MOBILE GAMES AS THE FACTORS OF MOTORIC SKILL’S DEVELOPMENT IN CHILDREN AGED FROM 3 TO 4 YEARS

Authors

  • Filip KOJIC
  • Danica DŽINOVIC

Keywords:

motoric skills, children aged 3-4 years, mobile games, tests for the motoric skills determination.

Abstract

This paper presents the results of research which main goal was
to explore the impact of mobile games in physical education on the
development of motoric skills of children aged 3 - 4 years. The
children’s motoricic capabilities have been assessed according to the
six tests applied in the areas of explosive and general strength,
accuracy, vitality and velocity. Obtained results have been
statistically analysed using t-test. Results obtained from a sample of
60 children divided into two groups (experimental and control)
showed statistically significant differences between investigated
groups. According to the results of the final measurement, it was
concluded that different methodological approaches of mobile games,
and the programmed motoricic activities that was carried out with
the children in the experimental group had a significant positive
impact on the development of motoric skills of these preschool
children.

References

Бала, Г., Крнета, Ж. (2006): ДиÑтрибуција генералног фактора моторике код деце предшколÑког узраÑта, Педагошка ÑтварноÑÑ‚, Ðови Сад, бр. 7-8, ÑÑ‚Ñ€. 601-614.

Божић, Ð’. (2005). Вежбе, игре и Ñпорт. Београд: ЗУÐС.

Дедај, Ðœ. (2011). Когнитивни Ð¿Ñ€Ð¾Ñ†ÐµÑ Ð¸ уÑвајање моторичких вештина. Педагошка ÑтварноÑÑ‚. LVII, бр. 1-2, ÑÑ‚Ñ€. 95- 108.

Ивановић, Ðœ. (2008). ТелеÑне вежбе и покретне игре. СремÑка Митровица: Ваљево –принт.

Каменов, Е. (1997). Интелектуално ваÑпитање кроз игру. Београд: ЗУÐС.

Каменов, Е. (1999). ПредшколÑка педагогија (књига друга). Београд: ЗУÐС.

КаÑагић,Ђ. и Бојановић, И. (1995). Игре покретом. Београд: ЗУÐС.

КоÑинац, З. (2002). ДиÑтрибуција генералног фактора моторике код деце, Педагошка ÑтварноÑÑ‚, бр. 7-8, ÑÑ‚Ñ€. 601-614.

МонтеÑори, Ðœ. (2003). Упијајући ум. Београд: ДРЦентар.

Митровић, Ðœ. (2010). Креативне активноÑти и игра у наÑтави Ñтраног језика. Иновације у наÑтави. вол.23, бр.2, ÑÑ‚Ñ€. 89-97.

Правилник о општим оÑновама предшколÑког програма („Сл. глаÑник РС ПроÑветни глаÑник“, бр. 14/2006)

Сабо, Е. (2002). Структура моторичког проÑтора и разлике у моторичким ÑпоÑобноÑтима дечака предшколÑког узраÑта при упиÑу у оÑновну школу. Физичка култура, Београд: вол. 1-4, ÑÑ‚Ñ€. 10-17.

Станишић, И., КоÑтић, Ð ., Узуновић, С., Марковић, Ј. (2008): ЗначајноÑÑ‚ релација квалитета извођења плеÑних Ñтруктура и моторичке координације предшколÑке деце. Facta universitatis, вол. 6, бр. 2, ÑÑ‚Ñ€. 125-153.

Трнавац, Ð. (1979): Дечја игра, општа педагошка питања. Горњи Милановац: Дечје новине.

Ðиновић-Којић, Д. (2009). Игром до телеÑног развоја и здравÑтвеног ваÑпитања најмлађих. Београд: УчитељÑки факултет.

Ðиновић-Којић, Д. (2011): Методика физичког ваÑпитања предшколÑке деце. Београд: УчитељÑки факултет.

Downloads

Published

2017-01-05