Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

  Prof. univ. dr. Anton ILICA

English version

Date personale:

 1. Nume: ILICA
 2. Prenume: ANTON
 3. Data şi locul naşterii: 1947, Tagadau, Arad
 4. Studii: Universitatea din Timisoara, Facultatea de filologie, Limba şi literatura română - franceză
 5. Specializare in filologie, literatura română, ştiinţele educaţiei
 6. Doctor în Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
 7. Titlu ştiinţific: Profesor universitar dr.
 8. Pagina web: http://uav.ro/ro/personal/stiinte-ale-educatiei-psihologie-si-asistenta-sociala/ilica-anton

Experienţa profesională:

 • 1970-2000: profesor învăţământ preuniversitar, director Liceul Pedagogic "Dimitrie Ţichindeal" Arad
 • 2001-2003 Lector Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, director Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori
 • 2003-2005 conferentiar univ. la UAV
 • 2006 -prezent profesor universitar la UAV
 1. Locul de muncă actual si funcţia: Profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială din Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, decan;
 2. Vechime la locul de muncă actual: 10 ani
 3. Brevete de invenţii: -
 4. Lucrări elaborate si/sau publicate: 13 volume de autor (domeniul ştiinţe ale educaţiei), 5 volume în cooperare, peste 80 de studii şi articole
 5. Membru al asociaţiilor profesionale şi ştiinţifice:
 • Asociaţia Pedagogilor din Romania
 • Societatea de Stiinţe Filologice din România
 • Membru al Academiei Sârbe pentru Educaţie
 1. Limbi straine cunoscute: franceza (s)
 2. Alte competenţe: comunicare educaţională; management instituţional; pedagogia organizaţională
 3. Specializări si calificări: Perfecţionarea prin Centrul de formare pentru cariera didactică
 4. Experienţa acumulată în programe/proiecte naţionale/internaţionale:
 • membru in 3 proiecte CNCSIS;
 • POSDRU "Egalitatea de şanse pentru femei" (AntrEs) (2008-2010);
 • POSDRU "Masterat pentru învăţători şi educatoare" (2010-2012);
 • Formare profesională: "Învăţarea interactivă şi gândirea critică" (2009-2011)

Alte menţiuni:

- director al Editurii Universităţii Aurel Vlaicu, acreditată CNCSIS;

- coordonator ştiinţific al Revistei Educaţia Plus, clasificată B + şi indexată în patru baze de date internaţionale;

- coordonator - editor al revistelor Agora (2007 - prezent) şi Aktuell (2008 - prezent);

- expert ARACIS ;

- decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială;

- Preşedinte al Centrului de Perfecţionare (învăţători, educatoare, institutori şi profesori învăţământ preşcolar şi primar);

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ Activ.NET