Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 1. Academic
  1. Admitere 2014
  2. Admitere 2016
  3. Admitere 2015
   1. Rezultate admitere 2015
   2. Rezultate admitere 2015 septembrie
  4. Admitere-2015
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Admitere studenti NON UE
   3. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   4. Admitere sutdenti UE
   5. Echivalarea studiilor absolvite de catre cetatenii romani in alte state.
   6. Perioadele de înscriere şi afişarea rezultatelor
   7. Rezultate Admitere
  5. Admitere 2016
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Locuri şi Specializări Licenţă
   3. Locuri şi Specializări Master
   4. Probe în desfăşurare
   5. Programarea interviurilor pentru master la UAV
   6. Rezultate admitere
  6. Admitere
   1. Acte necesare la admitere 2017
   2. Acte necesare la admitere 2018
   3. Acte necesare la admitere 2019
   4. Admitere 2016
   5. Admitere 2017
   6. Admitere 2018
   7. Admitere 2019
   8. Admitere români de pretutindeni
   9. Admitere români de pretutindeni 2018
   10. Locuri şi Specializări Licenţă 2017
   11. Locuri şi Specializări Master 2017
   12. Rezultate admitere 2017
   13. Rezultate admitere 2018
   14. Studiază în România
  7. Admitere
   1. Admiterea la studii universitare de doctorat 2014
   2. Admiterea la studii universitare de licenta 2014
   3. Admiterea la studii universitare de masterat 2014
   4. Admitere studenti NON UE
   5. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   6. Admitere sutdenti UE
   7. Admiterea la studii nonuniversitare 2014
   8. CNRED - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
   9. Echivalarea studiilor absolvite de către cetăţenii români în alte state
   10. Foto admitere
  8. Alegeri academice 2012-2016
  9. Cicluri/Programe de studii universitare 2018-2019
  10. Concurs posturi
  11. Finalizare studii
  12. Programe postuniversitare şi formare continuă
  13. Cicluri/Programe de studii universitare 2017-2018
  14. Şcoală doctorală interdisciplinară UAV Arad
   1. Admitere studii doctorale
   2. Avizier
   3. Calendar admitere
   4. Calitate
   5. Contracte studii/acte adiționale
   6. Departamentul doctorală interdisciplinară
   7. Evenimente
   8. Finalizare studii doctorale
   9. Ghidul susţinerii publice a tezei de doctorat
   10. Modele documente/anexe
   11. Orar
   12. Planuri de invatamant
   13. Proiecte/Granturi/Contracte
   14. Regulamente/Metodologii
   15. Rezumate teze doctorat
   16. Susţineri publice de teze de doctorat
   17. Teme cercetare
  15. Structura anului universitar
 2. Admitere
 3. Alumni
  1. Acte studii
  2. Contact
  3. Continuă studiile la UAV
  4. Evenimente
  5. Festivități
   1. Cursuri festive
   2. Reuniuni ale absolvenților
  6. Portrete de absolvenți
   1. Portrete - Facultatea de Stiinte Economice
   2. Portrete - Facultatea de Ştiinte Exacte
   3. Portrete - Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale
 4. Cercetare
  1. Apeluri Conferințe
  2. Apeluri Proiecte
  3. Avizier
  4. Baza de date multicriteriala cu cercetarea stiintifica
  5. Centrul de Cercetare în Design şi Managementul Inovaţiei
  6. Centrul de cercetare şi consultanţă în economie
   1. Diseminare
  7. Centrul de Cercetare Socio-Psihopedagogică
  8. Centrul de Limbi Moderne
  9. Centrul de Optomecatronică și Fotonică Biomedicală
  10. Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară
  11. Centrului de Cercetări în Marketing
  12. Cadre didactice şi de cercetare în BDI
   1. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare şi a studenților UAV în bazele de date Web of Science - Clarivate Analytics
   2. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare ale UAV în ResearchGate
   3. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare ale UAV în WorldCat
  13. Conferinţe
  14. Consiliul Știinţific
  15. Direcţii de cercetare
  16. Incubatorul Tehnologic de Afaceri UAV-IT INCUBATOR
  17. Institutul de cercetare, dezvoltare, inovare în ştiinţe tehnice şi naturale
   1. Cercetare
   2. Consiliu ştiinţific
   3. Contact
   4. Dotǎri
   5. Echipa
   6. Proiecte
   7. Regulamente
   8. Servicii
  18. Institute și centre de cercetare
  19. Institutul de Cercetare in Științe Sociale și Umaniste
  20. Institutul European "Serge Moscovici"
   1. Centenarul Unirii alături de români din Republica Moldova și Ucraina
   2. Evenimente
   3. Franceza este o șansă universalitatea se trăiește prin diversitate
   4. Francofonie
   5. Lansare de carte "Congresul iubirii"
   6. Noi angajamente în colaborarea româno-sârbă
   7. 4th International Conference ComSymbol on Believe in Technology: Mediatization of the Future and the Future of Mediatization
  21. Legislaţie
  22. Centrul de cercetare "Modele matematice şi sisteme informatice"
   1. Editori si/sau referenţi la reviste
   2. Personal de cercetare
   3. Plan de cercetare intern
   4. Raport de autoevaluare
   5. Regulamentul MMSI
   6. Statutul MMSI
  23. Proiecte
   1. ACAMIMM
   2. APM
   3. CNCSIS-IDEI ID: 1239/2007
   4. MECAEV-POSDRU/86/1.2/S/53849
   5. PERFORMER
   6. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191
   7. PN-II-RU-TE-2011-3-0022
   8. POSDRU/88/1.5/S/53501
   9. PractiPASS
   10. PROIECT 86BM/2017- PN-III-P3-3.1-PMRO-FR-2016-0030
   11. Proiect POS-CCE Nr. 210/2010
   12. Proiect POSCCE 621/2014 - CESTN
   13. PROJECT PN-II-ID-0047-2011
   14. PROJECT PN-II-RU-TE-0008/2011
   15. TAITMA-NE
   16. TAMARO
  24. Rezultatele cercetării științifice
  25. Centrul de cercetare "Studii Interculturale şi Interconfesionale"
   1. Avizier
   2. Documente
   3. SIE 2011
  26. SRAIT- Filiala Arad
   1. Afiliere la IFAC
   2. Conferinţe
   3. Documente
   4. ISI Web of Science
   5. Reviste
   6. Statut
 5. Contact
 6. Departamente
  1. Centrul de consiliere şi orientare în carieră
  2. CEAC-UAV
  3. Departamente de bază / facultăţi (cf. art.133 din L.1/2011)
  4. Departamentul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
  5. Departamentul de comunicare şi asigurare a transparenţei
  6. Departamentul de gestiune previzională a solicitărilor pe piaţa muncii
  7. Departament ID-UAV
   1. Avizier
   2. Download
   3. Informaţii pentru cadre
   4. Planuri de învăţământ
   5. Regulament de organizare şi funcţionare
  8. DPPD -UAV
   1. Activitatea ştiinţifică
   2. Avizier
   3. Cadre didactice
   4. Conducere
   5. Cursuri postuniversitare de specializare
   6. Formare continuă şi grade didactice
   7. Formare iniţială: I (6 sem.) + II (4 sem.)
   8. Manifestări stiinţifice
   9. Masterate oferite de DPPD
   10. Studenţi DPPD
   11. Workshop 2011
  9. Departamentul pentru relaţii internaţionale şi programe proiecte
  10. Unităţi de cercetare (institut, laborator, centre, incubator)
 7. Erasmus+
  1. Comisii de selectie/evaluare Erasmus
  2. Mobilităţi de formare
  3. Mobilităţi de plasament
  4. Mobilităţi de predare
  5. Mobilităţi de studiu
  6. Mobilități Erasmus+ cu țări nonUE (Partner Countries)
  7. Programul de cooperare finantat prin SEE
 8. Facultăţi
  1. Facultatea de Design
   1. Admitere
   2. Admiterea la studii de licenţă si master 2016
   3. Avizier
   4. Departamentul de design, comunicare vizuală şi arte aplicate
   5. Calitate
   6. Carieră / Parteneri
   7. Cercetare
   8. Design
   9. Design ambiental
   10. Design şi dezvoltare de produs
   11. Evenimente
   12. Finalizare studii
   13. Modă-design vestimentar
   14. Practică
   15. Prezentare
   16. Prezentare de modă la ISREIE 2010
   17. Programe de studii
   18. Regulamente
  2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
   1. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare
   2. Admitere 2019
   3. Admitere la studii de licenţă şi masterat 2016
   4. OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2016
   5. Alumni
   6. Avizier
   7. Departamentul de educaţie fizică şi performanţă sportivă
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Cercetare
   11. Curs de specializare - Administrator structuri sportive - Management sportiv
   12. Domeniul de licenţă
   13. Educaţie fizică şi sportivă
   14. Evenimente
   15. Finalizare studii 2019
   16. Examen de licenţă 2015
   17. Grade didactice - învăţământ preuniversitar
   18. Manifestări studenţeşti
   19. Olimpiade si concursuri
   20. Practică
   21. Prezentare
   22. Programe de studii
   23. Regulamente
   24. Zilele sportului universitar arădean 2017, ediția a II-a
   25. Zilele sportului Universitar arădean ediţia a III a
  3. Facultatea de Inginerie
  4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
   1. Acasa
   2. Admitere
   3. Alegeri Parţiale 2014
   4. Alumni
   5. Alumni cu care ne mandrim
   6. Avizier
   7. Departamentul de ştiinţe tehnice şi ale naturii
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Cercetare
   11. Cercetarea ȋn Facultatea de inginerie alimentară, turism şi protecţia mediului-tendinţe si bune practici
   12. Contact
   13. Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
   14. departament 2
   15. Evaluarea şi Controlul Calităţii Mediului
   16. Evenimente
   17. Finalizare studii
   18. Ingineria Produselor Alimentare
   19. Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice
   20. INGINERIE ŞI MANAGEMENET ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM
   21. Managementul Calităţii Produselor Alimentare
   22. Mărturii - studenţi
   23. Planuri de învăţământ
   24. Practică
   25. Prezentare
   26. Programe de studii
   27. Proiecte-UAV-FIATPM
   28. Protecția Consumatorului și a Mediului
   29. Regulamente
   30. Specializare CEPA
   31. Specializarea ISBE
   32. Oferta academică (licenţă+master)
   33. Studenţi
   34. Studenti 2
  5. Inginerie
   1. Admitere
   2. Alegeri 2016 - 2020
   3. Automatică şi Informatică Aplicată
   4. Automatizări şi Sisteme Inteligente
   5. Automotivest
   6. Autovehicule rutiere
   7. Avizier
   8. Departamentul de automatică, inginerie industrială, textile şi transporturi
   9. Calitate
   10. Carieră / Parteneri
   11. Centru de Cercetari "Florin Valu"
   12. Cercetare
   13. Cercetare
   14. Curs-festiv-2016
    1. Curs festiv 2016
    2. Curs festiv 2016
   15. Evenimente
   16. Examen de diplomă 2012
   17. Examen de disertaţie 2011
   18. Finalizare studii
   19. Ingineria sudarii
   20. Inginerie Economică Industrială
   21. Manifestări studenţeşti
   22. Parteneri Uav
   23. Practică
   24. Prezentare
   25. Productica Sistemelor Industriale
   26. Oferta academică (licenţă+master)
   27. Programe de studii
   28. Regulamente
   29. Tehnologia Constructiilor de masini
   30. Tehnologia şi Designul Produselor Textile
   31. Tehnologia Tricotajelor si Confecţiilor
  6. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
   1. Admitere
   2. Admitere PFPCCPD
   3. Arhivă
   4. Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea si intervenția psihoeducațională
   5. Avizier
   6. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ - BUNE PRACTICI PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR-CHEIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR
   7. Departamentul de pedagogie, psihologie şi asistenţă socială
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Cercetare
   11. Comitet de organizare
   12. Organizatori
   13. Comitetul ştiinţific
   14. Consiliul ştiinţific
   15. Contact
   16. departament 2
   17. Evenimente
   18. Examen finalizare program de studiu PFPCCPD
   19. Finalizare studii
   20. Fişe de discipline,Planuri de invatamant
   21. Galerie foto EfaStud 2016
   22. Grade didactice
   23. Informații utile
   24. Inscriere
   25. Manifestări studenţeşti
   26. Oferta academica PFPCCPD
   27. Practica
   28. Practică pedagogică PFPCCPD
   29. Prezentare
   30. Prezentare
   31. Program
   32. Programe de studiu
   33. Programul conferinţei
   34. Programul de formare psihopedagogică in vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
   35. Regulamente
   36. Reviste
   37. Simpozionul “Zilele Francisc I. Rainer”
   38. Simpozionul “Zilele Francisc I. Rainer” en
   39. Oferta academică (licenţă+master)
   40. Taxa de participare
   41. Termeni şi condiţii de participare
   42. The suitcase, the map and the voyage of a youth worker
   43. Ziua psihologului
  7. Facultatea de Ştiinţe Economice
   1. Admitere
   2. Admitere 2014
   3. Admitere 2015
   4. Admitere 2016
   5. Admitere 2018
   6. An universitar 2016-2017
   7. An universitar 2017-2018
   8. An universitar 2018-2019
   9. Arhivă
   10. Avizier
   11. Departamentul de discipline economice
   12. Calitate
   13. Carieră / Parteneri
   14. Cercetare
   15. Concursul Virgil Madgearu pentru studenti si elevi
   16. Concursul-virgil-madgearu-pentru-elevi-galerie-foto-2015
    1. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    2. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    3. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    4. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    5. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    6. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    7. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    8. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    9. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    10. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
   17. Domeniul Administrarea afacerilor: Administrarea afacerilor în comerț și turism (IF, 2 ani)
   18. Domeniul Administrarea afacerilor: Economia comerțului, turismului și serviciilor (IF, 3 ani)
   19. Domeniul Contabilitate: Analiză economică, evaluare de active și afaceri (IF, 2 ani)
   20. Domeniul Contabilitate: Contabilitate și informatică de gestiune (IF, 3 ani)
   21. Domeniul Contabilitate: Expertiză contabilă și audit (IF, 2 ani)
   22. Domeniul Finanțe: Finanțe Coorporative (IF, 2 ani)
   23. Domeniul Finanțe: Finanțe și bănci (IF, 3 ani)
   24. Domeniul Management: Management (IF, 3 ani)
   25. Domeniul Management: Management și finanțare în administrație publică (IF, 2 ani)
   26. Domeniul Management: Strategii și politici de management (IF, 2 ani)
   27. Evenimente
   28. EXAMEN DE LICENŢĂ - MASTER 2016
   29. Examen Licenţă - Master 2015
   30. EXAMEN LICENTA - MASTER 2014
   31. Finalizare studii licentă și masterat
   32. Galerie foto proiect POSDRU/60/2.1/S/20143
   33. Gala_Excelentei_2017
   34. Galerie foto „Economia – prezent şi viitor” 2014
   35. Manifestări studenţeşti
   36. Oferta educaţională 2014 -2015
   37. Oferta educaţională 2015 - 2016
   38. Olimpiada Nationala a Economistilor in Formare - Sectiunea Contabilitate si Informatica de Gestiune - 2016
   39. Proiect "Practică să înveţi, învaţă să practici!"
   40. Practică
   41. Prezentare
   42. Programe de studii
   43. Regulamente
  8. Facultatea de Ştiinţe Exacte
   1. Admitere
   2. Admiterea la studii de master 2014
   3. Alumni
   4. Alumni
   5. Avizier
   6. "Caius Iacob" Editia I
   7. "Caius Iacob" Editia II
   8. "Caius Iacob" Editia III
   9. "Caius Iacob" Editia IV
   10. Calitate
   11. Carieră / Parteneri
   12. Cercetare
   13. Concurs international de matematică şi informatică "Caius Iacob"
   14. Conferința internațională a studenților "StudMath-IT"
   15. Departamentul de matematică-informatică
   16. Domeniul Informatică: Advanced Studies in Applied Computer Science (English
   17. Domeniul Informatica : Informatică Aplicată Program cu predare în limba engleză (IF 3 ani)
   18. Evenimente
   19. Examen de disertaţie 2016
   20. Examen de licenţă 2016
   21. Finalizare studii
   22. Finalizare studii
   23. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, ID, 3 ani)
   24. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   25. International Workshop: on Operator Theory and Applications
   26. Linkuri utile
   27. Manifestări studenţeşti
   28. Domeniul Informatică: Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie (master, IF, 2 ani)
   29. Domeniul Matematică: Matematică informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   30. Modul Pedagogic
   31. Domeniul Matematica: Modelare matematică în cercetare şi didactică
   32. Practică
   33. Prezentare
   34. Programe de studii
   35. Regulamente
  9. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
   1. Administraţie publică
   2. Administratie publica 2016-2019
   3. Administratie publica in spatiul european
   4. Administratie publica in spatiul european 2016-2019
   5. Admitere
   6. Admiterea la studii de licenţă + master+ doctorat- 2016
   7. Avizier
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Centrul de limbi moderne
   11. Cercetare
   12. Concurs creaţie - Adolescenţa şi provocările scrisului
   13. Manifestări studenţeşti
   14. Concursul naţional de creaţie literară şi eseistică „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   15. Evenimente
   16. Evolutii ale administrației publice
   17. Examene de finalizare studii 2016
   18. Finalizare studii
   19. Jurnalism
   20. Jurnalism 2016-2019
   21. Jurnalism - plan
   22. Limba si literatura romana limba si literatura engleza
   23. Limba si literatura romana-limba si literatura engleza 2016-2019
   24. Limba si literatura tendinte actuale
   25. Limba si literatura tendinte actuale 2016-2018
   26. Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane
   27. Manifestări studenţeşti
   28. Practică
   29. Prezentare
   30. Programe de studiu
   31. Realități și perspective ale colaborării dintre ONG-uri
   32. Regulamente
   33. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon
   34. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon 2016-2019
   35. Oferta academică (licenţă+master+doctorat)
   36. Teologie Penticostala Didactica
   37. Teologie penticostala didactica 2016-2019
  10. Facultatea de Teologie
   1. Admitere 2019
   2. Admitere 2016
   3. Avizier
   4. Departamentul de discipline teologice
   5. Calitate
   6. Carieră / Parteneri
   7. Cercetare
   8. Doctrină și cultură creștină
   9. Evenimente
   10. Finalizare studii
   11. Pastorație și viață liturgică
   12. Practică
   13. Prezentare
   14. Programe de studii
   15. Regulamente
   16. Sfinții Trei Ierarhi
   17. Teologie Dogmatică
   18. Teologie Ortodoxă Pastorală
 9. Resurse
  1. Biblioteci
   1. Biblioteca Universitară “Cornelia Bodea”
   2. e-Biblioteci
   3. Reviste pe categorii
  2. Concurs posturi administrative
   1. Anul 2015
   2. Anul 2017
   3. Anul 2018
   4. Anul 2019
   5. Anul 2016
  3. Concurs posturi didactice
  4. Concurs posturi didactice asociate
   1. Anul 2017
   2. Anul 2018
   3. Anul 2019
   4. Anul 2015
   5. Anul 2016
  5. Concurs-posturi-didactice
   1. Anul 2016-2017
   2. Anul 2017-2018
   3. Anul 2018-2019
   4. Anul 2011-2012
   5. Anul 2015-2016
   6. Anul 2014-2015
   7. Anul 2013-2014
   8. Anul 2012-2013
  6. ECDL
  7. Examen de promovare in cariera didactica
  8. Informatii IP
  9. Concurs posturi cercetare
   1. Anul 2015
   2. Anul 2014
  10. Reviste UAV
  11. Serviciul Resurse Umane Salarizare
   1. Contract colectiv de muncă
   2. Regulament intern
   3. Regulament: Alegeri pentru funcţii de conducere
 10. Senat
  1. Calendar
  2. Comisii
  3. Contact
  4. Despre
  5. Documente
   1. Hotărâri Birou Permanent
   2. Hotărâri Senat 2014
   3. Hotărâri Senat 2015
   4. Hotărâri Senat 2016
   5. Hotărâri Senat 2017
   6. Hotărâri Senat 2018
   7. Regulamente
 11. Studenţi
  1. Avizier
  2. Studenţi internaţionali/BPC
  3. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
   1. Despre noi
   2. Evenimente
   3. Examene finale la UAV Arad
   4. Recomandari cautare job
   5. Saptamana altfel 2016
   6. Săptămâna Altfel 2017
  4. Contracte de studii
   1. Contracte de studii 2015-2016
   2. Contracte de studii 2016-2017
   3. Contracte de studii 2017 - 2018
   4. Contracte de studii 2018 -2019
  5. Diplome şi acte de studii
  6. Ghidul formării profesionale
  7. Locuri de muncă
  8. Olimpiade şi concursuri
  9. Organizaţii studenţeşti
  10. Servicii sociale
  11. Tabere
  12. Taxe şi Burse
 12. Universitate
  1. Alegeri universitare 2020-2024
  2. Apariții UAV în media
  3. Calitate
   1. HG privind acreditarea programelor
   2. ARACIS
   3. Chestionare, fişe şi grile de evaluare
   4. Clasificare/Ierarhizări programe
   5. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
   6. Documente
   7. Documente ale Sistemului de Management al Calității (ISO 9001:2008)
  4. Conducere
   1. Alegeri universitare 2012-2016
   2. Alegeri universitare 2016-2020
   3. Alegeri universitare 2020-2024
   4. Componenţa
   5. Organigrame
   6. Rapoarte rector
  5. Doctor Honoris Causa
  6. Documente
   1. Declaraţii de avere
   2. Declaraţii de avere 2012
   3. Declaraţii de avere 2013
   4. Declaraţii de avere 2014
   5. Declaraţii de avere 2015
   6. Declaraţii de avere 2016
   7. Declaratii de avere 2017
   8. Declaratii de avere 2018
   9. Declaratii de avere 2019
   10. Documente de interes public
   11. Etică universitară
   12. Execuţie bugetară
   13. FORMULARE
   14. Hotărâri Consiliul de Administrație
   15. Legislaţie
   16. Licitaţii şi achiziţii
   17. METODOLOGII
   18. PROCEDURI
   19. Ranking
   20. Raport privind activitatea Consiliului Academic
   21. Rapoarte privind activitatea audit public intern
   22. Rapoartele clubului sportiv UAV
   23. Reglementări interne UAV (Regulamente, metodologii, proceduri, formulare)
   24. Reglementări interne strategii, planuri, rapoarte
   25. REGULAMENTE
   26. Sistem de control intern managerial
  7. Evenimente
  8. Evenimente
   1. Activitati-diverse-sportiv-recreative-jocuri-de-miscare-si-demonstratie-de-ju-jitsu-autoaparare-pentru-copiii-de-la-scoala-gimnaziala-mihai-eminescu-arad
    1. Activităţi diverse sportiv
    2. Activităţi diverse sportiv
   2. Aprilie
   3. August
   4. Concursul Internaţional „Caius Iacob“ 2018
   5. Conferință internațională la UAV
   6. Eveniment-de-marca-la-universitatea-aurel-vlaicu-din-arad
    1. Eveniment de marcă la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
    2. Eveniment de marcă la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   7. Evenimente 2016
   8. Evenimente 2018
   9. Evenimente 2019
   10. februarie
   11. Francofonia-sarbatorita-la-uav
    1. Francofonia sărbătorită la UAV
   12. Ianuarie
   13. Iulie
   14. Iunie
   15. Mai
   16. Martie
   17. Octombrie
   18. Septembrie
   19. Simpozionul “Zilele Francisc I. Rainer”
   20. Teodor Meleșcanu, Doctor Honoris Causa al UAV
  9. Evenimente 2017
   1. Bursa locurilor de munca aprilie 2017
   2. Festivalul familiei
   3. Săptămâna Altfel
  10. Evenimente
   1. Academicianul Eugen Segal, DHC al UAV
   2. Ambasadorul Georgiei în România, Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
   3. Deschidere an Universitar 2016-2017
   4. Bancherul Peter Maximilian, Prinţ de Heidendorf - Doctor Honoris Causa al UAV
   5. Concursul "Caius Iacob" la a 5-a ediţie
   6. Centenarul în ipostaze identitare
   7. Comemorarea eroului national Avram Iancu
   8. Concurs Erasmus
   9. Concursul Internaţional de Matematică şi Informatică „Caius Iacob” a ajuns la ediţia a VI-a
   10. Conferința "Alege Viitorul"
   11. „Conferințele Centenarului“ ediția a V-a
   12. Teologia in Universitate
   13. 25 de ani de teologie la UAV
   14. Deputata UE Doris Pack, Doctor Honoris Causa al UAV
   15. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   16. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   17. Deschiderea Scolii de Vara „Comunicare si interculturalitate” a UAV
   18. Doctor Honoris Causa la UAV pentru prof. univ. dr. Alain Buzelay
   19. Două personalităţi remarcabile ale lumii academice au devenit Doctor Honoris Causa ai UAV
   20. Economia şi provocările ei la UAV
   21. Erasmus Open Doors la UAV
   22. #ErasmusDays la UAV Arad
   23. Eveniment academic la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   24. Ghioroc Summer Fest
   25. Inaugurarea Filialei Arad a Casei Româno - Chineze
   26. INGTEX 2018 la UAV
   27. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   28. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   29. Invitaţie la dezbatere
   30. ISREIE 2014
   31. ISREIE 2016
   32. Lansare de carte - Volumul Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”
   33. Lansarea Coaliției Naționale pentru Modernizarea României
   34. Mihai Leu la UAV
   35. Ministrul Educație în vizită la UAV
   36. Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, în vizită la UAV
   37. O carte cu trecere în capitalele Europei
   38. O nouă specializare europeană
   39. O vedetă americană de film vine la UAV!
   40. Premii pentru cercetare
   41. Premiile Academiei Române
   42. Preparate culinare de Ziua Europei
   43. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, la UAV
   44. Proiectarea situațiilor de învățare din perspectivă socio-constructivistă în cadrul oreleor de religi
   45. Provocarea INGTEX la UAV
   46. Ramona Lile: „Acest protocol reprezintă un proiect de suflet pentru UAV”
   47. Ramona Lile: „Este o onoare să facem parte din Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona Vest a României”
   48. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   49. Ramona Lile „Primele proiecte comune cu FRF se vor derula din această toamnă”
   50. Ramona Lile: „UAV a câştigat un partener de încredere”
   51. Ramona Lile „Un sfert de veac al UAV, o sărbătoare a universității noastre”
   52. Un portal nou pentru revistele UAV
   53. Şcoala de Vară a Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
   54. Seara absolvenţilor alumni la UAV
   55. SENATOR ONORIFIC: CAROLINA ILICA
   56. Serbarea Pomului de Crăciun la UAV
   57. SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARĂ: 230 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MOISE NICOARĂ
   58. Simpozion „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”
   59. Simpozionul studenţesc „Tradiţie şi modernitate în ştiinţele umaniste şi sociale”
   60. Simpozionul teologilor penticostali la UAV
   61. “Smart Start USA – Soluții eficiente de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor românești”
   62. Student UAV, campion european la fitness
   63. Târgul educaţiei universitare la UAV - 2014
   64. UAV a urcat în topul 4ICU la începutul lui 2013
   65. UAV alături de românii din Serbia
   66. UAV invitată în capitala Franţei
   67. UAV prezentă la Congresul de Gastronomie și Vin
   68. UAV: Proiectul „Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Materiale - CESTN”
   69. UAV vă aduce Noaptea Cercetătorilor Europeni !
   70. Un nou proiect lansat de UAV
   71. Un student de Cartea Recordurilor
   72. Universitatea „Aurel Vlaicu” a început noul an universitar
   73. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prezentă la ZIUA POMPIERILOR
   74. Valorificarea costumului popular din Ţara Zărandului în moda contemporană din in şi cânepă
   75. Clasamentul "Ranking Web of Universities"
   76. Ziua Porţilor Deschise la UAV
   77. Ziua Sportului Universitar Arădean
  11. Jobs
   1. AcademicKeys
   2. EURAXESS RO
   3. Jobs.edu.ro
   4. Posturi cercetare UAV
  12. Links
  13. Noutăţi
   1. Absolvenţii UAV luaţi la întrebări
   2. Academicianul Florin Gheorghe Filip omagiat la UAV
   3. Acces direct pentru Europa pe site-ul UAV
   4. Administrator structuri sportive
   5. Administrator structuri sportive MODULUL II
   6. Admiterea pentru anul universitar 2015-2016
   7. „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   8. „Akademos” gata de Crăciun
   9. „Akademos”, o investiție în calitate
   10. „Akademos”, un atu al UAV
   11. Vin alegerile la UAV
   12. Ambasadorul Italiei, la UAV
   13. ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI POCU
   14. ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI POCU 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6 - Educaţie şi competenţe, zona de vest
   15. ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI POCU
   16. Anunt selectie parteneri POCU Axa 4.OT9.P9v.OS4.16
   17. „Aradul teatral” lansat în Serbia
   18. Artiştii germani expun la UAV
   19. Asigurarea egalităţii de şanse prin management educaţional şi servicii de asistenţă psihopedagogică în context european
   20. Asistenţa socială, o profesie aproape de oameni
   21. Au început cursurile gratuite de limba chineză la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   22. Au început înscrierile la UAV
   23. Au punctat pentru UAV
   24. Aur pentru UAV
   25. Balul bobocilor
   26. Barometrul European de Opinie
   27. Be Erasmus!
   28. Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire de la 1918. Contribuția Teologiei arădene SIMPOZION NAŢIONAL
   29. Bucate traditionale, gandire pozitiva si implicare sociala la UAV
   30. Bugetul UAV cu miză la alegeri
   31. Bursa locurilor de muncă pentru studenți
   32. Burse americane pentru arădeni
   33. Burse de studiu în Coreea
   34. Burse pentru olimpici la UAV
   35. Burse pentru universităţi din străinătate
   36. Burse pentu studenţii UAV
   37. Campionatul Naţional Universitar de Volei pe plajă
   38. Caravana Revistei „22” la UAV
   39. Proiect ambiţios pentru UAV
   40. Facultatea de ingineria produselor alimentare din cadrul UAV ocupă primul loc pe ţară
   41. Cazare de 5 stele la UAV
   42. Cel mai bun plan de dezvoltare în carieră
   43. Domenii noi de cercetare ştiinţifică la UAV
   44. CERCETARE SI EDUCATIE IN ERA INOVATIEI
   45. Cercetarea, din nou câştigătoare
   46. Tineri cercetători la UAV
   47. Cercetători de vârf în Soft Computing la Arad
   48. Ceremonia pentru decernarea titlului de DHC domnului prof. univ. dr. Dumitru Şerban
   49. S-a luat la trântă cu chimia
   50. China o nouă provocare pentru UAV
   51. China, o prioritate pentru UAV
   52. Coaliția pentru Modernizarea României s-a lansat la Arad
   53. Competenţe pentru economie. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, peste media europeană
   54. Competiţie fără probleme pentru “Aurel Vlaicu”
   55. Concert aniversar - "NU UITA CĂ EŞTI ROMÂN!"
   56. Concert traditional de colinde
   57. Concursul „Caius Iacob”, ediția a IX-a
   58. CONCURSUL INTERNATIONAL DE PROIECTE STUDENTESTI IN DOMENIUL BIOLOGIEI SI AL STIINTELOR AGRICOLE
   59. Conferința „Antropologie și management”
   60. CONFERINŢA INTERNATIONALĂ COMSYMBOL
   61. Conferinţa Internaţională COMSYMBOL
   62. Conferința internațională StudMath –IT la UAV
   63. Conferința Națională Fundamente ale constituirii identității românești cu ocazia Centenarului Marii Uniri 1918-2018
   64. CONFERINȚA NAȚIONALĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ
   65. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad este aproape de mediul de afaceri
   66. Consorțiul „Academica Plus” susține propunerea alianței de guvernare pentru funcția de ministru al Educației
   67. Concertele de colinzi ale teologilor de la UAV
   68. Corul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, locul I pe Mitropolie
   69. Cupa UAV - Handbal
   70. Cupa UAV la a IV-a ediție
   71. Cursuri gratuite de limba chineză la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   72. Cursuri postuniversitare la UAV
   73. Cursuri postuniversitare la UAV
   74. Dan Negru vine la UAV
   75. 20 de ani de învăţământ teologic la Univeristatea „Aurel Vlaicu” Arad
   76. De la teorie la practică
   77. De Ziua Naţională arădenii sunt alături de eroii României
   78. Depășește-ți limitele, un workshop despre voință și sport
   79. Deschiderea Anului Universitar 2014-2015
   80. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   81. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   82. Deschiderea festivă a anului universitar 2017-2018, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   83. Deschiderea noului an universitar
   84. Despre leadershipul apreciativ la UAV
   85. Dinstincţie de rang european
   86. Distincții pentru profesorii UAV
   87. Doctor Honoris Causa prof.univ.dr. Ioan Bolovan.
   88. Doctoratul în şcoli de excelenţă
   89. Două proiecte de perspectivă pentru UAV
   90. Drum deschis spre Europa
   91. Echipă de elită la UAV
   92. Echipă nouă la Liga Studenților UAV
   93. Ediţia 2018 a Crosului Naţional “Ziua Olimpică”
   94. Elevii invitați speciali la UAV
   95. Erasmus Online Open Doors E2OD
   96. Erasmus Online Open Doors – E2OD, editia a doua - 12 martie 2015
   97. Erasmus Open Doors la UAV
   98. Erasmus+ Open Doors la UAV
   99. Erasmus, un program de succes la UAV
   100. Erasmus, un program de succes la UAV
   101. UAV, pe continentul american
   102. Europarlamentarul Maria Grapini la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   103. Eveniment de marcă la UAV Profesorul Ștefan Bratosin, Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
   104. Examene Admitere
   105. Experţi în practică universitară
   106. Facultatea de Teologie a UAV, vocație și cultură
   107. Festivalul Anului Nou Chinezesc Arad
   108. Fii student Erasmus!
   109. Fitness day
   110. Ghioroc Summer Fest” by Liga Studenţilor din Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad la a V-a ediţie
   111. Handbal pe plajă la Ghioroc
   112. Conferinţa "Informarea Consumatorilor Europeni - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului"
   113. Înscrieri la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
   114. Internaționalizarea procesului educativ
   115. Învățământul românesc intră în dezbatere
   116. Investeşte în tine
   117. Investiţie de anvergură la Universitatea „Aurel Vlaicu”
   118. Investiție de milioane de euro la UAV
   119. Investiţie în inteligenţă
   120. UAV, apreciată de universităţi din Irak
   121. Istoria în dezbatere la UAV
   122. Istoricul Ioan Bolovan, Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
   123. La Urania Arad şi CSUAV se face gimnastică aerobică de înaltă performanţă
   124. Lecţii de limba română pentru profesorii din Ungaria
   125. Lecţii de română pentru profesori
   126. „Legile” UAV puse la transparenţă
   127. Liga Studenților din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad aniversează 28 de ani
   128. Locuri de muncă pentru studenţi
   129. Lumea arabă rămâne o ţintă pentru UAV
   130. Mădălina Florea (CSUAV Arad), cea mai rapidă la 5000 m în CN în aer liber
   131. Maeştri ai artelor marţiale pe tatami la UAV
   132. Masterul, o șansă în plus pe piața muncii
   133. Masterul, şansa de perfecţionare
   134. Meci demonstrativ de badminton la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   135. NanoART-BioCell, un proiect de cercetare lansat la UAV
   136. NANOFOL, un proiect de succes la UAV
   137. Noi cursuri postuniversitare la UAV
   138. Noi departamente la UAV
   139. Noi reguli pentru programul Erasmus
   140. Noi specializări la UAV
   141. Sentinţă favorabilă pentru UAV
   142. O carte pentru oraşul Arad
   143. O carte document pentru Arad
   144. O casă pentru artişti
   145. O elevă de 10 la UAV
   146. O facultate cu succes
   147. O facultate pentru viitorii dascăli
   148. O istorie trăită la UAV
   149. O nouă clădire pentru UAV
   150. O nouă generaţie de teologi
   151. O nouă selecție Erasmus
   152. O nouă selecție Erasmus+
   153. O nouă selecție Erasmus+
   154. O nouă sentinţă în favoarea UAV
   155. O nouă specializare europeană
   156. O poveste de succes pe bani europeni
   157. O şansă în plus şomerilor
   158. O şcoală pentru dascăli
   159. O universitate cu priză la studenţi
   160. O vizită de succes
   161. Oaspeţi de onoare la UAV
   162. OFERTA de BURSE în AUSTRIA
   163. OFERTA de BURSE în TURCIA
   164. Oferte europene pentru studenţii UAV
   165. Omul în cosmos: trecut, prezent şi viitor (Videoclip cu Dumitru Prunariu)
   166. Parada absolventilor-editia I Promotia Centenar
   167. Un parteneriat de excepţie în cercetare
   168. Parteneriat pentru comunitate
   169. Parteneriat între Federația Română de Handbal și Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   170. Performanță la UAV
   171. Pilotul de raliuri Vali Porcişteanu vine la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
   172. Practică şi consiliere pentru studenţi
   173. Practipass
   174. PractiPass, la finalul practicii
   175. Pregătire gratuită pentru Bacalaureat la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   176. Pregatire pentru examenul de bacalaureat
   177. Premiere ERASMUS la UAV
   178. Premii pentru cercetătorii UAV
   179. Premiul Academiei Române pentru UAV
   180. Preşedintele Senatului României şi preşedintele Consiliului Naţional al rectorilor, au vizitat ieri Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   181. Program pentru consilierea elevilor
   182. Proiect al UAV pentru formarea lucrătorului de tineret
   183. Proiect cu impact social la UAV
   184. Proiect de cercetare ştiinţifică la UAV
   185. Proiect de succes la UAV
   186. O şansă în plus pentru şomeri
   187. Proiecte în calendarul cultural al CJA
   188. Proiecte de formare profesională la UAV
   189. Proiecte de succes la UAV
   190. Proiectul POSDRU ID:138850: Studentul consiliat – Excelent viitor angajat, la timpul prezent
   191. Proiectul VETMH TuTo
   192. Promovarea valorilor în educaţie la 100 de ani de la Marea Unire
   193. Provocare literară la UAV
   194. Provocarea matematicii la UAV
   195. Provocarea televiziunii la UAV
   196. Ramona Lile a câştigat alegerile pentru funcţia de rector al UAV
   197. Ramona Lile: „Admiterea de toamnă la UAV are loc în septembrie”
   198. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   199. Ramona Lile „O expoziţie inedită la UAV”
   200. Ramona Lile „Proiectul Academica BNR reprezintă o oportunitate pentru UAV ”
   201. Ramona Lile: „Se plătesc diferenţele salariale la UAV în baza Legii 85/2016”
   202. Ramona Lile „Un proiect necesar pentru UAV”
   203. Ramona Lile „Un proiect pentru viitorul studenţilor”
   204. Ramona Lile: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, o universitate de top
   205. Ramona Lile „Universitatea Aurel Vlaicu susține elitele sportului românesc”
   206. Ramona Lile „Vrem să dezvoltăm colaborarea cu partenerii chinezi”
   207. Ramona Lile: „Vrem să sprijinim comunitatea românească din Ungaria”
   208. Un student de Cartea Recordurilor
   209. Recuperarea și valorificarea textelor populare aradene in anul Centenarului Marii Uniri
   210. Relaţia cu mediul economic – condiţie esenţială a unui învăţământ superior de calitate
   211. Rezoluţia Consiliului Naţional al Rectorilor
   212. Rezultate deosebite pentru studentul Gabriel Bocșer
   213. Rezultate selectie Erasmus +
   214. S-a deschis linia de finanţare a UEFISCDI pentru premierea activităţii de cercetare
   215. Să fii bursier de la UAV în China
   216. Sărbătoare la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   217. Au expus într-un palat
   218. „Şcoala de vară”, un eveniment de tradiţie la UAV
   219. Școala de vară 2018
   220. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   221. Școala de vară de la Căsoaia: un proiect al Universității „Aurel Vlaicu” și CJA
   222. Școala de vară la UAV
   223. Se perfecţionează în limba română
   224. Rezultatul selectiei Erasmus+ octombrie 2015
   225. SELECȚIE ERASMUS+
   226. Selecţie ERASMUS+
   227. Sesiune de admitere la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   228. Sesiune de comunicări științifice la UAV
   229. Şi gimnastul Gabriel Bocşer (CSUAV Arad) va fi prezent la Jocurile Europene
   230. Simpozion Internaţional de Matematică la UAV
   231. Simpozion naţional cu participare internaţională
   232. Simpozion naţional la Facultatea de Teologie din Arad
   233. Simpozionul studenţesc „Cultură, Educaţie, Societate”
   234. SMIT signs collaborative educational and research with University of Arad, Romania
   235. SocioPlus, un proiect pentru societate
   236. Sportul Munţilor, un concurs de dragul naturii
   237. Strategie de succes la UAV
   238. Studenţi de la UAV într-un proiect POSDRU în Italia
   239. Studenţi UAV premiaţi la Oradea
   240. Studenții UAV în Europa
   241. Studenţii UAV învaţă de la europeni
   242. Studenţii UAV, la Muzeul Presei
   243. Studenţii UAV organizează Academia de Training pentru Elevi
   244. StudMath-IT | International Students Conference
   245. Suntem la începutul unui nou an calendaristic.
   246. Târgul educaţiei la UAV în 2015
   247. Ţesături fine marca UAV
   248. Tradiţia i-a adus în frunte
   249. Tuning & AutoShow la Arad
   250. UAV a câştigat în instanţă
   251. Auspicii bune pentru UAV în 2012
   252. UAV alături de dascăli
   253. UAV, apreciată de ministru
   254. UAV Arad dubla vicecampioană națională la Kaiac - Fete
   255. UAV Arad, reprezentată la Şcoala de vară de la Suceava
   256. UAV are două noi proiecte cu OMV
   257. UAV cu succes la elevii arădeni
   258. Ramona Lile: „UAV îi provoacă pe elevi la…literatură”
   259. UAV în febra înscrierilor
   260. UAV în lotul naţional al României la Campionatul European de Dragon Boat
   261. UAV, în ochii studenților
   262. UAV în topul cercetării de elită
   263. UAV investește în cunoaștere
   264. UAV invitată la Szeged
   265. UAV Junior un proiect cu viitor
   266. UAV la Bergamo
   267. UAV la Festivalul familiei
   268. UAV: „Memento Moise Nicoară!”
   269. UAV - parte a delegație arădene în Irak
   270. UAV, partener al Băncii Naţionale
   271. UAV partener al Centrului Nato de educație și instruire
   272. UAV , partener în „Academica BNR”
   273. UAV partener în proiectul european ARPA Ageing
   274. UAV parteneră la IV. International Academic Research Congress (INES - 2018) din Alanya, Turcia
   275. UAV pe primul loc în competiții studențești
   276. UAV prezentă în China
   277. UAV prezentă în elita cercetării
   278. UAV prezentă în SPANIA şi BELGIA
   279. UAV prezentă la conferințele Agromalim
   280. UAV sub lupa germanilor
   281. UAV: Un nou sezon de Ghioroc Summer Fest se pregăteşte!!!
   282. UAV urcă pe scena arădeană
   283. UAV văzută prin ochii studenţilor
   284. Un an într-o singură carte
   285. Un cămin de cinci stele la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   286. Un consorţiu pentru cercetare
   287. Un intelectual de marcă distins de UAV
   288. Un nou cămin studențesc la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   289. Un plus pentru cercetare la UAV
   290. Un proiect de succes la UAV
   291. Un proiect pentru comunitate
   292. UNIFEST 2014 – Festivalul National al Studenţilor din România.
   293. Universitaria, un partener de încredere
   294. Universitatea „Aurel Vlaicu” conectată la Europa
   295. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, o universitate de încredere
   296. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prezentă la Conferinţa Asociaţiei Europene pentru Educaţie Internaţională – EAIE 2018 la Geneva
   297. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad vă invită la acordarea titlului DOCTOR HONORIS CAUSA DOMNULUI ACADEMICIAN PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR FLORIN GHEORGHE FILIP
   298. Universitatea „Aurel Vlaicu” în Barometrul european de Opinie
   299. Universitatea “Aurel Vlaicu” în proiectul ERASMUS + KA2
   300. Universitatea Aurel Vlaicu organizează in Arad evenimentul Noaptea Cercetătorilor, 2015
   301. Viziune europeană pentru UAV
   302. Workshop E.E.G
   303. Ziua culturală a românilor - festival gastronomic
   304. Ziua Educaţiei a fost marcată la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   305. Ziua porțlor deschise la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
   306. Ziua Sportului Universitar Arădean
  14. Prezentare
   1. Carta UAV
   2. Cartea UAV
   3. Parteneri
   4. Identitate
   5. Istoric
   6. Locaţii: Adrese
   7. Misiunea UAV
  15. Transparenţă
   1. Departament de comunicare şi asigurare a transparenţei
  16. Video
   1. Admiterea in anul universitar 2015-2016
   2. Concert Colinde 2016
   3. Deschiderea anului Universitar 2015-2016
   4. Edu2Job 2016
   5. Emisiune TV: Aradul Universitar
   6. Ghilea Show 25 Iun 2018
   7. Meci demonstrativ de badminton la UAV
   8. Prezentare UAV Arad
   9. Proiect Bio Fun
   10. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   11. UAV a inaugurat Centrul de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale
   12. Ziua sportului universitar aradean
 13. University
  1. News
   1. Admission procedure for EU and Non EU students
   2. Challenging Students Globally to Think, Create, and Innovate
 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET