Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare în România

  1. Legea educaţiei naţionale: Legea 1/2011 publicată în M.O. Partea I. , Nr. 18 din 10.01.2011
  2. Hotărâre nr. 457 din 04-Mai-2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior + Anexa. Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
  3. Metodologia CNATDCU pentru abilitare
  4. Taxe abilitare

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET