Istoric


Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ superior, iar proiectele academice ale unor cărturari precum episcopul Ghenadie Raţ (în anul 1850), Ioan Popovici-Desseanu (în anul 1871), Vasile Goldiş (în anul 1906), Onisifor Ghibu (în anul 1915), Ion Montani (în anul 1924), Memoriile din 18 septembrie 1940, din 11, 20 şi 30 ianuarie 1945, din 19 august 1947 ale unor mari personalităţi arădene înfăţişează credinţa nestrămutată a intelectualităţii şi nu numai a acesteia, că Aradul este îndreptăţit, prin strălucita sa istorie, să devină centru universitar. Şi când, în sfârşit, a avut un Institut de agricultură, cu două facultăţi (Facultatea de Zootehnie şi Facultatea de Medicină Veterinară), el a fiinţat doar nouă ani, întrerupându-i-se cu brutalitate dreptul la existenţă. În 1972, s-a înfiinţat Institutul de subingineri, instituţie de tip universitar pe care s-a dezvoltat ulterior actuala Universitate « Aurel Vlaicu ».

Evenimentele din decembrie 1989 au însemnat pentru locuitorii Aradului şi exprimarea unor noi speranţe în plan academic. După petiţii, mitinguri, admirabile strădanii, glasul arădenilor s-a făcut auzit. Prin Hotărârea Guvernului nr. 567 din 18 mai 1990 se stipula înfiinţarea Institutului de învăţământ superior la Arad, pe structura Institutului de Subingineri.
Înfiinţarea UAV

Actul de înfiinţare al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, sub denumirea iniţială de "Institutul de Învăţământ Superior" s-a bazat pe Hotărârea Guvernului nr. 567/18.05.1990, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 7751/1990.

Denumirea UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD, atribuita prin O.M. 4894/1991, desemnează instituţia de învăţământ superior de stat, cu sediul în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 77, România, si este o marcă înregistrată prin Certificatul nr. 54850 la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se bucură de protecţia Legii nr. 84/1998, în sensul că, pe teritoriul României, prestarea de servicii educaţionale se realizează numai de această instituţie, sub denumirea de mai sus. Pe lângă denumire, marca mai cuprinde şi un însemn grafic, care include fundalul unui scut, ce simbolizează însemnele unui oraş medieval pe care sunt înscrise literele UAV Arad.

Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad şi comunitatea academică care o compune aderă la THE MAGNA CHARTA OF EUROPEAN UNIVERSITIES (Bologna 1988). Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad păstrează tradiţiile valoroase ale învăţământului românesc, dar în acelaşi timp se aliniază la cerinţele şi standardele calitative ale ţărilor europene dezvoltate, asa cum au fost trasate prin Declaraţia de la Bologna (iunie 1999) şi discutate la Conferinţa de la Berlin (2003) şi Bergen (2005).