Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

 1. Academic
  1. Admitere 2014
  2. Admitere 2016
  3. Admitere 2015
   1. Rezultate admitere 2015
   2. Rezultate admitere 2015 septembrie
  4. Admitere-2015
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Admitere studenti NON UE
   3. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   4. Admitere sutdenti UE
   5. Echivalarea studiilor absolvite de catre cetatenii romani in alte state.
   6. Perioadele de înscriere şi afişarea rezultatelor
   7. Rezultate Admitere
  5. Admitere 2016
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Locuri şi Specializări Licenţă
   3. Locuri şi Specializări Master
   4. Probe în desfăşurare
   5. Programarea interviurilor pentru master la UAV
   6. Rezultate admitere
  6. Admitere
   1. Acte necesare la admitere 2017
   2. Admitere 2016
   3. Admitere 2017
  7. Admitere
   1. Admiterea la studii universitare de doctorat 2014
   2. Admiterea la studii universitare de licenta 2014
   3. Admiterea la studii universitare de masterat 2014
   4. Admitere studenti NON UE
   5. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   6. Admitere sutdenti UE
   7. Admiterea la studii nonuniversitare 2014
   8. CNRED - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
   9. Echivalarea studiilor absolvite de către cetăţenii români în alte state
   10. Foto admitere
  8. Alegeri academice 2012-2016
  9. Concurs posturi
  10. Finalizare studii
  11. Programe postuniversitare şi formare continuă
  12. Cicluri/Programe de studii universitare 2017-2018
  13. Şcoală doctorală UAV
   1. Avizier
   2. Ghidul susţinerii publice a tezei de doctorat
   3. Modele de documente (download)
   4. Proiecte/Granturi/Contracte
   5. Rezumate teze doctorat
   6. Susţineri publice de teze de doctorat
  14. Structura anului universitar
 2. Alumni
  1. Acte studii
  2. Contact
  3. Continuă studiile la UAV
  4. Festivități
   1. Cursuri festive
   2. Reuniuni ale absolvenților
  5. Portrete de absolvenți
 3. Cercetare
  1. Apeluri Conferințe
  2. Apeluri Proiecte
  3. Avizier
  4. Baza de date multicriteriala cu cercetarea stiintifica
  5. Centrul de cercetare şi consultanţă în economie
   1. Diseminare
  6. Cercetători în BDI
  7. Conferinţe
  8. Consiliul Știinţific
  9. Direcţii de cercetare
  10. Incubatorul Tehnologic de Afaceri UAV-IT INCUBATOR
  11. Institutul de cercetare, dezvoltare, inovare în ştiinţe tehnice şi naturale
   1. Consiliu ştiinţific
   2. Contact
   3. Dotǎri
   4. Echipa
   5. Proiecte
   6. Servicii
  12. Institute și centre de cercetare
  13. Institutul European "Serge Moscovici"
  14. Laboratorul de cercetări pentru analiza şi modelarea sistemelor biologice
  15. Legislaţie
  16. Centrul de cercetare "Modele matematice şi sisteme informatice"
   1. Editori si/sau referenţi la reviste
   2. Personal de cercetare
   3. Plan de cercetare intern
   4. Raport de autoevaluare
   5. Regulamentul MMSI
   6. Statutul MMSI
  17. Proiecte în desfăşurare
   1. ACAMIMM
   2. APM
   3. CNCSIS-IDEI ID: 1239/2007
   4. MECAEV-POSDRU/86/1.2/S/53849
   5. PERFORMER
   6. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191
   7. PN-II-RU-TE-2011-3-0022
   8. POSDRU/88/1.5/S/53501
   9. PractiPASS
   10. Proiect POS-CCE Nr. 210/2010
   11. Proiect POSCCE 621/2014 - CESTN
   12. PROJECT PN-II-ID-0047-2011
   13. PROJECT PN-II-RU-TE-0008/2011
   14. TAITMA-NE
   15. TAMARO
  18. Centrul de cercetare "Studii Interculturale şi Interconfesionale"
   1. Avizier
   2. Documente
   3. SIE 2011
  19. SRAIT- Filiala Arad
   1. Afiliere la IFAC
   2. Conferinţe
   3. Documente
   4. ISI Web of Science
   5. Reviste
   6. Statut
 4. Contact
 5. Departamente
  1. Centrul de consiliere şi orientare în carieră
  2. CEAC-UAV
  3. Departamente de bază / facultăţi (cf. art.133 din L.1/2011)
  4. Departamentul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
  5. Departamentul de comunicare şi asigurare a transparenţei
  6. Departamentul de gestiune previzională a solicităriilor pe piaţa muncii
  7. Departament ID-UAV
   1. Avizier
   2. Download
   3. Informaţii pentru cadre
   4. Planuri de învăţământ
   5. Regulament de organizare şi funcţionare
  8. DPPD -UAV
   1. Activitatea ştiinţifică
   2. Avizier
   3. Cadre didactice
   4. Conducere
   5. Cursuri postuniversitare de specializare
   6. Formare continuă şi grade didactice
   7. Formare iniţială: I (6 sem.) + II (4 sem.)
   8. Manifestări stiinţifice
   9. Masterate oferite de DPPD
   10. Studenţi DPPD
   11. Workshop 2011
  9. Departamentul pentru relaţii internaţionale şi programe proiecte
  10. Unităţi de cercetare (institut, laborator, centre, incubator)
 6. Erasmus+
  1. Comisii de selectie/evaluare Erasmus
  2. Mobilităţi de formare
  3. Mobilităţi de plasament
  4. Mobilităţi de predare
  5. Mobilităţi de studiu
  6. Programul de cooperare finantat prin SEE
 7. Facultăţi
  1. Facultatea de Design
   1. Admitere
   2. Admiterea la studii de licenţă si master 2016
   3. Avizier
   4. Departamentul de design, comunicare vizuală şi arte aplicate
   5. Calitate
   6. Cercetare
   7. Design
   8. Design ambiental
   9. Design şi dezvoltare de produs
   10. Evenimente
   11. Finalizare studii
   12. Modă-design vestimentar
   13. Practică
   14. Prezentare
   15. Prezentare de modă la ISREIE 2010
   16. Programe de studii
   17. Regulamente
  2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
   1. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare
   2. Admitere
   3. Admitere la studii de licenţă şi masterat 2016
   4. OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2016
   5. Alumni
   6. Avizier
   7. Departamentul de educaţie fizică şi performanţă sportivă
   8. Calitate
   9. Cercetare
   10. Domeniul de licenţă
   11. Educaţie fizică şi sportivă
   12. Evenimente
   13. Finalizare studii
   14. Examen de licenţă 2015
   15. Grade didactice - învăţământ preuniversitar
   16. Practică
   17. Prezentare
   18. Programe de studii
   19. Regulamente
  3. Facultatea de Inginerie
  4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
   1. Acasa
   2. Admitere
   3. Alegeri Parţiale 2014
   4. Alumni
   5. Avizier
   6. Departamentul de ştiinţe tehnice şi ale naturii
   7. Calitate
   8. Cercetare
   9. Contact
   10. Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
   11. departament 2
   12. Evaluarea şi Controlul Calităţii Mediului
   13. Evenimente
   14. Ingineria Produselor Alimentare
   15. Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice
   16. INGINERIE ŞI MANAGEMENET ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM
   17. Managementul Calităţii Produselor Alimentare
   18. Mărturii - studenţi
   19. Planuri de învăţământ
   20. Practică
   21. Prezentare
   22. Programe de studii
   23. Proiecte-UAV-FIATPM
   24. Protecția Consumatorului și a Mediului
   25. Regulamente
   26. Specializare CEPA
   27. Specializarea ISBE
   28. Oferta academică (licenţă+master)
   29. Studenţi
   30. Studenti 2
   31. test
  5. Inginerie
   1. Alegeri 2016 - 2020
   2. Automatică şi Informatică Aplicată
   3. Automatizări şi Sisteme Inteligente
   4. Automotivest
   5. Autovehicule rutiere
   6. Avizier
   7. Departamentul de automatică, inginerie industrială, textile şi transporturi
   8. Calitate
   9. Centru de Cercetari "Florin Valu"
   10. Cercetare
   11. Cercetare
   12. Curs-festiv-2016
    1. Curs festiv 2016
    2. Curs festiv 2016
   13. Evenimente
   14. Examen de diplomă 2012
   15. Examen de disertaţie 2011
   16. Finalizare studii
   17. Ingineria sudarii
   18. Inginerie Economică Industrială
   19. Parteneri Uav
   20. Practică
   21. Prezentare
   22. Productica Sistemelor Industriale
   23. Oferta academică (licenţă+master)
   24. Programe de studii
   25. Regulamente
   26. Tehnologia Constructiilor de masini
   27. Tehnologia şi Designul Produselor Textile
   28. Tehnologia Tricotajelor si Confecţiilor
  6. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
   1. Admitere
   2. Admitere PFPCCPD
   3. Admiterea la studii de licenţă şi master 2015
   4. Arhivă
   5. Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea si intervenția psihoeducațională
   6. Avizier
   7. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ - BUNE PRACTICI PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR-CHEIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR
   8. Departamentul de pedagogie, psihologie şi asistenţă socială
   9. Calitate
   10. Cercetare
   11. Organizatori
   12. Comitetul ştiinţific
   13. Evenimente
   14. Examen finalizare program de studiu PFPCCPD
   15. Finalizare studii
   16. Fişe de discipline,Planuri de invatamant
   17. Galerie foto EfaStud 2016
   18. Grade didactice
   19. Informații utile
   20. Inscriere
   21. Oferta academica PFPCCPD
   22. Practica
   23. Practică pedagogică PFPCCPD
   24. Prezentare
   25. Prezentare
   26. Programe de studiu
   27. Programul conferinţei
   28. Programul de formare psihopedagogică in vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
   29. Regulamente
   30. Reviste
   31. Oferta academică (licenţă+master)
   32. Termeni şi condiţii de participare
   33. The suitcase, the map and the voyage of a youth worker
   34. Ziua psihologului
  7. Facultatea de Ştiinţe Economice
   1. Admitere
   2. Admitere 2014
   3. Admitere 2015
   4. Admitere 2016
   5. An universitar 2016-2017
   6. Arhivă
   7. Avizier
   8. Departamentul de discipline economice
   9. Calitate
   10. Cercetare
   11. Concursul Virgil Madgearu pentru studenti si elevi
   12. Concursul-virgil-madgearu-pentru-elevi-galerie-foto-2015
    1. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    2. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    3. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    4. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    5. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    6. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    7. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    8. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    9. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    10. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
   13. Domeniul Administrarea afacerilor: Administrarea afacerilor în comerț și turism (IF, 2 ani)
   14. Domeniul Administrarea afacerilor: Economia comerțului, turismului și serviciilor (IF, 3 ani)
   15. Domeniul Contabilitate: Analiză economică, evaluare de active și afaceri (IF, 2 ani)
   16. Domeniul Contabilitate: Contabilitate și informatică de gestiune (IF, 3 ani)
   17. Domeniul Contabilitate: Expertiză contabilă și audit (IF, 2 ani)
   18. Domeniul Finanțe: Finanțe Coorporative (IF, 2 ani)
   19. Domeniul Finanțe: Finanțe și bănci (IF, 3 ani)
   20. Domeniul Management: Management (IF, 3 ani)
   21. Domeniul Management: Management și finanțare în administrație publică (IF, 2 ani)
   22. Domeniul Management: Strategii și politici de management (IF, 2 ani)
   23. Evenimente
   24. EXAMEN DE LICENŢĂ - MASTER 2016
   25. Examen Licenţă - Master 2015
   26. EXAMEN LICENTA - MASTER 2014
   27. Finalizare studii licentă și masterat
   28. Galerie foto proiect POSDRU/60/2.1/S/20143
   29. Galerie foto „Economia – prezent şi viitor” 2014
   30. Manifestări studenţeşti
   31. Oferta educaţională 2014 -2015
   32. Oferta educaţională 2015 - 2016
   33. Olimpiada Nationala a Economistilor in Formare - Sectiunea Contabilitate si Informatica de Gestiune - 2016
   34. Proiect "Practică să înveţi, învaţă să practici!"
   35. Practică
   36. Prezentare
   37. Programe de studii
   38. Regulamente
  8. Facultatea de Ştiinţe Exacte
   1. Admiterea la studii de master 2014
   2. Alumni
   3. Alumni
   4. Avizier
   5. "Caius Iacob" Editia I
   6. "Caius Iacob" Editia II
   7. "Caius Iacob" Editia III
   8. "Caius Iacob" Editia IV
   9. Calitate
   10. Cercetare
   11. Concurs international de matematică şi informatică "Caius Iacob"
   12. depart 2
   13. Departament 2
   14. Departamentul de matematică-informatică
   15. Domeniul Informatica : Informatică Aplicată Program cu predare în limba engleză (IF 3 ani)
   16. Evenimente
   17. Examen de disertaţie 2016
   18. Examen de licenţă 2016
   19. Finalizare studii
   20. Finalizare studii
   21. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, ID, 3 ani)
   22. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   23. International Workshop: on Operator Theory and Applications
   24. Linkuri utile
   25. Domeniul Informatică: Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie (master, IF, 2 ani)
   26. Domeniul Matematică: Matematică informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   27. Domeniul Matematica: Modelare matematică în cercetare şi didactică
   28. Practică
   29. Prezentare
   30. Programe de studii
   31. Regulamente
  9. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
   1. Administraţie publică
   2. Administratie publica 2016-2019
   3. Administratie publica in spatiul european
   4. Administratie publica in spatiul european 2016-2019
   5. Admitere
   6. Admiterea la studii de licenţă + master+ doctorat- 2016
   7. Avizier
   8. Calitate
   9. Centrul de limbi moderne
   10. Cercetare
   11. Concurs creaţie - Adolescenţa şi provocările scrisului
   12. Concursul naţional de creaţie literară şi eseistică „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   13. Evenimente
   14. Examene de finalizare studii 2016
   15. Finalizare studii
   16. Jurnalism
   17. Jurnalism 2016-2019
   18. Jurnalism - plan
   19. Limba si literatura romana limba si literatura engleza
   20. Limba si literatura romana-limba si literatura engleza 2016-2019
   21. Limba si literatura tendinte actuale
   22. Limba si literatura tendinte actuale 2016-2018
   23. Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane
   24. Practică
   25. Prezentare
   26. Programe de studiu
   27. Regulamente
   28. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon
   29. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon 2016-2019
   30. Oferta academică (licenţă+master+doctorat)
   31. Teologie Penticostala Didactica
   32. Teologie penticostala didactica 2016-2019
  10. Facultatea de Teologie
   1. Admitere
   2. Admitere 2016
   3. Avizier
   4. Departamentul de discipline teologice
   5. Calitate
   6. Cercetare
   7. Doctrină și cultură creștină
   8. Evenimente
   9. Pastorație și viață liturgică
   10. Practică
   11. Prezentare
   12. Programe de studii
   13. Regulamente
   14. Teologie Dogmatică
   15. Teologie Ortodoxă Pastorală
 8. Personal
  1. Design
  2. Educaţie Fizică şi Sport
  3. Inginerie
  4. Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
   1. Dincă Nicolae
   2. Munteanu Florentina
   3. Pancan Bujor
   4. Simona Gavrilas
   5. Sîrghie Cecilia
   6. Zamfir Alina
  5. Inginerie
   1. Barbu Ionel
   2. Mortoiu Doina
   3. Radu Ioan
  6. Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
   1. Herlo Dorin
   2. Ilica Anton
  7. Ştiinţe Economice
   1. Bălan Leonard Sergiu
   2. Cilan Teodor–Florin
   3. Lile Ramona
   4. Nicolaescu Cristina
  8. Ştiinţe Exacte
   1. Cira Cristian
   2. Cira Octavian
   3. Dzitac Ioan
   4. Gaşpar Păstorel
   5. Nădăban Sorin
   6. Nagy Mariana
  9. Ştiinţe Umaniste şi Sociale
   1. Funeriu Ionel
   2. Lucaci Florea
   3. Mihuţ Lizica
   4. Milin Miodrag
   5. Vizental Adriana
  10. Teologie
   1. Ioja Cristinel
 9. Resurse
  1. Biblioteci
   1. Biblioteca Universitară “Cornelia Bodea”
   2. e-Biblioteci
   3. Reviste pe categorii
  2. Concurs posturi administrative
   1. Anul 2015
   2. Anul 2017
   3. Anul 2016
  3. Concurs posturi didactice
  4. Concurs posturi didactice asociate
   1. Anul 2015
   2. Anul 2016
  5. Concurs-posturi-didactice
   1. Anul 2011-2012
   2. Anul 2015-2016
   3. Anul 2014-2015
   4. Anul 2013-2014
   5. Anul 2012-2013
  6. ECDL
  7. Informatii IP
  8. Concurs posturi cercetare
   1. Anul 2015
   2. Anul 2014
  9. Reviste UAV
  10. Serviciul Resurse Umane Salarizare
   1. Contract colectiv de muncă
   2. Regulament intern
   3. Regulament: Alegeri pentru funcţii de conducere
 10. Senat
  1. Calendar
  2. Comisii
  3. Contact
  4. Despre
  5. Documente
   1. Hotărâri Senat 2014
   2. Hotărâri Senat 2015
   3. Hotărâri Senat 2016
   4. Hotărâri Senat 2017
   5. Regulamente
 11. Studenţi
  1. Avizier
  2. Studenţi internaţionali/BPC
  3. Consiliere în carieră şi orientare profesională
   1. Examene finale la UAV Arad
   2. Recomandari cautare job
   3. Saptamana altfel 2016
  4. Contracte de studii
   1. Contracte de studii 2015-2016
   2. Contracte de studii 2016-2017
  5. Diplome şi acte de studii
  6. Ghidul formării profesionale
  7. Locuri de muncă
  8. Olimpiade şi concursuri
  9. Organizaţii studenţeşti
  10. Servicii sociale
  11. Tabere
  12. Taxe şi Burse
 12. Universitate
  1. Arhiva foto
