Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Sari peste panoul lateral al blogului.


Internaționalizarea procesului educativ

Internaționalizarea procesului educativ este un imperativ al oricărei instituții de învățământ superior care dorește să se afirme în plan internațional. Acesta a fost și principalul argument al accesării Fondului de Dezvoltare Instituțională pentru implementarea proiectului „Creșterea competitivității și vizibilității UAV în contextual strategiei proprii de internaționalizare”.
Proiectul câștigat și derulat la nivelul UAV își propune internaționalizarea pe trei direcții desprinse din Strategia de Internaționalizare a Universității. „Prima direcție se referă la deschiderea UAV spre studenții străini și profesorii din străinătate ceea ce presupune dezvoltarea unor programe de studii într-o limbă de circulație international (în acest sens comandându-se un studiu de piață pentru prioritizarea domeniilor în care să se dezvolte aceste programe de studii), dar și actualizarea site-ului universității în limba engleză” a afirmat directorul de proiect, conf.univ.dr. Păstorel Gaşpar. Deasemenea se intenționează realizarea cel puțin a unui modul pentru cursuri on line în limba engleză, care să dea tonul unei creșteri a atractivității universității arădene de stat pentru studenții străini.
În al doilea rând, internaționalizarea presupune o mai mare dinamică a mobilității cadrelor didactice. „Este foarte important ca această deschidere spre Europa să fie susținută în plan academic de creșterea și diversificarea tipului de mobilități ale cadrelor didactice. Parteneriatele cu universități din Europa, fie că sunt în programul Erasmus, în cadrul altor programe crează oportunități pentru aceste mobilități care determină o creșterea a vizibilității UAV în plan internațional” a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile.
În al treilea rând proiectul urmărește cooptarea unor profesori, studenți, cercetători străini în cadrul unor workshop-uri internaționale, conferințe organizate la UAV.
Prezența unor profesori străini deschide posibilitatea semnării unor noi parteneriate, noi colaborări precum și un schimb eficient de know-how între cadrelele didactice ale UAV și invitații străini.
La finalul derulării acestui proiect vor fi create pârghii care să permită internaționalizarea procesului educativ ceea ce implicit vor determina o creștere a vizibilității UAV în plan academic și instituțional.Ramona Lile „Un proiect pentru viitorul studenţilor”

UAV Arad derulează în acest moment un proiect menit să ofere sprijin studenţilor în căutarea unui loc de muncă sau în continuarea studiilor. „ Modalităţi de asigurare a echităţii în educaţie şi de creştere a accesului la învăţământ superior” este un proiect finanţat de Consiliul Naţional pentru finanţarea învăţământului superior CNFIS care îşi propune consolidarea activităţii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), ca un semnal clar al priorității pe care o acordă universitatea de stat din Arad creşterii accesului la învăţământ superior şi asigurării echităţii în educaţie. „Suntem o universitate în care studenţii au avut şi vor avea întotdeauna un cuvânt de spus. Este foarte important să le asigurăm tot sprijinul pentru dezvoltarea lor profesională, să îi punem în contact cu potenţialii angajatori. Ne bucurăm că acest proiect ne permite să dezvoltăm acest Centru de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul universităţii noastre” a precizat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile.
 „Ceea ce ne dorim este ca la finalul proiectului, să avem la nivelul fiecărei facultăţi din UAV consilieri care să poată oferi sprijinul lor studenţilor atât pentru continuarea unei cariere universitare cât şi pentru găsirea unui loc de muncă”,a punctat directorul de proiect prof.univ.dr Florentina Munteanu. O altă ţintă care se doreşte atinsă până la finalul proiectului este dezvoltarea unei reţele de agenţi economici de profil care pot fi parteneri de practică sau viitori angajatori precum şi dezvoltarea unei oferte de stagii de pregătire practică în toate domeniile de studii de la UAV. Deasemenea interacţiunea cu studenţii, fie prin intermediul discuţiilor, fie prin intermediul chestionarelor aplicate  va permite o mai bună cunoaştere a problemelor acestora şi în acelaşi timp găsirea unor soluţii pentru rezolvarea lor.

Bucate traditionale, gandire pozitiva si implicare sociala la UAV

Au fost lansate trei proiecte, „Promovarea tradiţiilor culturale ale Aradului”, „Creşterea tinerilor arădeni în implicarea socială” şi „Positive Youth Developement”  derulate de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, proiecte finanţate de către Centrul Municipal de Cultură Arad. Evenimentul  de lansare a avut loc la sala de conferinţe din complexul M şi a fost urmată de workshop-uri organizate în cadrul fiecărui proiect.
Fie că au avut ca ţintă promovarea tradiţiilor culinare ale Aradului, fie că s-au ocupat de implicarea socială a tinerilor sau de formarea lor persoanală, fiecare proiect a reuşit să mobilizeze un număr mare de studenţi. Au fost discuţii, dezbateri, au fost susţinute prezentări,  au fost dezvăluite secretele preparării bucatelor tradiţionale din judeţul Arad şi la final au avut loc degustări în laboratorul gastronomic al Universităţii Aurel Vlaicu.

Prezenţa invitaţilor speciali, a vicepreşedintelui CJA, Claudia Boghicevici, a directorului Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad, Ecaterina Isac, a reprezentantului Primăriei Pecica, Anca Chevereşan şi a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, conf.univ.dr.Radu Blaga a conferit un plus de valoare evenimentului.
 
„Mă bucur să asist la acest eveniment de lansare al proiectelor al celor trei colege, Alina Costin, Anca Dicu şi Dana Balaş Timar şi mă bucur că  ne-au fost alături oficialităţi locale, reprezentanţi ai instituţiilor arădene, producători locali. Fiecare dintre cele trei proiecte aduce un plus de valoare pentru universitatea noastră şi sperăm ca şi pe viitor colaborarea noastră cu partenerii UAV, cu Centrul Municipal de Cultură să fie la fel de bună” a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile.
Ramona Lile „Un proiect necesar pentru UAV”

Proiectul „Creșterea gradului de transparență a gestiunii studenților la nivelul UAV”, finanțat prin Fondul de dezvoltare instituțională (FDI) al ministerului educației se derulează în acest moment  la nivelul  Universității „Aurel Vlaicu” din Arad . Obiectivul principal  este creșterea calității managementului instituțional prin implementarea Registrului Matricol Unic (RMU) la nivelul întregii universități, obligație prevăzută și în Legea Educației Naționale.
„RMU este în fond o platformă, o bază de date referitoare la studenții universității. Aceasta permite urmărirea parcursului educaţional al studentului, dar în același timp poate genera o serie de rapoarte specifice solicitate de instituții sau de diferite compartimente din cadrul UAV. Mai mult ne poate ajuta să venim în sprijinul studenţilor aflaţi în situaţii speciale, fiind informaţi la timp despre nevoile lor specifice” a punctat directorul de proiect, prof.univ.dr. Alexadru Popa.
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad  a mai făcut parte dintr-un proiect pilot similar, în anul 2011, an în care a fost creată pentru prima dată baza de date a RMU. Eficiența dovedită  a sistemului a determinat aplicarea în cadrul FDI în anul 2016 pentru continuarea proiectului ceea ce va permite introducerea tuturor studenților UAV (din toți anii) în această platformă. „Implementarea registrului unic asigură transparentizarea procesului educaţional  și implicit asigură creșterea calității managementului administrativ. A fost mult de muncă pentru introducerea acestor date, dar rezultatele şi implicaţiile acestui proiect sunt  foarte importante pentru universitatea noastră. Vreau să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat şi au contribuit la implementarea RMU la nivelul UAV”, a subliniat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile.
În plus, baza de date creată s-a dovedit a fi compatibilă cu sistemul de lucru utilizat la nivel național, ceea ce facilitează gradul de operativitate  și interconectivitate între sisteme.

Ramona Lile „Vrem să dezvoltăm colaborarea cu partenerii chinezi”

 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad se deschide spre lumea chineză. Două noi acorduri de colaborare cu două instituţii din R.P Chineză au fost perfectate în timpul vizitei pe care delegaţia română condusă de Asociația Centrul de Dezvoltare Arad – partener Enterprise Europe Network, membru al Consorțiului Ro Boost SME’S, a întreprins-o în luna octombrie în China.

UAV a fost singura universitate din România reprezentată în delegaţie prin conf.univ.dr. Oana Brânzan. „În provincia Henan orașul Kaifeng propunerile de colaborare au fost finalizate cu două protocoale de colaborare între Universitatea Aurel Vlaicu din Arad și Academia Militară Shaolin junior, dar și cu Spitalul de Medicina Tradițională Chineză din Kaifeng Partea chineză și-a declarat interesul pentru a dezvolta cât mai multe relații bilaterale în domeniu economic, educațional și de sănătate și în luna decembrie 2016 cât și în prima jumătate a anului 2017, este planificată o vizită in Arad a partenerilor chinezi” a detaliat Oana Brânzan.

Prezent la conferinţa de presă, Zhao Yang, participant al misiunii economice a confirmat interesul părţii chineze pentru dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu mediul academic arădean.

„Suntem onoraţi de parteneriatele cu cele două instituţii. Ne bucurăm că, prin intermediul colegei noastre, Oana Brânzan, au fost încheiate aceste două noi colaborări care suntem convinşi că în viitorul apropiat vor fi dezvoltate şi vor deschide noi oportunităţi atât pentru universitatea arădeană de stat cât şi pentru comunitatea locală” a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET