii privind diversificarea sortimentului de produse tip bumbac prin introducerea de amestecuri noi cu conţinut de in
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea Tehnică "GH. ASACHI" IAŞI Facultatea de Textile -Pielărie. Coordonator: Prof. Dr. Ing. Constantin Preda
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Specializare postuniversitara
Perioada 1995-1996
Calificarea/diploma obţinută Master - Textile - Pielărie, specializarea - , din iunie 1996/Diplomă de Studii Aprofundate seria B nr. 0000255/Titlul lucrării de disertaţie: "Contribuţii privind diversificarea sortimentului de produse tip bumbac prin introducerea de amestecuri noi cu conţinut de in "
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite Tehnologii Textile Flexibile şi Neconvenţionale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea Tehnică "GH. ASACHI" IAŞI, Facultatea de Textile -Pielărie Coordonator disertaţie: Prof. dr. ing. Carmen Cuzic Zvonaru. Nota la examenul de disertaţie 9,87.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Specializare postuniversitara
Perioada 1989-1994
Calificarea/diploma obţinută Inginer în profilul Textile-Pielărie/Diploma de Licenţă seria M, Nr. 030469 din 1994
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite Tehnologii mecanice textile
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" IAŞI, Facultatea de Textile-Pielărie.
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză En f. Bun En f. Bun En f. Bun En f. Bun En f. Bun
Limba franceză Fr Meiu Fr Mediu Fr Meiu Fr Mediu Fr Mediu

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Realizări profesionale si stiintifice
Apartenenta la asociatii profesionale - 1996 Membru al Autex, Asociatia Universitatilor Textile din Europa. 2002 Membru al Unitex - Asociaţia Specialiştilor din Industria Textilă din Belgia. 2002 Membru al Asociatiei Marie Curie 2002 Membru al programului European COST 847, Grupul WG2. 2003 Membrul al organizatiei Internationale FAO/ESCORENA 2007 Vice coordonator al organizatiei Internationale FAO/ESCORENA European Cooperative Research Network on Flax and other Bast Plants. 2008 Membru AGIR - Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania
Realizari profesionale si stiintifice 1) 4 Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute dintre care 1 ca unic autor. 2) 5 Brevete de inventie finalizate (dintre care: 1 in 1997, 2 în 2005, 2 in 2009) + 1 cereri de brevet înregistrate. 3) 2 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (Ri, Ri2etc.), ISI. 4) 21 Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale din ţară şi din străinătate (Vi1, Vi2 etc.) ISSN, ISBN. 5) 11 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute (Rn1, Rn2 etc.) (cat B, C). 6) 8 Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (Vn1, Vn2 etc.) 7) 19 Lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii, inovaţii etc. (E1, E2 etc.) 8) 20 contracte de cercetare dintre care 14 proiecte în calitate de director (7 internaţionale şi 7 naţionale). 9) visiting profesor - Iunie-Iulie 2008 - Universitatea Ghent- Belgia - Curs de biotehnologii aplicate fibrelor liberiene. 10) visiting profesor - Iunie 2008 - ARTES -Italia - Seminar de biotehnologii aplicate fibrelor liberiene pentru diverse aplicatii. 11) visiting profesor - seminar - Februarie 2009 - Ucraina Seminar de biotehnologii aplicate fibrelor liberiene. 1) 1997-1999 Contract de cercetare cu Comunitatea Europeana in cadrul FP- 4: INCO-COPERNICUS ERBIC 15 CT 960723. "Chemical/cold plasma treatment for optimising nonwoven textile filter materials applied on gaseous and aqueous effluents ". Cercetator Stiintific. Membru in colectiv. 2) 2000-2001 Contract de cercetare in colaborare cu Institutul de Cercetari Chimice S. C I. C.I. T FIBRESIN S. A IASI. "Ecological fibres from polypropylene and natural polymers. " PROGRAM RELANSIN. Cercetator stiintific. Membru in colectiv si initiatorul temei de cercetare. 3) 2001-2003 Marie Curie Individual Fellowship Contract No HPMF-CT-2000-01091 FP-5 "Method to obtain the fine flax fibres. Flax-cotton mixtures of yarns". Textile Institute, Gent, Belgia. Director de proiect. 4) 2002-2004 Contract de Cercetare - Bilateral Scientific Collaboration between Flanders and Romania -"Ultrasonic-enzymatic treatment for celluloses fibres". Universitatea Ghent- Departamentul de Textile. Cercetator stiintific. Pozitia: in mod neoficial director de proiect. (Partea Flamanda a dorit a cest proiect ca o extensie a Contractului cu Comunitatea Europeana Marie Curie. Considerand ca parte din cercetari s-au desfasurat simultan cu proiectul mai sus mentionat nu aveam permisiunea de a avea titulatura de director de proiect simultan pe ambele proiecte. In aceste conditii am optat pentru pozitia neoficiala de director de proiect dar am indeplinit functiile acestei poziţii. 5) 2005-2007Bilateral Scientific Collaboration between Flanders and Romania - "Optimising the ultrasonic enzymatic technology for cotonising applications". Universitatea Ghent- Departamentul de Textile. Cercetator Stiintific . Director de Proiect. 6) 2004 Program European COST 847. Membru care a reprezentat simultan două tări Europene (Romania şi Belgia). 7) 2005-2008 NATO Grant :"Biotechnological processing of a European strategic raw material"; Director de proiect. 8) 2005-2007 In cadrul programelor de cooperare intre Flandra si tarile candidate din Europa Centrala si de Est, proiectul: NeQuaTex - " Bilateral Networking and Quality Training in Textiles". Director proiect la parteneri. 9) 2005-2007 Proiect CEEX- modulul III - "Parteneriat stiintific in domeniul nanostiintelor si nanotehnologiilor aplicate in textile" - PARTEXNET. Director Coordonator de proiect. 10) 2006-2008 Proiect CEEX- modulul I- "Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizand procese chimice si enzimatice in ultrasunete pentru obtinerea de materiale performante_ TENZINUS". Director Coordonator de proiect. 11) 2006-2008 Proiect CEEX- modulul III- "RETEA REGIONAL. Director la partener. 12) 2006-2008 Proiect naţional CEEX Modul I "Pomalb - Compuşi polioxometalaţi cu activitate catalitică oxidativă pentru aplicaţii de vârf" - membru în echipa de cercetare. 13) 2006-2008 Proiect naţional CEEX Modul I "Filsoftus - Sisteme computerizate de filtrare şi separare activate cu ultrasunete şi controlate cu biosenzori pentru procese textile " " - membru în echipa 14) 2007-2010 Proiect naţional PNCDII Modulul IV "Texdef - Sistem optic integrat de gestionare a defectelor din industria textila". 4 parteneri. Membru in echipa de cercetare. 15) 2006-2010 Proiect internaţional PC6 - "INTELTEX" - Director proiect din partea firmei de consultanţă/cercetare- subcontractor proiect S. C Ro Challenges S. R.L-Romania. 16) Proiect national ANCS. Manifestari Stiintifice. Competitie de proiecte 2007. Valoare 10.000 lei. 17) Proiect local - Finantat de Primaria Arad. Competitie locala 2007. Valoare 22.500 lei. 18) Proiect national ANCS. Manifestari Stiintifice. Competitie 2009. Valoare 6.000 lei. 19) Proiect local - Finantat de Centrul Cultural Arad. Competitie locala 2009. Valoare 7.000 lei. 20) Proiect PC7 "No-BUG", Director partener proiect S. C Ro Challenges S. R.L-Romania 21) Proiect POS-CCE -Fonduri Structurale - Responsabil Stiintific - valoare 6.842.915. ron 21) - Responsabil stiintific al grantului- "Plantele liberiene resurse regenerabile strategice pentru economia europeana"POS-CCE contract 210/2010- finantat prin fonduri structurale
Recunoastere la nivel national si international/premii · Directorul Comitetului de organizare al Conferintei Internationale FAO-ESCORENA 2009. 21-24 Iunie UAV Arad, Editor sef al "Scientific Bulletin of ESCORENA". · Membru în Comitetul Ştiinţific al: "Textile for Future" 2008 Belgia; · Membru în Comitetul de Organizare al Simpozionului Internaţional - " Research and Education in Innovation Era" Arad Romania 2008. · Directorul Comitetului de Organizare al celui de-al IV-lea Congres Mondial FAO-ESCORENA 2007 Romania. Autorul Proceedingului Congresului. Membru al Colectivului Editorial. · Chairman la 2 manifestări ştiinţifice;Al IV-lea Congres Mondial FAO-ESCORENA 2007 Romania; Simpozion Internaţional"Research and Education in Innovation Era"Arad, RO - 2006. · Coordonatorul unui grup şi a unui laborator de cercetare în biotehnologii textile la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad fondat prin grant NATO si fonduri nationale. · Coordonatorul unei retele de parteneriat în cercetare în domeniul nanoştiinţe şi nano-tehnologii aplicate în textile "Partexnet". · Coordonatorul unei retele de parteneriat international in managementul calitatii in textile "Nequatex". - Initierea contactelor multinationale cu Ucraina. · Coordontorul unei celule din cadrul reţelei de cercetare "Eurotexmed" · Colaborare şi consultanţă în cercetare cu diverse companii de profil din Europa: ARTES- Italia, Deslee Claime- Belgia, UCO-Textile Belgia, Febeltex - Federaţia de Textile din Belgia, CREAMODA - Federaţia de Modă din Belgia, Klasikine tekstile - Lituania, Filartex - Italia, etc. · Organizare workshop international - 24 Aprilie 2008 - Proiect TENZINUS: Initierea contactelor stiintifice cu ARTES Italia si De Montfort University UK. Participare intrenationala. · Organizare masa rotunda SEM - 11 Aprilie 2008 corp M. · Organizare masa rotunda TEM - 21 Martie 2008 corp M. · Organizare masa rotunda -Tenzinus - 15.04.2008 - Intocmire dosar si comisie de omologare produse/tehnologii noi. · Initiere acord de colaborare COLLABORATION AGREEMENT -UNIVERSITY "AUREL VLAICU" ARAD -DEPARTMENT OF TEXTILES Research Textiles Network - EUROTEXMED ROMANIA AND DWI&RWTH AACHEN E. V. Chair of Textile Chemistry and Macromolecular Chemistry of RWTH Aachen - GERMANY. · Participare workshop stiintific - ANALITIC YENA - 17.03.2008 Timisoara. · Participare la conferinta internationala "Zilele textilelor inteligente" - Algarve- Portugalia- Martie 2008. · Organizare - Masa Rotunda - Seminar. 17-18 mai, 2006, Organizator; UAV, Arad, Locatia - Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad - Facultatea de Inginerie - Catedra de Tehnologia Produselor Textile si Fizica sustinut de Prof. Dr. Ryszard KOZLOWSKI*, Maria Mackiewicz Talarczyk- Institute of Natural Fibres, Poznan, Poland, cu titlul "Natural Renewable Fibrous Raw Materials, Production and Application". · Organizare - Masa Rotunda - Seminar. 22-24 mai, 2006, Organizator; UAV, Arad, Locatia - Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad - Facultatea de Inginerie - Catedra de Tehnologia Produselor Textile si Fizica sustinut de Senior Lecturer Dr. Ing. Vincent Nierstrasz - University of Twente- Olanda, cu titlul: "Parteneriat extern in domeniul biotehnologiilor". · Organizare - Masa Rotunda - Seminar. 3-4 aprilie 2007, Organizator; UAV, Arad, Locatia - Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad - Facultatea de Inginerie - Catedra de Tehnologia Produselor Textile si Fizica cu titlul: Promovarea unui Proiect PC7 - POLISEME- call Mai 2007. · Workshop International: Proiecte de cooperare bilaterale Romania - Flandra;: " Technical Textiles - CO OPERATION IN TEXTILES AND CLOTHING IN VIEW OF THE FUTURE ROMANIAN MEMBERSHIP OF THE EU"; Organizator; UAV, Arad, Complex Expo Arad; 17-18 februarie, 2006. · Evaluare 2 proiecte europene MANUNET competitia 2009. Evaluator in panel international. · Participare la o misiune economico-culturala a Judetului Arad organizata de Ambasada Romanieie in Belgia in colaborare cu Consiliul Judetean Arad in perioada 25-27 Ianuarie 2010 prin intermediul · Initiatoarea acordului de infiintare a unui oficiu ESCORENA la UAV Arad. Protocol Martie 2010. · Initiatoarea unui protocol Educational intre UAV -Arad si Liceul "A. Saligni" Rosiori de Vede. · Autoarea a 6 articole in presa aradeana 2010. PREMII 2005- premiu Nato- proiect de reintegrare 2006- premiul pentru stiinta Cons judetean Arad 2009 - premiul pentru lucrare ISI - CNCSIS 2009. 2010- premiul pentru brevet de inventie - CNCSIS 2010.
Competenţe şi abilităţi
Competenţe şi abilităţi sociale -caracter sociabil, deschis si adaptabil - capacitate de rezolvare a problemelor, aptitudini didactice, usurinta in exprimarea ideilor in public, aptitudini redactionale, usurinta in comunicare, capacitate de sinteza si analiza -abilitati in evaluarea si aprecierea cunostintelor dobandite prin cunoastere -experienta in participarea la manifestari internationale -abilitati de coordonare a proiectelor si programelor
Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitati manageriale si organizatorice, spirit de a lucra in echipa, creativitate si entuziasm in participarea la proiecte nationale si internationale
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Word, Excell, Powerpoint, Origin, Chemwind, Internet
administrative 2004 - prezent. Manager general al firmei de Consultanta& Cercetare S. C Ro Challenges SRL Romania.

Arad, 24.10.2010 CS. II. Conf. dr. ing. Cecilia Sirghie

Selectie lucrari publicate

1) Cecilia Sîrghie , Lieva Van Langenhove, Mircea Sorin Bucur, Viorica Papaghic, "Studiu comparativ între trei tipuri de metode de cotonizare în ultrasunete pentru creşterea procentului de in cotonizat în firele amestec in-bumbac", Revista Industria de Textile, vol 4, 2008

2) Sirghie C . , Pustianu M. , "Mathematical modelling of treatments with lacasse in ultrasound conditions of flax fibres", Bulletins of Applied&Computer mathematics, BAM-CXII/2008, ISSN 0133-3526, 2372, pag. 189-186, 2008

3) Maria DAN, Emilia Visileanu, Ghituleasa Carmen Pyerina, Alexandra Matei, Cecilia Sirghie " Contributions of INCDTP to the Elaboration of New Textile Products From Natural Fibres for Clothing and Technical Applications", ARW - NATO Workshop, Kiev, Ukraine May 18-21, 2009

4) Pustianu Monica1, SIRGHIE Cecilia2 "Mathematical modelling of the flax fibres enzymatic cottonisation process in ultrasound conditions with pectinases ", University " Aurel Vlaicu" of Arad, 1Faculty of Engineering Textile Departement, 2Faculty of Food Engineering, Tourism and Environmental Protection, " Research and Education in Innovation ERA" Noveber 2008

5) Ecaterina PINTILIE- UTI Iasi, Elena Moisescu- UTI Iasi, Cecilia Sirghie - UAV Arad, Manuela Avădanei - UTI Iasi, Liliana HRISTIAN- UTI Iasi; Research concerning knit particularities process of yarns made from flax and cotton blend; 4th INTERNATIONAL TEXTILE, CLOTHING & DESIGN CONFERENCE - Magic World of Textiles, October 05th to 08th 2008, DUBROVNIK, CROATIA, pag. 253-259. ISBN 978-953-7105-26-6

6) Sirghie Cecilia -Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad "Biotechnologies applied to lignocelluloses fibers in order to increase them spinn-ability on cotton spinning system" ; Broom Arts and Textile Technology: Cluster start - up in a fragile region of Europe: Calabria; 26 Mai-1 Iunie, 2008

7) Sirghie Cecilia -Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad "Present and future in enzymatic flax processing", International conference "Opportunities for European Textile and Clothing Industry" within the framework of general Flemish-Ukrainian project "NeTTex" - "Flemish-Ukrainian Networking in Textiles and Clothing" Kiev National University of Technologies and Design. February, 3-4, 2009

8) Florentina-Daniela Munteanu, Mihaela Dochia, Cecilia Sirghie , "Studies on the stability of a laccase used in ultrasound or in presence of emollient", Analele Universitatii din Oradea, Fascicola Textile§Pielarie, vol VIII, ISSN 1582-5590, pag 62-67, 2007

9) Sîrghie Cecilia , Popa Niculina, Doina Felicia Turcu, " Fibre fine din deseuri de fibre liberiene si metode de obtinere a acestora". Brevet de inventie - Nr. B1 119961/2005 Romania

10) Popa Niculina, Doina Felicia Turcu, Sîrghie Cecilia, " Fibre din polipropilenă modificată cu polimeri naturali şi procedeu de obţinere a acestora" Brevet de inventie - Nr. 120278/2005 Romania.

11) Sîrghie Cecilia, Botar Alexandru, Dinca Nicolae, Craciun Grigore, Dochia Mihaela, " Procedeu ecologic de albire a fibrelor naturale prin oxidare catalitica cu polioxometalati" brevet de inventie Nr. 122728/2009

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET