News

Recent news

Ramona Lile: „Universitatea de Stat din Moldova, partener al UAV”

6/8/2023

Întâlnirea dintre rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, și rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Ramona Lile, a pus bazele unui nou parteneriat cu universitatea din Republi...

more

Conferință internațională la UAV

6/1/2023

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială organizează în perioada 6-7 iunie, conferința internațională „Abordări inovative ale tendințelor contemporane în educație” (Innovat...

more

„Atelierul de antreprenoriat” începe la UAV

5/31/2023

Asociația ”Edu4Future” și Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad au inițiat școala de vară ”Atelierul de antreprenoriat” - un program de formare antreprenorială de tip blended learning by doing, cu sus...

more

Sesiune de Comunicӑri Ştiinţifice Studenţeşti, ediţia a XXI-a la UAV

5/29/2023

Studenții de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia...

more

UAV

awaits you with

9+

35+

31+

Domenii doctorat

3+

Events

Recent events

Conferință Internațională : „Innovative approche to contemporany trends in education”

6/6/2023

Cum răspunde sistemul de învățământ noilor provocări din educație? O întrebare la care au încercat să răspundă specialiști în științele educației din universități din țară și străinătate în cadrul ...

more

Ramona Lile: „A fost o onoare să fim parteneri ai conferinței - Adevărul ca și condiție a stabilității regionale”

5/26/2023

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a găzduit la finalul săptămânii conferința internațională “Adevărul ca și condiție a stabilității regionale (Truth as a Condition of Regional Stability), organiza...

more

20 de ani de FSUS

5/25/2023

Moment special pentru cadrele didactice și studenții facultății la 20 de ani de la înființarea Facultății de Științe Umaniste și Sociale. Foști profesori, absolvenți, autorități locale și județene, pa...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...