THE “ROMANIAN IDENTITY” FORMED THROUGH THE HISTORY TEXT-BOOKS OF THE FIRST DECADES OF THE 20TH CENTURY

Authors

  • Gabriela Gruber Lucian Blaga University of Sibiu

Keywords:

History text books, Teaching materials, Romanian identity,

Abstract

The purpose of the paper is to find out how were educated the Romanian pupils of the first decades of the 20th century about their "Romanian identity". It is qualitative research, methodologically based on the analysis and comparison of the learning contents offered by Romanian history text-books at that time and of the appropriate school programs. Our analyze includes 10 Romanian history textbooks between 1900-1935 and their corresponding school-syllabus. The paper is organized on two sections. The first section will analyze the concept of "Romanian identity", theorized by some political and cultural Romanian personalities from the indicated period. The analysis of the learning offer from the perspective of its content, historical documents or visual material proposed by the History textbooks, represents the most important part of our paper. Our findings focus on elements of modernity and on specific aspects of education of that time, with positive effects on the formation of Romanian identity in young people that are studying history.

References

Boia,L. (1997). Istorie și mit în conștiința românească, București: Humanitas.

Bratianu, Gh., I. (1924). Concepțiunea actuală a istoriei medievale. Lecție de deschidere a cursului de istorie universală, București: Cultura Națională.

Geertz, C. (1963). The integrative revolution, in C. Geertz, Old Societies and New States

New York: Free Press.

Murgescu, B. (2002). Prefață, în O lecție de istorie cu Fernand Braudel, București: Corint.

Năstasă, L. (1999). Generație și schimbare în istoriografia română (sfârșitul secolului XI începutul seccolului XX), Cluj-Napoca: Presa Universitară clujeană.

Rusu, H. (2009). Teorii ale identității colective: între esențialism și constructivism. De la identitate la identificare, în Sociologie Românească, vol VII, nr 1, pp 31-44.

SchifirneÈ›, C. (2009) „Identitatea românească în contextul modernității tendenÈ›ialeâ€, în Revista Română de Sociologie, serie nouă, an XX, nr 5-6, BucureÈ™ti, 2009, pp. 461-480.

Volovici, L. (1995). Ideologia naÈ›ionalistă È™i â€problema evreiască†în România anilor `30, BucureÈ™ti: Humanitas.

Zub, A. (2004). Istorie și finalitate, Iași: Polirom.

Zub, A. (2006). Clio sub semnul interogației. Idei, sugestii, figuri, Iași: Polirom.

History textbooks and other school documents:

Bogatu, I. (1925). Noțiuni sumare din istoria românilor. Nașterea și evoluția poporului roman, Oradea Mare: Tipografia și librăria Românească S. A.

Cocișiu, T. (f.a.). Istoria românilor pentru clasele V-VI primare (programa veche) și pentru cl. IV (programa nouă), Blaj: Tipografia Seminarului.

Floru, I., S. (1926). Istoria românilor pentru clasa a VIII-a secundară, Editura Librăriei SOCEC&Co, București: Societate Anonimă.

Floru, I., S. (1929). Istoria românilor pentru cursul superior de liceu, București: Editura Librăriei SOCEC &Co, Societ. Anonimă.

Lazăr, G., Andreescu, I., Ceaușu, N., (1931). Manual de istoria românilor pentru clasa a III-a a școalelor de meserii, Roman: Tipografia și legătoria Școalei de Arte și meserii.

Lupaș, I. (1929). Istoria românilor pentru clasa a VII-a secundară, București: Editura Librăriei SOCEC&Co S.A.

Lupaș, I. (1931). Istoria românilor pentru cursul superior de liceu, București: Editura Librăriei SOCEC&Co S. A.

Pătrășcanu, D., D. (f.a). Istoria Românilor pentru clasa a IV-a secundară, BucureÈ™ti: „Cultura Româneascăâ€, S.A.R.

Puchianu, P., Stoica, D., Pora, A. (f.a). Câteva orientări metodice pentru tratarea tuturor lecțiunilor de istorie din programa analitică a învățământului primar (cls a II-a, aIII-a, aIV-a), în conformitate cu cele mai noi principii pedagogice, Craiova: Scrisul Românesc.

Tocilescu, G. (1900). Manual de istoria românilor pentru scolele secundare de ambe- sexe BucureÈ™ti: Tipografia „Corpului Didactic C. Ispăsescu&g. Brătănescuâ€.

Published

2019-07-01