Conducere

Consiliul de Administraţie

Componenţa

Conducerea executivă

Prorector (procesul de învățămât şi asigurarea calităţii):
Prof.univ.dr.ing. Alexandru POPA

Prorector (privind cercetarea științifică):
Prof.univ.dr.mat. Codruţa STOICA

Prorector (transparenţă academică şi relaţii internaţionale):
Conf.univ.dr. Teodor - Florin CILAN

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu"

Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul

idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui management întemeiat pe echipă, astfel încât împreună cu conducerile celor nouă facultăți şi întreg corpul didactic, să imprimăm vieții academice dinamism și standarde de calitate conforme cerințelor socio-economice și culturale actuale. Totodată, afirmăm ca scop esențial calitatea, obiectiv la a cărui finalitate conlucrează deopotrivă dascălii și studenții din cele trei tipuri de programe prevăzute în Programul Bologna. Considerăm că împreună avem șanse de succes în menținerea calității în mediul concurențial de astăzi.

Rector,

Prof.univ.dr.ec. Ramona LILE