Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Prof. univ. dr. ing. ec. BARBU IONEL

www.tex.tuiasi.ro/~ibarbu
http://www.researcherid.com/rid/A-8663-2010

INFORMAŢII PERSONALE

Naţionalitatea: ROMÂNĂ;
Locul şi data naşterii: Chioara, jud. Ialomiţa, 19.09.1963;
Starea civilă: căsătorit, soţia, inginer economist, secretar şef Facultatea de Ştiinte Economice, un copil, student UBB Cluj-Napoca;
Domiciliul actual: Arad, Pionierilor, Bl. 50, Sc. B, et. 1, ap. 3, tel 0722 252646;
Stagiul militar satisfăcut, sublocotenent în rezervă

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

 • 1970-1978 - Şcoala Generală nr. 4, Ţăndărei, jud. Ialomiţa/clasele I-VIII/;
 • 1978-1982 - Liceul de Matematică-Fizică Slobozia, jud. Ialomiţa/clasele IX-XII/;
 • 1983-1988 - Institutul Politehnic "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Tehnologia şi Chimia Textilelor, Specializarea Tehnologia Firelor şi Ţesăturilor/inginer/;
 • 1997-2002 - Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune/economist/;
 •  2000-2002 - Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Facultatea de Inginerie, specializarea Tricotaje Confecţii Textile/inginer confecţii/;
 • 1992-1998 - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie/doctor inginer/.
 • 1999-2001 - Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, cursuri postuniversitare Informatica Tehnica - 4 semestre.
 • 2006-2008 - Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea Management si finanţare in administraţia publică/master/
 • 2009 - doctorand Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, domeniul Economie, conducător ştiinţific - prof. univ. dr. Gh. Olah (http://www.uoradea.ro/attachment/791672704232e82e41d0a31a6bc16159/aacf5e473c375e19c84ffc2b5f82cfaf/2010_Lista_doctoranzi.pdf)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 • septembrie 1988-februarie 1990-inginer stagiar PRODIN Bucureşti, Secţia Ţesătoria de in şi cânepă Buzău;
 • martie 1990 - septembrie 1990 - inginer stagiar şi şef de schimb TEXTILA Buzău ;
 • octombrie 1990-septembrie 1993 - asistent Catedra Filatură-Ţesătorie, Facultatea de Textile - Pielărie, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi ;
 • octombrie 1993 - septembrie 1994 - asistent Catedra Tehnologia Produselor Textile şi Fizică, Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice, Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad ;
 • octombrie 1994 - ianuarie 1996 - director tehnic S. C. Victoria Inter Trade S. R.L. Arad - conventie;
 • octombrie 1994-30 septembrie 1998 - şef de lucrări Universitatea "Aurel Vlaicu " Arad, Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe Economice, Catedra Tehnologia Produselor Textile şi Fizică, disciplinele Procese şi Maşini în Filatura de Bumbac şi Bazele Proceselor din Filatură;
 • februarie 1996-iunie 1997 sef sectie Filatura de bumbac TEBA Arad - conventie;
 • 30 septembrie 1998-30 septembrie 2000 - conferenţiar universitar Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, Facultatea de Inginerie;
 • 1 octombrie 2000 - până în prezent - profesor universitar Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, Facultatea de Inginerie, Catedra Tehnologia Produselor Textile şi Fizică, disciplinele Procese şi Maşini în Filatura de Bumbac şi Bazele Proceselor din Filatură;

Rezultatele obţinute: ( http://www.researcherid.com/rid/A-8663-2010)

 • Numărul de tratate, monografii publicate în edituri consacrate: 8
 • Numărul de cursuri editate pe plan local: 3
 • Numărul de îndrumare de laborator publicate pe plan local: 3
 • Numărul de lucrări publicate în reviste de prestigiu: 22
 • Numărul lucrărilor publicate în volumele editate cu ocazia unor manifest a ri ştiinţifice: 29
 • Numărul lucrărilor comunicate cu ocazia unor manifestări ştiinţifice: 43
 • Numărul  contractelor de cercetare: 12

ACTIVITĂŢI DIDACTICE

 • Cursuri, lucrări de laborator, seminarii şi proiecte de an la disciplinele Bazele Proceselor din Filatur a şi Procese şi Maşini în Filatura de Bumbac;
 • Proiecte de diplomă la specializarea Filatură - Ţesătorie;
 • Cercuri ştiinţifice studenţeşti - Filatura de bumbac;
 • Practică tehnologică la societăţile Filvatex S. A. Buzău (1991, 1992), Tomistex S. A. Constanţa (1993), Carpatex S. A. Brasov şi Tomistex S. A. Constanţa (1994, 1995, 1996, 1997, 1998);
 • Excursie de studii anul IV Filatură - Ţesătorie în anul 1994.

APARTENENŢA LA ORGANIZAŢII PROFESIONALE

 • membru AGIR - Asociaţia General a a Inginerilor din România;
 • membru SITR - Societatea Inginerilor Textilişti din România;
 • membru AMIER
 • expert evaluator ARACIS - Domeniu: Inginerie industrială 
 • expert evaluator programe CDI

ALTE ACTIVITATI

LIMBI STRĂINE

 • limba engleză (nivel 5 International House).

RECOMANDĂRI:

 • Prof. dr. ing. mat. M. Ciocoiu - Facultatea de Textile-Pielărie Iaşi
 • Prof. dr. ing. C. Preda - Facultatea de Textile-Pielărie Iaşi
 • Prof. dr. ec. Gh. Păcurariu - Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
 • Prof. dr. ing. E. L. Puşcaş - Facultatea de Inginerie, Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad

HOBBY:

Pescuit, tenis de câmp, muzică (Pink Floyd, Candy Dulfer, Kenny G)

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET