Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Prof. dr. ing. IOAN RADU

Informaţii personale
Nume/Prenume RADU IOAN
Adresa Arad, Piața Spitalului, Bl. 3, Sc. A, Ap. 6, cod 310031, România
Telefon + 40 257230689 Mobil: 0040722 753707
Fax
E-mail raduioanuav@gmail. com
Cetăţenia ROMÂNA
Data naşterii 22.01.1956, TEIUȘ
Sex MASCULIN
Locul de muncă actual/Aria ocupaţională Universiatea "Aurel Vlaicu" Arad, Profesor universitar Invatamant superior
Vechimea la locul de muncă actual 20 ani
Experienţa profesională
Perioada Martie 2003 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, disciplinele "Mecanică", "Mecanică și Rezistența Materialelor ", " Concepera sistemelor flexibile de fabricație ", " Managementul calității în educație"
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Principalele activități și responsabilități Educație învățământ universitar, cercetare Activitate didactică desfășurată la ore de curs, seminar, laborator în domeniul mecanicii tehnice; Activitate de cercetare științifică; Elaborare și publicare de cărți în edituri, cursuri universitare, îndrumătoare de proiectare, articole științifice; Participare la sesiuni științifice, simpozioane și sesiuni naționale și internaționale cu lucrări de cercetare științifică.
Perioada mai 1998 - martie 2003
Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Principalele activități și responsabilități Educație învățământ universitar, cercetare, Facultatea de inginerie, Disciplina: Mecanică Activitate didactică desfășurată la ore de curs, seminar, laborator în domeniul mecanicii tehnice; Activitate de cercetare științifică; Elaborare și publicare de cărți în edituri, cursuri universitare, îndrumătoare de proiectare, articole științifice; Participare la sesiuni științifice, simpozioane și sesiuni naționale și internaționale cu lucrări de cercetare științifică.
Perioada septembrie 1991 - mai 1998
Funcţia sau postul ocupat Ș ef de lucrări
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Principalele activități și responsabilități Educație învățământ universitar, cercetare, Facultatea de inginerie, Disciplina: Mecanică Activitate didactică desfășurată la ore de curs, seminar, laborator în domeniul mecanicii tehnice; Activitate de cercetare științifică; Elaborare și publicare de cărți în edituri, cursuri universitare, îndrumătoare de proiectare, articole științifice; Participare la sesiuni științifice, simpozioane și sesiuni naționale și internaționale cu lucrări de cercetare științifică.
Perioada Septembrie 1990 - septembrie 1991
Funcţia sau postul ocupat Ș ef de lucrări
Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Principalele activități și responsabilități Universitatea Aurel Vlaicu Arad Educație învățământ universitar, cercetare, Facultatea de inginerie, Disciplina: Geometrie Descriptivă și Desen Tehnic Activitate didactică desfășurată la ore de curs, lucrări practice în domeniul geometrie descriptivă și desen tehnic ; Activitate de cercetare științifică; Elaborare și publicare cursuri universitare, îndrumătoare de proiectare, articole științifice; Participare la sesiuni științifice, simpozioane și sesiuni naționale și internaționale cu lucrări de cercetare științifică.
Perioada Ianuarie 1987 - septembrie 1990
Funcţia sau postul ocupat Numele și adresa angajatorului Cercetător ştiinţific I. C.S. I.T. M.U. București, Filiala Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Principalele activități și responsabilități Perioada Funcţia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Principalele activități și responsabilități Perioada Funcţia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Principalele activități și responsabilități Educație profesională Activitate de cercetare și proiectare constructivă și tehnologică Dezvoltarea de teme de proiectare și proiecte pentru diverse mașini unelte și dispozitive de complexitate mare caracteristice mașinilor unelte de rectificat, honuit, lepuit, superfinisat; Cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică; Coordonarea studenților la activitatea de cercetare și proiectare ACP; Elaborare teme de proiectare, elaborare devize, coordonare activitate de cercetare și proiectare pentru temele elaborate sau alte teme, urmărire realizare produs, puneri în funcțiune, avizări. septembrie 1983 - decembrie 1986, Inginer proiectant I. C.S. I.T. M.U. Bucureşti, Filiala Cluj-Napoca Activitate de cercetare și proiectare constructivă și tehnologică Dezvoltare de proiecte pentru diverse mașini unelte și dispozitive de complexitate mede caracteristice mașinilor unelte de rectificat, honuit, lepuit, superfinisat; Cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică; Coordonarea studenților la activitatea de cercetare și proiectare ACP; Urmărirea, îndrumarea și coordonarea realizării în producție a pieselor componente ale echipamentelor proiectate și a prototipurilor lansate în producție. septembrie 1981 - septembrie 1983 Inginer stagiar Intreprinderea "Electroceramica" Turda, Inginer stagiar în cadrul Atelierului de proiectare, cercetare și omologare tehnologii, cadru didactic asociat la liceul "Mihai Viteazul " Turda, cadru didactic asociat în cadrul " Centrului Cultural Știinţific" de pe lângă Casa de Cultură a Municipiului Turda; Urmărirea, îndrumarea și coordonarea realizării în producție a pieselor componente a matrițelor proiectate pentru realizarea pieselor ceramice turnate la cald sau sub presiune le rece
Perioada 2006-2007
Calificarea/diploma obţinută Managementul calității în învățământul superior
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare ARACIS
Perioada 1990-1997
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Calificarea/diploma obţinută Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Doctor Inginer
Perioada 1976-1981
Calificarea/diploma obţinută Inginer, profil mecanic, specializarea TCM
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Aptitudini şi competenţe personale
Limba (i) maternă (e) Româna
Limba (i) străină (e) cunoscute
Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris
Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare
Limba franceză avansat avansat avansat avansat avansat
Limba engleză intermediar satisfacator satisfacator satisfacator satisfacator
Competenţe şi aptitudini organizatorice - 1990-1992, şef de catedră (cu derogare); - 1992-1995, Secretar Ştinţific al Consiliului Profesoral; - 1994-1995, Decan, cu derogare; - 1990 - prezent, membru în Consiliul Profesoral al facultăţii de inginerie; - 1990-2000, 2004 - prezent, membru în Senatul Universităţii; - membru în Consiliul Cercetării la nivel de universitate (1998-1999); - membru în Biroul Tehnic la nivel de universitate (1998-2004); - responsabil cu relaţiile externe ale universităţii şi cu imaginea externă a acesteia (1998-1999); - 2004 - prezent, prorector la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad.
Competenţe şi aptitudini tehnice Pregătire prin doctorat în domeniul ingineriei Studii universitare de inginerie Organizarea, desfășurarea și urmărirea activităților de cercetare, proiectare și implementare în producție Elaborare și coordonare: - Cărţi/Cursuri în editură: - Mecanica (vol. 1, Statica; vol. 2, Cinematica; vol 3 Dinamica); - Seminarii şi laboratoare: Mecanică; - Îndrumător şi coordonator proiecte de diplomă/licenţă/disertație; - Cercuri ştiinţifice studenţeşti: Mecanică aplicată. - lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor sesiuni de comunicare ştiinţifică interne sau internaţionale - 100 (34 lucrări ca unic autor, 27 lucrări ca prim autor, 14 lucrări al doilea autor, 25 lucrări ca şi coautor); - lucrări ştiinţifice comunicate cu ocazia diferitelor simpozioane/congrese/conferinţe/workshop-uri - 18 (16 lucrări ca unic autor, 2 lucrări ca şi coautor); - contracte de cercetare ştiinţifică - 27 (11 contracte ca şef de proiect, 16 contracte ca şi colaborator).
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Cunoștiințe avansate de utilizare a pachetului MICROSOFT OFFICE Competențe utilizare tehnologii multimedia în sprijinul procesului didactic și educațional
Alte competenţe şi aptitudini Membru al asociatiilor profesionale: AUIF: Asociatia Universitatilor cu Inginerie de Fabricaţie
Permis de conducere Categoria B
Informaţii suplimentare Premii: Ordinul Alma Mater, Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler/Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1.181/13. XII. 2004. Diplomă de excelență și Medalia de aur la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PROINVENT, ediția a VII-a, 2009, Cluj-Napoca.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET