DEVELOPING THE COMPETENCE OF “LEARNING TO LEARN” IN THE INITIAL TRAINING FOR TEACHERS

Authors

  • Daniela CreÅ£u "Lucian Blaga" University

Keywords:

transversal competences, learning to learn, future teachers

Abstract

Using methods and techniques of effective lifelong learning, for training and continuous professional development is one of the transversal competences that the "Pedagogy of Primary and Preschool Education (PPPE)" study program should develop in students, future teachers. The cross-curricular status of these competences does not exclude the need and possibility for its development in a training context, precisely delineated, at the level of an academic discipline. This article focuses on the experience generated by the introduction in the curriculum of such a discipline- "Effective learning techniques", for the PPPE students, since the academic year 2015-2016 at "Lucian Blaga" University in Sibiu. Capitalizing on the analysis of the students' products and of their answers in a structured interview, the study provides a blueprint for this training experience, from the perspective of those involved in such an endeavor.

References

Bercu, N. (2010). Despre a învăța elevul să învețe, în Revista de Pedagogie, nr. 58 (3): 67-86.

Bernat, S. (2015). Tehnica învățării eficiente. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință.

Bîrzea, C. (2010). Definirea și clasificarea competențelor, în Revista de Pedagogie, nr. 58 (3): 7-12.

Bogathy, Z., Sulea, C. (coord.) (2008). Manual de tehnici și abilități academice. Timișoara: Editura Universității de Vest.

Cydis, S. (2014). Fostering Competencies in Future Teachers: A Competency-Based Approach to Teacher Education. Creative Education, 5:1148-1159.

ÄŒepić, R., Tatalović Vorkapić, S., LonÄarić, D., AnÄ‘ić, D. & SkoÄić Mihić, S. (2015). Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development. International Education Studies, vol. 8, no. 2: 8-20.

European Parliament and Council of the European Union. (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council, of 18 December 2006, on key competencies for lifelong learning. Official Journal of the European Union, 2006/962/E, L394/10-18.

Legea Educației Naționale (2011), Monitorul Oficial, nr. 18 din 10 ianuarie 2011.

Linksman, R. (1999). Învăţare rapidă. Bucureşti: Editura Teora.

Metodologia de realizare a Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul superior (2009). Anexă la Ordinul M.E.C.I. nr. 4430 din 29/06/2009 privind utilizarea Cadrului National al Calificarilor din Învățământul Superior, publicat în Monitorul Oficial, nr. 545 din 05/08/2009.

OECD (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments. First Results from TALIS. Paris: OECD Publications http://www.oecd.org/dataoecd/17/51/43023606.pdf

Voiculescu, F. (2010). Paradigma abordării prin competențe. În Voiculescu, F. (coord.), Ghid metodologic de pedagogie universitară (pp.15-88). Alba Iulia: Editura Aeternitas.

Downloads

Published

2016-08-04