Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Prof.univ.dr. Dorin HERLO

Informaţii personale

Nume HERLO A. DORIN NICUŞOR AUGUSTIN
Adresă Bd. Vasile Milea, nr. 59, ap. 4, 310178 Arad, Romania
Telefon +40-257-256994
Fax -
E-mail dorinherlo@ gmail.com
Naţionalitate română
Data naşterii 21.10.1951
Experienţă profesională
• Perioada (de la - până la) · 2006 - prezent, profesor universitar, propunător al cursurilor de "Didactica specialităţii", "Educaţie interculturală", "Instruire asistată de calculator ", " Teoria şi metodologia evaluării", pentru forma de licenţă şi "Managementul curriculum-ului şi evaluării într-o organizaţie educaţională ", " Managementul programelor de formare a personalului didactic" pentru studiile de master. · 2000 - prezent - autor a 12 cărţi de specialitate, co-autor la 3 dintre ele, 10 ghiduri, 19 articole în reviste de specialitate de circulaţie internaţională sau din ţară recunoscute CNCSIS (din totalul de 45), 24 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară sau străinătate, coordonator a 7 proiecte europene şi 14 naţionale, evaluarea externă a 2 proiecte internaţionale, prezentarea a 36 de lucrări la congrese, conferinţe, simpozioane, workshop-uri şi beneficiarul a 8 burse. · 2002 - prezent - propunător al cursului de "Tehnologie informaţională computerizată în educaţie" pentru masteranzii de la Facultatea de Ştiinţe Economice · 2008 - evaluator extern al proiectului Leonardo da Vinci, "SME ACTor - SMEs Action Learning Facilitator ", coordonator UNIMPRESA Romania · 2006 - septembrie, câştigător al unui Grant Socrates-Minerva, pentru Seminarul de Contact pe probleme de IT, de la Predeal, România, cu participarea a 26 cursanţi din 7 ţări. S-a dezvoltat un proiect "Improving quality of Blended Learning using Open Sources" între parteneri din Belgia, Polonia şi România. · 2000-2006 - conferenţiar universitar, propunător al cursurilor de "Didactica specialităţii", "Instruire asistată de calculator" "Educaţie interculturală", "Teoria şi metodologia instruirii şi evaluării ", " Managementul educaţional", din cadrul Facultăţii de Ştiinţele Educaţiei şi Asistenţă Socială şi al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad. · 2006 - trainer al Workshop-ul "Interculturalitatea în lumea contemporană - Aradul şi educaţia multiculturală", Ediţia II-a, 26-27 mai, Arad · 2006 - bursier Socrates-Erasmus, 20-25 martie - la Institutul Politehnic Castelo Branco, Portugalia - susţinerea a 8 ore de curs la Facultatea de Ştiinţele Educaţiei. · 2005-2006 - director de proiect al grant-ului CNCSIS "Determinarea şi ameliorarea disfuncţiilor în însuşirea abilităţilor de bază (citit, scris, calcul matematic) la copiii între 8 şi 11 ani" · 2005 - trainer în cadrul Workshop-ul internaţional "Participatory Methods for Shaping Our Realities" din Programul SMILE pentru educaţie interculturală în Europa de sud şi sud-est, finanţat de Ministerul de Externe al Germaniei, 10-15 octombrie, Cluj-Napoca. · 2005 - evaluator extern al Proiectului « Curcubeu, 104 » în domeniul interculturalităţii, al Pestalozzi Children's Foundation - Elveţia · 2003 - prezent - director de programe şi formator în cadrul programelor de perfecţionare periodică pentru managerii, profesorii şi institutorii din învăţământul preuniversitar, programme acreditate CNFP · 2002-2008 - partenerul român al Proiectului "NILE 1 şi 2 - Network Intercultural Learning in Europe" din Programul Socrates-Grundtvig 4 al Comunităţii Europene · 2003-2005 - director de proiect "Cercetarea impactului programului de educaţie a caracterului (Character First) la şcolarii mici, clasele I-IV" · 2005 - participant la "European Conference on Intercultural Learning in Adult education", 29 iunie - 3 iulie, Liverpool, Marea Britanie. · 2005 - director de proiect şi trainer al Workshop-ul internaţional "Interculturalitatea în lumea contemporană - Aradul şi educaţia multiculturală", 27-28 mai, Arad · 2005 - bursier COPYRO - pentru scrierea cărţii "Tehnologie informaţională computerizată" · 2004 - director de proiect şi trainer în cadrul Workshop-ului naţional "Explorând noi căi în educaţia interculturală", finanţat din proiectul SMILE, 19-20 noiembrie, Arad · 2004 - participant cu intervenţia "Intercultural learning by informal education in Romania " la Conferinţa europeană " Adult education in a United Europe- Abundance, Diversity, Experience" de la Universitatea "Nicolaus Copernicus", 19-23 octombrie, Torun, Polonia. · 2004 - bursier al programului de training "Seeding for multiethnic and intercultural learning experiences - SMILE", 15-19 iulie, Borovetz, Bulgaria. · 2004 - participant la Workshop-ul internaţional, "Educaţia ecologică în arii protejate, " iunie, Milano, Italia. · 2004 - participant la Seminarul Naţional "Obiectivele sistemelor de educaţie şi formare profesională din Uniunea Europeană în perspectiva anului 2010", organizat de MEdC, mai, Sibiu · 2004 - participant la "European Lifelong Professional Training Seminar (Ellproft) ", 3-5 martie, Maastricht, Olanda. · 2002 - bursier al "Continuing education training program" propus de Kennesaw State University, SUA, la Universitatea Tehnică din Kosice, mai, Kosice, Slovacia. · 1998-2001 - participant la cursurile de formare în componenta de reformă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, "Formarea profesorilor", în colaborare cu Banca Mondială susţinute de formatori internaţionali de la EDC (Educational Development Center) - USA. · 1997-1998 - cercetător asociat al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti · 1993 - bursier în programul oferit de guvernul american "Fundamentarea democraţiei", secţiunea "Educaţie civică", 11 octombrie - 12 noiembrie, Troy, NY, USA
• Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" ARAD, Bd. Revoluţiei, nr. 77 310130 Arad România
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate - activitate didactică în sfera ştiinţelor educaţiei - cercetare aplicată în domeniul ştiinţelor educaţiei şi educaţiei adulţilor - coordonator naţional al proiectelor europene "NILE", "DOLCETA", EQF-PRO ", " EDIC"
• Funcţia sau postul ocupat - Profesor universitar, doctor în Ştiinţe ale educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială - Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad (2000-prezent) - Director al Biroului pentru Programe Comunitare, Coordonator Instituţional Socrates-Erasmus (perioada 2005-2006)
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitatea didactică: - 2006 - prezent - profesor universitar, propunător al cursurilor: "Didactica specialităţii", "Instruire asistată de calculator", "Educaţie interculturală", "Teoria şi metodologia evaluării", "Managementul curriculum-ului şi al evaluării", "Managementul programelor de formare a personalului didactic" - 2004 - prezent - propunător al cursurilor de "Managementul curriculum-ului ", " Managementul evaluării ", " Didactica chimiei ", " Tehnologie informaţională computerizată ", " Educaţia adulţilor ", " Educaţie interculturală" din programele de fromare continuă prin perfecţionare periodică a managerilor, profesorilor şi institutorilor din învăţământul preuniversitar, acreditate de CNFP-MEdCT - 2004-2006 - trainer naţional în educaţia interculturală - 2005 - trainer internaţional în domeniul metodelor participative în educaţia adulţilor - 2000-2006 - conferenţiar universitar, propunător al cursurilor de "Didactica specialităţii", "Instruire asistată de calculator", "Educaţie interculturală", "Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării ", " Managementul curriculum-ului şi al evaluării" - 1998-2001 - formator naţional în componenta "Formarea profesorilor" din proiectul MEC în cooperare cu Banca Mondială. - 1994-2000 - lector univ. drd. propunător al cursului de didactica specialităţii şi coordonator al practicii pedagogice a studenţilor de la Facultatea de Inginerie. - 1975-2000 - profesor de chimie, gradul I (obtinut in 1989). Activitatea de cercetare: - 2009-2011 - coordonator naţional al proiectului "European Diploma in Intercultural Competence" EDIC, LLL Program, Erasmus Curriculum Development, la care participă 11 parteneri europeni; - 2007-2011 - coordonator naţional al proiectului pentru educaţia consumatorului "DOLCETA", la care participă toate statele membre UE - 2008-2010 - coordonator naţional al proiectului EQF-PRO, care prevede studierea legăturii nivelelor 5 şi 6 al studiilor universitare din domeniul IT şi bankingului cu "Cadrul Naţional al Calificărilor " şi " Cadrul European la Calificărilor". - 2005-2006 - director de proiect al grantului CNCSIS "Determinarea şi ameliorarea disfuncţiilor în însuşirea abilităţilor de bază (citit, scris, calcul matematic) la copiii între 8 şi 11 ani" (20.900 RON) - 2005-2008 - partener (singurul român) al Proiectului "NILE 2 - Network Intercultural Learning in Europe" din Programul Socrates-Grundtvig 4, finanţat de Comunitatea Europeană şi având 30 de parteneri din 23 de ţări (14.000 Euro) - 2003-2005 - directorul proiectului "Cercetarea impactului programului de educaţie a caracterului (Character First) la şcolarii mici, clasele I-IV", proiect coordonat de DPPD din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad, în colaborare cu ISJ, CCD Arad şi Biola University, USA. (5000 USD) - 2002-2005 - partener (singurul rom â n) al Proiectului "NILE 1 - Network Intercultural Learning in Europe" din Programul Socrates-Grundtvig 4 al Comunităţii Europene, având 18 parteneri din 14 ţări; (12.500 Euro) - 2002-2004 - director de proiect, "Cooperare ambientală internaţională Italia - Romania, Parcul Adda Nord - Parcul Naţional Retezat", proiect de educaţie ecologică finanţat de Regiunea Lombardia beneficiind de acordul şi colaborarea Academiei României - Comisia naţională a monumentelor naturii. (58.500 Euro) - 1997-1998 - cercetător asociat al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti şi responsabil al grupului de cercetători pentru liceu şi şcoală profesională din judeţul Arad, cu preocupări în domeniul « Standardelor pentru formarea formatorilor educaţionali " şi " Parteneriatul resurselor în formarea formatorilor educaţionali" - 1993-1998 - coordonator al proiectelor de soft educaţional "Introducere în studiul hidrocarburilor", "Alchene" şi "Arene", realizate şi apoi certificate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), cu Nr. 0452/28.11.2001 - 1993-1998 - cercetare în domeniul impactului IAC în predarea-învăţarea-evaluarea chimiei, finalizată prin teza de doctorat. Activitatea de coordonator instituţional Socrates-Erasmus - 2005-2006 - preluarea tuturor responsabilităţilor pentru mobilităţi studenţeşti, cadre didactice şi organizare de mobilităţi externe din cadrul UAV. - 2006 - mai, participarea la "Seminarul Erasmus - Planul Naţional de Acţiune 2006-2007", Bucureşti - 2006 - aprilie, participarea la "Erasmus Contact Seminar - France, Bulgaria, Romania" de la Bordeaux, pentru dezvoltarea noilor mobilităţi cu universităţi din Franţa (prezente fiind 25 de universităţi franceze, 19 din Turcia, 15 din România şi 4 din Bulgaria) - 2006 - martie, participarea la "II International Week - Open Doors to Erasmus Partner 's " la Institutul Politehnic Castelo Branco, Portugalia, ca lector dar şi ca promotor al imaginii UAV în faţa celor 15 universităţi prezente - 2006 - februarie, trimiterea a 13 studenţi, bursieri Erasmus, la Universităţi partenere din Portugalia; primirea 5 studenţi Erasmus străini (4 Italia, 1 Spania) care să studieze în UAV Responsabilităţi: - 2000-prezent - director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul UAV - 2003-prezent - membru al Senatului UAV - 2004-2010 - director al programului de studii masterale « Management educaţional » - 2004-prezent - reprezentant al UAV în « European Universities Continuing Education Network » (EUCEN) - 2008-2012 - director al programelor de perfecţionare periodică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar "Managerul şcolar ", " Profesorul european " şi " Institutorul noii şcoli", programe acreditate de CNFP-MEdC - 2000-prezent - organizatorul examenelor de grad didactic pentru profesori (10 specializări acreditatea ale UAV), prin DPPD - 2005-2006 director al Biroului pentru Programe Comunitare (Socrates-Erasmus) din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad (UAV), coordonator instituţional. - 2005-2007 responsabil al Centrului de Educaţie Permanentă din cadrul UAV - 2003-2008 - director al programelor de perfecţionare periodică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar "Managerul noii şcoli româneşti ", " Profesorul şi şcoala viitorului" şi "Institutorul şcolii de mâine", programe acreditate de CNFP-MEdC. - 2000-2007 - membru cu statut de invitat permanent în Biroul de Senat al UAV - 2000-2001 - director al Colegiului Universitar Pedagogic de Institutori din UAV - 2000-2006 - decan al lectorilor Centrului Zonal pentru Educaţia Adulţilor - 1997-2001 - membru al Comisiei Naţionale de Chimie care a regândit programele de chimie la toate clasele, specializările, profilele şi filierele, cele de bacalaureat precum şi cele de grade didactice la disciplina amintită, pentru învăţământul preuniversitar. - 1990-2000 - membru al Comisiei Naţionale Centrale a Olimpiadelor de Chimie; - 1993 - membru al Societăţii Române de Chimie, învăţământ preuniversitar, secţiunea cercetare metodică. - 1990-1993 - inspector şcolar general adjunct la ISJ Arad - 1987-1990 - inspector pentru specialitatea chimie la ISJ Arad - 1983-1987 - director adjunct la Liceul industrial 6 Arad
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada (de la - până la) 1. 1 octombrie 2006 - prezent - profesor universitar dr. pe catedra de « Didactica specialităţii », « Instruire asistată de calculator », « Educaţie intercultural ă » 2. 1 octombrie 2000-2006 - conferenţiar dr. pe catedra de « Teoria şi Metodologia Instruirii + Teoria şi Metodologia Evaluării, Didactică, Instruire Asistată de Calculator" din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Facultăţii de Ştiinţele Educaţiei şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii « Aurel Valicu » Arad 3. 28 februarie 2000 - octombrie 2000 - lector dr. pe catedra de « Pedagogie; Metodică, Instruire asistată de calculator » din cadrul Catedrei de ştiinţe socio-umane a Facultăţi de Teologie Ortodoxă din Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad. 4. 1 octombrie 1994-27 februarie 2000 - cadru didactic asociat, lector univ. drd. ş i din 3.12.1998 lect univ. dr. la discipina "Metodică" şi îndrumător al practicii pedagogice a studenţilor de la facultăţile cu profil ingineresc şi economic ale Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad 5. 1998 - Doctor în psihologie-pedagogie, specializarea ştiinţele educaţiei, prin O. M. 5182/10.12.1998, titlul tezei de doctorat fiind "Modalităţi de individualizare a studiului chimiei prin instruire asistată de calculator (I. A.C.) ", susţinută în 23 iulie 1998 la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca; coordonator: prof. univ. dr. Miron Ionescu; membrii comisiei: Preşedinte prof. univ. dr. Dumitru Salade, prof. univ. dr. Eugen Noveanu, prof. univ. dr. Gavrilă Niac, prof. univ. dr. Vasile Chiş. 6. 2004 - absolvent al "European Lifelong Professional Training Seminar (Ellproft) ", 3-5 martie, Maastricht, Olanda. 7. 2004 - absolvent al programului de training "Seeding for Multiethnic and Intercultural Learning Experiences - SMILE", 15-19 iulie, Borovetz, Bulgaria. 8. 2002 - absolvent al "Continuing education training program" - Kennesaw State University, SUA, la Universitatea Tehnică din Kosice, mai, Kosice, Slovacia 9. 1998-2001 - Participant la cursurile de formare ca formator naţional pentru componenta « Formarera profesorilor » susţinute de traineri de la EDC (Educational Development Center) - USA, în proiectul de reformă a MEC finanţat de Banca Mondială. Posesor al «Certificatului de Formator Naţional » eliberat de MEC şi EDC. 10. 1997 - Absolvent al cursului de "Utilizarea microcalculatoarelor compatibile IBM-PC " cu " Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare" emis de Centrul de pregătire în informatică S. A. Bucureşti, sub avizul Ministerului Învăţământului nr. 1427/1997 şi a Comisiei Naţionale de Informatică. 11. 1993 - Absolvent al programului « Foundation of Democracy » - la The Sage Colleges, Troy, New York, USA 12. 1990-27 februarie 2000 - profesor de chimie - Grupul Şcolar Economic Administrativ Arad; 13. 28 februarie 2000-15 iunie 2000 profesor de chimie cumulard la GŞEA Arad 14. 1980-1990 - profesor de chimie - Liceul industrial nr. 6, Arad; 15. 1979-1980 - profesor de chimie - Liceul industrial nr. 13, Arad; 16. 1976-1979 - profesor de chimie - Liceul Agroindustrial Miniş, jud. Arad; 17. 1975-1976 - profesor de fizică - chimie - Liceul Mecanic Sadu, jud. Gorj; 18. 1979, 1985, 1989 - s-au obţinut gradele didactice în chimie: 1979 - definitiv - media 9; 1985 - gradul II - media 10; 1989 - gradul I - media 10. 19. Absolvent al Universităţii din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii - secţia Fizică-Chimie, promoţia 1975, cu diplomă de licenţă în fizică, specialitatea fizică-chimie.
APTIDUNI ŞI COMPETENŢE PERSONALE dobandite in cursul vietii si carierei dar care nu sunt recunoscute neaparat
printr-un certificat sau o diploma
LIMBA MATERNĂ Română
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
Engleza Franceza Italiana
• abilitatea de a citi F. Bine bine satisfacător
• abilitatea de a scrie Bine satisfăcător nesatisfăcător
• abilitatea de a vorbi F. Bine bine satisfăcător
APTITUDINI SI COMPETENTE ARTISTICE Muzica, desen, pictura, literatura etc. - Aptitudinea de a cânta (educaţie muzicală prin şcoală, component al corului şcolii, curs de chitară - 3 ani - la Şcoala populară de artă) - Abilitatea de a desena (cercul de desen - 2 ani - al Casei pionierilor Arad)
APTITUDINI SI COMPETENTE SOCIALE
Locuiti si munciti cu alte persoane,
intr-un mediu multicultural, ocupati o pozitie in care comunicarea este importanta sau desfasurati o activitate in care munca de echipa este esentiala (de exemplu cultura, sport, etc.)
- Capacitatea de a participa la redactarea revistei UAV "Scientific and Technical Bulletin - Series: Social and Humanistic Sciences", ca membru al Colegiului de Redacţie. - Capacitatea de a organiza şi desfăşura Simpozionul Naţional Anual "Computerul în şcoală" - deschis producătorilor de soft educaţional din România (1995-1997) - Capacitatea de a participa activ la proiectele sociale, educaţionale, culturale şi sportive ale Clubului Rotary Arad atât ca membru fondator (1995), preşedinte (1999-2000), responsabil al comisiei de relaţii internaţionale cât şi ca secretar general al Consorţiului "Together in Europe" alcătuit din 15 cluburi (6 italiene, 4 româneşti, 3 sîrbeşti şi 2 maghiare). - competenţa de a juca volei (fost divizionar de juniori, divizia naţională B şi A)
APTITUDINI SI COMPETENTE ORGANIZATORICE
De exemplu coordonati sau conduceti activitatea altor persoane, proiecte si gestionati bugete; la locul de munca, in actiuni voluntare (de exemplu in domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu.
- 1995-prezent - membru fondator, preşedinte (1999-2000) şi "Paul Harris Fellow" (2001) al Clubului Rotary Arad - 1992-prezent - fondator şi preşedinte al Fundaţiei IDEEA, organizaţie nonprofit cu caracter educaţional, cultural şi sportiv; - 2000-2006 - membru fondator şi decan al lectorilor din Centrul Zonal pentru Educaţia Adulţilor - 1997 - membru fondator şi co-preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Formatorilor de Formatori Educaţionali - Organizator al unor manifestărilor ştiinţifice (Memorialul Raluca Ripan - 1985,1986,1987; Olimpiada naţională de chimie - 1990; Hospitalismul instituţional - 1992; Conferinţa naţională a formatorilor educaţionali - 1997; Educaţie şi prevenţie în ariile protejate - 2002, 2003, 2004; Explorând noi căi în educaţia interculturală - 2004; Interculturalitatea în lumea contemporană - Aradul şi educaţia multiculturală - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) - Organizarea unor manifestări culturale: Colinde de Crăciun (prin Fundaţia Ideea şi Clubul Rotary, 1992-2004), lansări de carte (prin Clubul Rotary, 1999-2000) - Organizarea unor manifestări sportive: Cupa Învăţământ Cultură (1985 faza pe ţară, 1989 faza de zonă); Arad, Volei 1945-1995 (remember al generaţiilor de voleibalişti), Cupa Aradului la Volei masculin - Ediţiile 2006, 2007, 2008, 2009. - 1990-prezent - organizator al întâlnirilor săptămânale de volei şi fotbal pentru grupuri de intelectuali arădeni spre a-şi menţine tonusul creativ.
APTITUDINI SI COMPETENTE TEHNICE utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, masini, etc.) - utilizarea calculatorului cu soft-ul adecvat (Office-ul de sub Windows, accesarea soft-ului educaţional, antiviruşilor, navigarea pe Internet, download-area unor programe, actualizarea lor etc.) şi a perifericelor sale (scanner, imprimantă, webcam, headphone etc.) - utilizarea mijloacelor de învăţământ necesare în predare-învăţare - videoproiectorul, retroproiectorul, videorecording-ul, TV, flipchart-ul, metaplanul. - utilizarea mijloacelor de comunicare - telefon, telefon mobil, fax - utilizarea mijloacelor de multiplicare - fotocopiator (xerox)
PERMIS DE CONDUCERE Da, categoria B
INFORMAŢII SUPLIMENTARE REFERINŢE: 1. Prof. univ. dr. LIZICA MIHUŢ - Rector al Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad Tel. +40-257-283010; Fax: +40-257-280070; e-mail: rectorat@uav. ro 2. Prof. univ. dr. MIRON IONESCU - Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Adresă: Str. Sindicatelor, nr. 7, Cluj-Napoca 400029 Tel. +40-264-597000; +40-264-586000 3. Prof. univ. dr. MUŞATA BOCOŞ - Director al DPPD de la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Adresă: Str. Sindicatelor, nr. 7, Cluj- Napoca 400029 Tel: +40-264-597000; +40-264-425120

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET