THE PLACE OF OUTDOOR LEARNING ACTIVITIES IN THE ROMANIAN CORE PROCUREMENT CURRICULUM

doi>10.24250/JPE/1/2020/HT

Authors

  • Henrietta TORKOS University assistant, Ph.D. student,Aurel Vlaicu University of Arad

Keywords:

curriculum; outdoor learning; education; practice; content;

Abstract

The educational systems are in search of teaching learning strategies
that can make every day learning more efficient. Outdoor education is one
of the modern strategies that was introduced in the daily routines of pupils,
leading to behavioral changes and competency acquirements. In the
Romanian educational systems, outdoor education can be found in the
official educational documents and some teachers have introduced it in
their daily routines. Still there are some questions about the theoretical and
the practical place that it takes in the learning process. This research, is a
brief analysis on the elements that can be found in the scholar curriculum,
and belong to the outdoor educational field, at the core procurement level.
The results are important because of the impact that is has on the
educational practices at the level of the classroom. Teachers interested in
this area can observe that the curriculum that is used in the Romanian
schools supports outdoor education as a practice at all levels, especially at
the core procurement level.

References

Cerghit, I., (2006), Metode de învățământ, E.D.P., București

Ciolan, L., (2008), Învățarea integrată, Editura Polirom, Iași

Crețu, C., (1997), Pedagogia succesului, Editura Polirom, Iași

Egerău, A., (2005), Fundamente pedagogice şi curriculare, Editura

Unicersității Aurel Vlaicu

Kelemen, G., (2014), Metodica activităților cultural, civice și recreative,

Editura Universității Aurel Vlaicu, Arad

Roman, A. F., BalaÈ™, E., (2015), Transversal competences and interactive

Teaching strategies, Agora Psycho-Pragmatica 9 (1), 26-41

Torkos, H., (2017), Working on transversal competencies out of doors,

Journal Plus Education, Vol 18, No. 2, pp 242-249

Universitatea București, - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

Departamentul pentru formarea profesorilor , (2013), Organizarea interdisciplinară

a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici.

Program de formare continuă de tip “blended learning†pentru cadrele didactice din

învăţământul primar, Softwin SRL, București

***Anexa 7 la OMEN nr. 3371/12.03.2013, Metodologia privind aplicarea

planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar

***Dumitrescu, I., (2013), Elemente de noutate în curriculumul pentru clasa

pregătitoare și clasa I, http://www.tribunainvatamantului.ro/elemente-denoutate-

in-curriculumul-pentru-clasa-pregatitoare-si-clasa-i/, (accesat

01.2018, 12:50)

***MEN, (2017), București, https://www.edu.ro/invatamant-primar, accesat

12.2017, 13:20

***Progresia competenţelor în Ciclul achiziţiilor fundamentale

Downloads

Published

2020-05-07