   1. Deschiderea noului an universitar 2010-2011: poza 4
   2. Deschiderea noului an universitar 2010-2011: poza 5
   3. Deschiderea noului an universitar 2010-2011: poza 6
   4. dhcs3
   5. dhcs4
   6. Educatia Plus
   7. FIATPM
   8. FSEc
   9. isreie_proc2008
   10. lansare_carte_2
   11. lansare_carte_autor
   12. pag1
   13. pag10
   14. pag11
   15. pag12
   16. pag16
   17. pag17
   18. pag2
   19. pag24
   20. pag27
   21. pag3
   22. pag32
   23. pag4
   24. pag5
   25. pag6
   26. pag7
   27. pag8
   28. pag9
  2. Calitate
   1. HG privind acreditarea programelor
   2. ARACIS
   3. Chestionare, fişe şi grile de evaluare
   4. Clasificare/Ierarhizări programe
   5. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
   6. Documente
   7. Documente ale Sistemului de Management al Calității (ISO 9001:2008)
  3. Conducere
   1. Alegeri universitare 2012-2016
   2. Alegeri universitare 2016-2020
   3. Componenţa
   4. Organigrame
   5. Rapoarte rector
  4. Doctor Honoris Causa
  5. Documente
   1. Declaraţii de avere 2016
   2. Declaraţii de avere 2012
   3. Declaraţii de avere 2013
   4. Declaraţii de avere 2014
   5. Declaraţii de avere 2015
   6. Declaraţii de avere
   7. Documente de interes public
   8. Etica universitară
   9. Execuţie bugetară
   10. Hotărâri Consiliul de Administrație
   11. Legislaţie
   12. Licitaţii şi achiziţii
   13. Ranking
   14. Raport privind activitatea Consiliului Academic
   15. Rapoarte privind activitatea audit public intern
   16. Rapoartele clubului sportiv UAV
   17. Reglementări interne UAV (Regulamente, metodologii, proceduri, formulare)
   18. Reglementări interne strategii, planuri, rapoare
  6. Evenimente
  7. Evenimente
  8. Evenimente 2017
  9. Evenimente
   1. Academicianul Eugen Segal, DHC al UAV
   2. Deschidere an Universitar 2016-2017
   3. Bancherul Peter Maximilian, Prinţ de Heidendorf - Doctor Honoris Causa al UAV
   4. Concursul "Caius Iacob" la a 5-a ediţie
   5. Concurs Erasmus
   6. Concursul Internaţional de Matematică şi Informatică „Caius Iacob” a ajuns la ediţia a VI-a
   7. Teologia in Universitate
   8. 25 de ani de teologie la UAV
   9. Deputata UE Doris Pack, Doctor Honoris Causa al UAV
   10. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   11. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   12. Deschiderea Scolii de Vara „Comunicare si interculturalitate” a UAV
   13. Doctor Honoris Causa la UAV pentru prof. univ. dr. Alain Buzelay
   14. Două personalităţi remarcabile ale lumii academice au devenit Doctor Honoris Causa ai UAV
   15. Economia şi provocările ei la UAV
   16. Erasmus Open Doors la UAV
   17. Ghioroc Summer Fest
   18. Inaugurarea Filialei Arad a Casei Româno - Chineze
   19. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   20. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   21. Invitaţie la dezbatere
   22. ISREIE 2014
   23. ISREIE 2016
   24. Lansarea Coaliției Naționale pentru Modernizarea României
   25. Mihai Leu la UAV
   26. Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, în vizită la UAV
   27. O carte cu trecere în capitalele Europei
   28. O nouă specializare europeană
   29. O vedetă americană de film vine la UAV!
   30. Premii pentru cercetare
   31. Premiile Academiei Române
   32. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, la UAV
   33. Provocarea INGTEX la UAV
   34. Ramona Lile: „Acest protocol reprezintă un proiect de suflet pentru UAV”
   35. Ramona Lile: „Este o onoare să facem parte din Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona Vest a României”
   36. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   37. Ramona Lile „Primele proiecte comune cu FRF se vor derula din această toamnă”
   38. Ramona Lile: „UAV a câştigat un partener de încredere”
   39. Ramona Lile „Un sfert de veac al UAV, o sărbătoare a universității noastre”
   40. Un portal nou pentru revistele UAV
   41. Şcoala de Vară a Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
   42. Seara absolvenţilor alumni la UAV
   43. SENATOR ONORIFIC: CAROLINA ILICA
   44. Serbarea Pomului de Crăciun la UAV
   45. SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARĂ: 230 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MOISE NICOARĂ
   46. Simpozion „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”
   47. Simpozionul studenţesc „Tradiţie şi modernitate în ştiinţele umaniste şi sociale”
   48. Simpozionul teologilor penticostali la UAV
   49. Student UAV, campion european la fitness
   50. Târgul educaţiei universitare la UAV - 2014
   51. UAV a urcat în topul 4ICU la începutul lui 2013
   52. UAV alături de românii din Serbia
   53. UAV invitată în capitala Franţei
   54. UAV: Proiectul „Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Materiale - CESTN”
   55. UAV vă aduce Noaptea Cercetătorilor Europeni !
   56. Un nou proiect lansat de UAV
   57. Un student de Cartea Recordurilor
   58. Valorificarea costumului popular din Ţara Zărandului în moda contemporană din in şi cânepă
   59. Clasamentul "Ranking Web of Universities"
   60. Ziua Porţilor Deschise la UAV
   61. Ziua Sportului Universitar Arădean
  10. Galerie foto 2011-2012
   1. cadre1
   2. Deschiderea anului universitar 2011-2012
   3. director institut cultural roman budapesta
   4. erasmus
   5. inspector general arad
   6. invitati
   7. prefect arad
   8. presedinte cj arad
   9. presedinte liga studentilor uav
   10. primar arad
   11. proces
   12. proiect-someri
   13. rector uav
   14. secretar de stat
   15. sosire
   16. studenti + rector
   17. studenti1
   18. studenti2
   19. studenti3
   20. studenti4
  11. Galerie foto 2012-2013
   1. 5auav
   2. casa
   3. casa1
   4. cmpM
   5. con2
   6. uav.punct
   7. open106
   8. open128
   9. open132
   10. open133
   11. open143
   12. open145
   13. open147
   14. open19
   15. open20
   16. open21
   17. open22
   18. open23
   19. open24
   20. open3
   21. open88
   22. open90
   23. open94
   24. con1
   25. con3
   26. con4
   27. 5.uav12
   28. 5uav.europa
   29. uav3
   30. vrset
  12. Galerie foto 2014 - 2015
  13. Jobs
   1. AcademicKeys
   2. EURAXESS RO
   3. Jobs.edu.ro
   4. Posturi cercetare UAV
  14. Links
  15. Noutăţi
   1. Absolvenţii UAV luaţi la întrebări
   2. Academicianul Florin Gheorghe Filip omagiat la UAV
   3. Acces direct pentru Europa pe site-ul UAV
   4. Admiterea pentru anul universitar 2015-2016
   5. „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   6. „Akademos” gata de Crăciun
   7. „Akademos”, o investiție în calitate
   8. „Akademos”, un atu al UAV
   9. Vin alegerile la UAV
   10. Ambasadorul Italiei, la UAV
   11. „Aradul teatral” lansat în Serbia
   12. Artiştii germani expun la UAV
   13. Asistenţa socială, o profesie aproape de oameni
   14. Au început cursurile gratuite de limba chineză la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   15. Au început înscrierile la UAV
   16. Au punctat pentru UAV
   17. Barometrul European de Opinie
   18. Bucate traditionale, gandire pozitiva si implicare sociala la UAV
   19. Bugetul UAV cu miză la alegeri
   20. Burse americane pentru arădeni
   21. Burse pentru universităţi din străinătate
   22. Burse pentu studenţii UAV
   23. Caravana Revistei „22” la UAV
   24. Proiect ambiţios pentru UAV
   25. Facultatea de ingineria produselor alimentare din cadrul UAV ocupă primul loc pe ţară
   26. Cazare de 5 stele la UAV
   27. Cel mai bun plan de dezvoltare în carieră
   28. Domenii noi de cercetare ştiinţifică la UAV
   29. CERCETARE SI EDUCATIE IN ERA INOVATIEI
   30. Cercetarea, din nou câştigătoare
   31. Tineri cercetători la UAV
   32. Cercetători de vârf în Soft Computing la Arad
   33. S-a luat la trântă cu chimia
   34. China o nouă provocare pentru UAV
   35. China, o prioritate pentru UAV
   36. Coaliția pentru Modernizarea României s-a lansat la Arad
   37. Competenţe pentru economie. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, peste media europeană
   38. Competiţie fără probleme pentru “Aurel Vlaicu”
   39. Concursul „Caius Iacob”, ediția a IX-a
   40. Concertele de colinzi ale teologilor de la UAV
   41. Corul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, locul I pe Mitropolie
   42. Cursuri postuniversitare la UAV
   43. Cursuri postuniversitare la UAV
   44. Dan Negru vine la UAV
   45. 20 de ani de învăţământ teologic la Univeristatea „Aurel Vlaicu” Arad
   46. De la teorie la practică
   47. Deschiderea Anului Universitar 2014-2015
   48. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   49. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   50. Deschiderea noului an universitar
   51. Dinstincţie de rang european
   52. Distincții pentru profesorii UAV
   53. Doctoratul în şcoli de excelenţă
   54. Două proiecte de perspectivă pentru UAV
   55. Drum deschis spre Europa
   56. Echipă de elită la UAV
   57. Echipă nouă la Liga Studenților UAV
   58. Elevii invitați speciali la UAV
   59. Erasmus Online Open Doors E2OD
   60. Erasmus Online Open Doors – E2OD, editia a doua - 12 martie 2015
   61. Erasmus Open Doors la UAV
   62. Erasmus, un program de succes la UAV
   63. Erasmus, un program de succes la UAV
   64. UAV, pe continentul american
   65. Examene Admitere
   66. Experţi în practică universitară
   67. Fii student Erasmus!
   68. Ghioroc Summer Fest” by Liga Studenţilor din Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad la a V-a ediţie
   69. Conferinţa "Informarea Consumatorilor Europeni - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului"
   70. Înscrieri la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
   71. Internaționalizarea procesului educativ
   72. Învățământul românesc intră în dezbatere
   73. Investiţie de anvergură la Universitatea „Aurel Vlaicu”
   74. Investiție de milioane de euro la UAV
   75. Investiţie în inteligenţă
   76. UAV, apreciată de universităţi din Irak
   77. Istoria în dezbatere la UAV
   78. La Urania Arad şi CSUAV se face gimnastică aerobică de înaltă performanţă
   79. Lecţii de limba română pentru profesorii din Ungaria
   80. Lecţii de română pentru profesori
   81. „Legile” UAV puse la transparenţă
   82. Lumea arabă rămâne o ţintă pentru UAV
   83. Mădălina Florea (CSUAV Arad), cea mai rapidă la 5000 m în CN în aer liber
   84. Maeştri ai artelor marţiale pe tatami la UAV
   85. Masterul, o șansă în plus pe piața muncii
   86. Masterul, şansa de perfecţionare
   87. Meci demonstrativ de badminton la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   88. NanoART-BioCell, un proiect de cercetare lansat la UAV
   89. NANOFOL, un proiect de succes la UAV
   90. Noi cursuri postuniversitare la UAV
   91. Noi departamente la UAV
   92. Noi reguli pentru programul Erasmus
   93. Noi specializări la UAV
   94. Sentinţă favorabilă pentru UAV
   95. O carte pentru oraşul Arad
   96. O carte document pentru Arad
   97. O casă pentru artişti
   98. O elevă de 10 la UAV
   99. O facultate cu succes
   100. O istorie trăită la UAV
   101. O nouă generaţie de teologi
   102. O nouă selecție Erasmus
   103. O nouă sentinţă în favoarea UAV
   104. O nouă specializare europeană
   105. O poveste de succes pe bani europeni
   106. O şansă în plus şomerilor
   107. O şcoală pentru dascăli
   108. O universitate cu priză la studenţi
   109. O vizită de succes
   110. Oaspeţi de onoare la UAV
   111. Oferte europene pentru studenţii UAV
   112. Omul în cosmos: trecut, prezent şi viitor (Videoclip cu Dumitru Prunariu)
   113. Un parteneriat de excepţie în cercetare
   114. Parteneriat pentru comunitate
   115. Performanță la UAV
   116. Practică şi consiliere pentru studenţi
   117. Practipass
   118. PractiPass, la finalul practicii
   119. Pregatire pentru examenul de bacalaureat
   120. Premiere ERASMUS la UAV
   121. Premiul Academiei Române pentru UAV
   122. Preşedintele Senatului României şi preşedintele Consiliului Naţional al rectorilor, au vizitat ieri Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   123. Proiect cu impact social la UAV
   124. Proiect de cercetare ştiinţifică la UAV
   125. Proiect de succes la UAV
   126. O şansă în plus pentru şomeri
   127. Proiecte în calendarul cultural al CJA
   128. Proiecte de formare profesională la UAV
   129. Proiecte de succes la UAV
   130. Proiectul POSDRU ID:138850: Studentul consiliat – Excelent viitor angajat, la timpul prezent
   131. Provocare literară la UAV
   132. Provocarea matematicii la UAV
   133. Provocarea televiziunii la UAV
   134. Ramona Lile a câştigat alegerile pentru funcţia de rector al UAV
   135. Ramona Lile: „Admiterea de toamnă la UAV are loc în septembrie”
   136. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   137. Ramona Lile „Proiectul Academica BNR reprezintă o oportunitate pentru UAV ”
   138. Ramona Lile: „Se plătesc diferenţele salariale la UAV în baza Legii 85/2016”
   139. Ramona Lile „Un proiect necesar pentru UAV”
   140. Ramona Lile „Un proiect pentru viitorul studenţilor”
   141. Ramona Lile „Vrem să dezvoltăm colaborarea cu partenerii chinezi”
   142. Ramona Lile: „Vrem să sprijinim comunitatea românească din Ungaria”
   143. Un student de Cartea Recordurilor
   144. Rezoluţia Consiliului Naţional al Rectorilor
   145. Rezultate deosebite pentru studentul Gabriel Bocșer
   146. Rezultate selectie Erasmus +
   147. S-a deschis linia de finanţare a UEFISCDI pentru premierea activităţii de cercetare
   148. Să fii bursier de la UAV în China
   149. Sărbătoare la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   150. Au expus într-un palat
   151. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   152. Școala de vară la UAV
   153. Se perfecţionează în limba română
   154. Rezultatul selectiei Erasmus+ octombrie 2015
   155. Şi gimnastul Gabriel Bocşer (CSUAV Arad) va fi prezent la Jocurile Europene
   156. Simpozion naţional la Facultatea de Teologie din Arad
   157. Simpozionul studenţesc „Cultură, Educaţie, Societate”
   158. SocioPlus, un proiect pentru societate
   159. Sportul Munţilor, un concurs de dragul naturii
   160. Strategie de succes la UAV
   161. Studenţi de la UAV într-un proiect POSDRU în Italia
   162. Studenţi UAV premiaţi la Oradea
   163. Studenții UAV în Europa
   164. Studenţii UAV învaţă de la europeni
   165. Studenţii UAV, la Muzeul Presei
   166. Suntem la începutul unui nou an calendaristic.
   167. Târgul educaţiei la UAV în 2015
   168. Ţesături fine marca UAV
   169. Tradiţia i-a adus în frunte
   170. UAV a câştigat în instanţă
   171. Auspicii bune pentru UAV în 2012
   172. UAV alături de dascăli
   173. UAV, apreciată de ministru
   174. UAV Arad dubla vicecampioană națională la Kaiac - Fete
   175. UAV Arad, reprezentată la Şcoala de vară de la Suceava
   176. UAV are două noi proiecte cu OMV
   177. UAV cu succes la elevii arădeni
   178. Ramona Lile: „UAV îi provoacă pe elevi la…literatură”
   179. UAV în febra înscrierilor
   180. UAV, în ochii studenților
   181. UAV în topul cercetării de elită
   182. UAV investește în cunoaștere
   183. UAV invitată la Szeged
   184. UAV Junior un proiect cu viitor
   185. UAV la Bergamo
   186. UAV: „Memento Moise Nicoară!”
   187. UAV - parte a delegație arădene în Irak
   188. UAV, partener al Băncii Naţionale
   189. UAV partener al Centrului Nato de educație și instruire
   190. UAV , partener în „Academica BNR”
   191. UAV prezentă în China
   192. UAV prezentă în elita cercetării
   193. UAV sub lupa germanilor
   194. UAV: Un nou sezon de Ghioroc Summer Fest se pregăteşte!!!
   195. UAV urcă pe scena arădeană
   196. UAV văzută prin ochii studenţilor
   197. Un an într-o singură carte
   198. Un cămin de cinci stele la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   199. Un consorţiu pentru cercetare
   200. Un intelectual de marcă distins de UAV
   201. Un plus pentru cercetare la UAV
   202. Un proiect de succes la UAV
   203. Un proiect pentru comunitate
   204. UNIFEST 2014 – Festivalul National al Studenţilor din România.
   205. Universitaria, un partener de încredere
   206. Universitatea „Aurel Vlaicu” conectată la Europa
   207. Universitatea „Aurel Vlaicu” în Barometrul european de Opinie
   208. Universitatea “Aurel Vlaicu” în proiectul ERASMUS + KA2
   209. Universitatea Aurel Vlaicu organizează in Arad evenimentul Noaptea Cercetătorilor, 2015
   210. Viziune europeană pentru UAV
   211. Ziua Sportului Universitar Arădean
  16. Prezentare
   1. Carta UAV
   2. Cartea UAV
   3. Parteneri
   4. Identitate
   5. Istoric
   6. Locaţii: Adrese
   7. Misiunea UAV
  17. Transparenţă
   1. Departament de comunicare şi asigurare a transparenţei
  18. Video
   1. Admiterea in anul universitar 2015-2016
   2. Concert Colinde 2016
   3. Deschiderea anului Universitar 2015-2016
   4. Edu2Job 2016
   5. Emisiune TV: Aradul Universitar
   6. Meci demonstrativ de badminton la UAV
   7. Note
   8. Prezentare UAV Arad
   9. Proiect Bio Fun
   10. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   11. UAV a inaugurat Centrul de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale
   12. Ziua sportului universitar aradean
 13. University
  1. News
   1. Admission procedure for EU and Non EU students
   2. Challenging Students Globally to Think, Create, and Innovate
 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET