Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Prof.univ.dr. Ionel FUNERIU

Date personale:

 • Nume: FUNERIU
 • Prenume : IONEL
 • Funcţia didactică : profesor universitar asociat, conducător de doctorat la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad
 • Adresa locului de muncă : Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 81, Tel. 0257/283010
 • Adresa personală : str. Putna, 11, 300593 Timişoara
 • e-mail : ifuneriu@hotmail.com, ifuneriu@yahoo.fr
 • Tel. : 0256/498350, 0747018865

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

Studii liceale:

 •  1960–1964 — Liceul teoretic Pâncota

Studii superioare:

 • 1964–1969 — Facultatea de Filologie a Universităţii din Timişoara, secţia română.

Doctorat:

 •  1978 — Versificaţia românească. Perspectivă lingvistică. Conducător ştiinţific: G. I. Tohăneanu.

Specializări, documentări:

 • Universitatea din Varşovia (Polonia) — 1974 ;
 • Universitatea din Cracovia (Polonia) — 1974 ;
 • Institutul de lingvistică al Academiei Române — 1978 ;
 • Universitatea din Strasbourg (Franţa) — 1984–1987 ;
 • Biblioteca Academiei Române (studierea manuscriselor lui Alexandru Macedonski) — 1988–1989.

DOMENII DE COMPETENŢĂ

 • versificaţie ;
 • istoria literaturii române ;
 • stilistică ;
 •  textologie (editare de text) ;
 • cod tipografic (în tehnoredactarea computerizată).


ACTIVITATEA DIDACTICĂ (EXPERIENŢA PROFESIONALĂ)

 • profesor la Şcoala generală Birchiş (1969–1971) ;
 • filolog la filiala din Timişoara a Academiei Române (1971–1984) ;
 •  lector de limba şi civilizaţia română la Université des Sciences Humaines, Strasbourg (1984–1987) ;
 • cercetător ştiinţific la filiala din Timişoara a Academiei Române (1987–1990) ;
 • cercetător ştiinţific principal III la filiala din Timişoara a Academiei Române (1990–1992) ;
 • cercetător ştiinţific principal II la filiala din Timişoara a Academiei Române (1992–1994) ;
 • lector la Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara (1994–1995) ;
 • conferenţiar la Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara (1996–1999) ;
 • profesor universitar la Facultatea de Jurnalistică a Universităţii Tibiscus din Timişoara (2000–2005) ;
 • profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (2005–...).

Cursuri universitare publicate:

 • Cours de langue et civilisation roumaines, Université des Sciences Humaines, Strasbourg, 1985 ;
 • Al. Macedonski. Hermeneutica editării, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1992 ;
 •  Editorialişti români, Editura Augusta, 1996 ;
 •  Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, Editura Amarcord, 1998.

(Notă: ultimele trei cursuri au apărut, ulterior, sub formă de cărţi, la edituri acreditate CNCSIS.)


CONTRACTE DE CERCETARE REALIZATE:

 • Stilul artistic şi versificaţia lui Vasile Alecsandri (rima, asonanţa, aliteraţia, metrul, ritmul, cezura, ingambamentul...), contract cu Academia Română (1975–1977) ;
 • Istoria limbajului poetic românesc, contract cu Institutul de Lingvistică al Academiei Române (1977–1981) ;
 • Stilurile nonartistice ale limbii române, contract cu Ministerul Învăţământului şi cercetării (1981–1985) ;
 •  Editarea lui Alexandru Macedonski contract cu Academia Română (1988–1991).

Premii, distincţii:

 • Premiul naţional pentru critică literară, 1981, pentru volumul Versificaţia românească. Perspecivă lingvistică ;
 •  Ordinul prezidenţial „Meritul pentru învăţământ” în grad de cavaler — 2004.

Funcţii administrative:

 • Redactor şef al revistei „Caietul Cercului de studii” (1988–1992), Academia Română, filiala Timişoara ;
 • Redactor de carte la Editura Amarcord (1995–1999) ;
 •  Prorector cu cercetarea (cancelar) al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (1999–2005) ;
 • Expert evaluator CNCSIS din 2003
 • Expert evaluator ARACIS.

LIMBI STRĂINE

 • Franceza (bine), engleza (citit), italiana (citit), rusa (citit).
 • Cunoştinţe de limba latină.

Lista lucrărilor publicate

Cărţi apărute în edituri (cu ISBN):

 • Versificaţia românească. Perspectivă lingvistică, Timişoara, Editura Facla, 1980, 176 p. (valorificarea editorială a tezei de doctorat susţinută în 1978) ; 
 • Al. Macedonski. Hermeneutica editării, Timişoara, Editura Amarcord, 1995,  260 p.+40 de facsimile comentate ; 
 • Editorialişti români, Timişoara, Editura Augusta, 1996, 150 p. ; 
 • Principii şi norme de redactare computerizată, Timişoara, Editura Amarcord, 1998, 306 p. ; 
 • Eseuri lingvistice antitotalitare, Timişoara, Editura Marineasa, 1998, 158 p. ; 
 • Mihai Eminescu : „lecturi infidele”, Bucureşti, Editura Academiei, 2002, 23 p. ; 
 • Reflecţii filologice, Timişoara, Editura Amphora, 2008 (predată, sub tipar).

Editări:

 • Ion Creangă, Amintiri din copilărie (texte comentate), Bucureşti, Editura Albatros, 1976, 153 p. (în colaborare cu G. I. Tohăneanu) ; 
 • Ion Vinea, Lunatecii, Tabel cronologic şi crestomaţie critică, Timişoara, Editura Facla, 1988 ; 
 • Ioan Slavici, În chestiunea ovreiască, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002.

Volume multiplicate ca unic autor:

 • Al. Macedonski. Hermeneutica editării, TUT, 1992, 242 p. + 34 facsimile.
 • Versificaţia românească. Perspectivă lingvistică, (rezumatul tezei de doctorat), TUT, 1978, 34 p. ; 
 • Cours de langue et civilisation roumaines, Tipografia Universităţii de Ştiinţe  Umaniste, Strasbourg, 1986.

Volume multiplicate în colaborare:

 •   Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIXlea, TUT, 1977 (vol. I), 468 p. ;
 • Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIXlea, 1978 (vol. II), 188 p. ; 
 • Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIXlea, 1979 (vol. III), 156 p. ; 
 • Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIXlea. Comparaţia (vol. IV), 1981,  93 p. ; 
 • Stilurile nonartistice ale limbii române literare în secolul al XIXlea. Structura  imaginii în stilul ştiinţific, TUT, 1982, 194 p. ; 
 • Stilurile nonartistice ale limbii române literare în secolul al XIXlea. Structura imaginii în stilul publicistic, 1983, 203 + III p. ; 
 • Stilurile nonartistice ale limbii române literare în secolul al XIXlea. Structura imaginii în stilul administrativjuridic 1984, 197 p. ; 
 • Elemente de limbă vorbită în stilurile nonartistice ale limbii române literare din  secolul al XIXlea, TUT, 1985, 94 p. ; 
 • Imaginea în stilurile nonartistice ale limbii române literare din secolul al XIX- lea, TUT, 1986, 185 p. ;

Volume îngrijite, în calitate de redactor de carte:

 • Tohăneanu 70, Timişoara, Editura Amphora, 1995 (în colaborare cu Francisc Király şi Sergiu Drincu) ; 
 • Marie Madeleine Davy, Enciclopedia doctrinelor mistice, Editura Amarcord, 1998 ; 
 • Ileana Oancea, Lingvistică romanică şi lingvistică generală. Interferenţe, Editura Amarcord, 1999;

Studii, articole:

 • Rime categoriale şi noncategoriale în poezia lui Mihai Eminescu, LL, nr. 1, 1972, p. 73–87 ; 
 • Finalitate artistică şi constrângere prozodică, LL, 1976, nr. 1, p. 56–63 ; 
 • Despre ritmul poetic românesc, LLR, II (1976), nr. 4, p. 17–20 ; 
 • The Interrelation between Language and Prosody : A Contrastive Projects  Analysis of Posodic Elements in Romanian and English, în 2nd International Conference of English Contrastive Projects, Arlington, 1976, p. 353–361 ; 
 • Stilul poetic al lui Vasile Alecsandri, în LPV, TUT, 1976, p. 7–81 ; 
 • Numele proprii din punct de vedere prozodic, SO, Cluj Napoca, 1976, p. 92– 101 ; 
 • Versificaţia – argument filologic în editarea textului poetic, SLLF, 4, 1978, p. 211–220 ; 
 • Inducţia adjectivală, în LPV, TUT, 1978, p. 58–77. 
 • Adnotări la nişte „note critice”, LR, 31, nr. 1, 1982, p. 97–98. 
 • Comparaţia în stilul ştiinţific, în SNLRL, TUT 1982, p. 76–98. 
 • Interferenţe stilisticogramaticale în analiza textului poetic, LL, nr. 1, 1983, p. 15–20 ; 
 • Structura imaginii în stilul publicistic. Comparaţia., în SNLRL, 1982, p. 73–94 ; 
 • Aliteraţia, LL, nr. 3, 1983. p. 308–320 (în colaborare cu G. I. Tohăneanu) ; 
 • Ritm şi accent în versul tradiţional românesc, CCS, 1, 1983, p. 128–135 ; 
 • Comparaţia în stilul administrativjuridic, ELLV, TUT, 1984, p. 73–94 ; 
 • Structura formală a comparaţiei în stilurile nonartistice, ELPR, TUT, 1986, p. 49–76 ; 
 • Fenomene fonetice „subestimate” în editare lui Macedonski, CCS, 6, nr. 2. 1988, p. 139–156 ; 
 • Alexandru Macedonski : versificaţie şi editare. Argumente pentru o metodă,  „Contribuţii lingvistice”, TUT, 1988, p. 60–80 ; 
 • Note pentru o nouă ediţie Macedonski. „Amendamente” la rimă, în SCL,  XXXIX (1989), nr. 6, p. 513–524 ; 
 • Note pentru o nouă ediţie Macedonski (Sinereza, eliziunea, apocopa şi afereza), SCL (1989), XL, nr. 4, p. 387–398 ; 
 • Glose alexandrine la Prima verba, CCS, VII/2, 1989, p. 19–84 ; 
 • Note pentru o nouă ediţie Macedonski (Argumente pentru o metodă), SCL, XLI  (1990), nr. 2, p. 145–155 ; 
 • Ritm şi rimă în versul românesc tradiţional, „Scripturele române”, nr. 2, 1993, p. 3 ; 
 • Sofisme prozodice, în volumul omagial Tohăneanu 70, Timişoara, Editura  Amphora, 1995, p. 191–205 ; 
 • Tehnicile de editare computerizată şi ortografia limbii române, AUT, XXXIII, 1995 (apărut, 1997), p. 139–144 ; 
 • Licenţă prozodică sau eroare de editare ?, în LL, 1999, nr. 1, p. 50–56 ; 
 • Argumente pentru un cod tipografic românesc, în „Şcoala Mehedinţiului”, nr. 1/1999, p. 31–32 ; 
 • Confuzii terminologice, în „Analele Facultăţii de Jurnalistică”, Universitatea  Tibiscus, 2000, p. 54–69 ; 
 • Lucian Blaga — biografie şi creaţie, în „Analele Facultăţii de Limbi Moderne şi Aplicate”, 2003, Universitatea Tibiscus, p. 54–69 ; 
 • Accentul grafic în codul tipografic românesc, în Tradiţie şi modernitate în  ştiinţele umaniste şi sociale, Timişoara, Editura Mirton, 2004, p. 11–17 ; 
 • Prejudecăţi învinse, în In Magistri honorem G. I. Tohăneanu, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005 ; 
 • Initiative for Officializing a Romanian Typographic Code, Arad, 2005 ; 
 • Honni soit qui mal y pense sau despre editarea neologismelor romanice, în volumul Limba română, idiom romanic, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 177–187 ; 
 • Argumente pentru un cod tipografic românesc, în vol. Stil şi limbaj în massmediadin România, Iaşi, Editura Polirom, 2007, p. 123–140.

Articole de specialitate, apărute în reviste de cultură:

(Notă: am înregistrat numai articolele de strictă specialitate, reţinute de Bibliografia
românească de lingvistică, publicată anual de revista LR.)

 • Despre „tocilari” în „Gazeta învăţământului”, aprilie 1970, p. 4 ;
 • O „contradicţie” a limbajului poetic, „Orizont”, 27, nr. 45, 1976, p. 5 ; 
 • Parodia sau despre intuirea stilului, „Orizont”, 28, nr. 38, 1977, p. 5 ; 
 • Arghezi — o voce singulară, „Orizont”, 7 iulie, 1977, p. 3 ; 
 • Ingambamentul — un atribut al poeziei moderne, „Orizont”, 29, nr. 40, 1978, p. 4 ; 
 • Controverse prozodice, „Orizont”, 43, 1988, p. 5 ; 
 • Erori editoriale, „Orizont”, 3, nr.11, 1991, p. 10 ; 
 • O epigramă ratată editorial, „Orizont”, 3, nr. 12, 1991, p. 10 ; 
 • Săltăreţele dactilografe, „Orizont”, 3, nr. 13, 1991, p. 10 ; 
 • Idealul „ne varietur” „Orizont”, 3, nr. 16, 1991, p. 10 ; 
 • Neologisme inoportune, „Orizont”, 3, nr. 21, 1991, p. 6 ; 
 • Între liră şi.. Lyră, „Orizont”, 3, nr. 23, 1991, p. 11 ; 
 • Peste vârfuri trece lună, „Orizont”, 3, 24, 1991, p. 10 ; 
 • Să dăm zeţarului cei al zeţarului, „Orizont”, 3, nr. 27, 1991, p. 10 ; 
 • Unde ni sunt (cr)editorii ?, „România literară”, nr. 11, 2005, p. 20–21 ; 
 • Prejudecăţi învinse, în vol. In magistri honorem. G. I. Tohăneanu, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, p. 77–88 ; 
 • Nulla poena sine lege, în „România literară”, 2005, nr . 31, 10 august, 2005 ; 
 • Filantropia corectorilor, în „România literară”, 2005, nr . 37, 21 septembrie, 2005 ; 
 • Et in Arcadia ego, „Orient latin”, nr. 7, august, 2007.

Conferinţe:

 • Latinitatea limbii române — Strasbourg (Franţa), 1985 ;
 • Traduttore, traditore — Lycée Kléber, Strasbourg, 1986 ; 
 • Eminescu în traduceri franceze — Trier (Germania), 1986 (Congresul Internaţional de Lingvistică Romanică) ; 
 • Eminescu azi. Universitatea „Tibiscus”, Timişoara, 1999 ; 
 • Mihai Eminescu : Lecturi infidele, Academia Română — Bucureşti, 1999 ; 
 • Receptarea lui Eminescu azi, Universitatea Tibiscus — Timişoara, 2000 ; 
 • Tehnoredactarea computerizată şi tradiţia tipografică românească, Academia Română — Bucureşti, 2003 ; 
 • Limitele SPELLING-ului în programele WORD, Universitatea „Aurel Vlaicu” — Arad, 2005 ; 
 • Iniţiativă pentru introducerea unui cod tipografic românesc, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, 2006 ; 
 • Argumente în vederea elaborării unui cod tipografic românesc, Academia Română — Bucureşti, 2008.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET