THE MANAGEMENT OF POSITIVE INTERACTIONS IN LEARNING SITUATIONS

Authors

  • Alina Roman PhD. “Aurel Vlaicu” University, Arad

Abstract

An important role in the management of learning situations is played by the structuring of learning tasks and by the interactions between the learning groups involved in task solving. The study focuses on a theoretical approach of some explanatory models regarding knowledge development through interactions within the learning group, through cooperation and its effect on learning motivation.

 

References

Mead, G. H., (1934). Mind, Self and Society. University of Chicago. pp. 9-28

Deutsch, M., Horstein, A.H., (1978), Sociopsihologia educaţiei, E.D.P., Bucureşti.

Aebli, D., (1973). Didactica psihologică, E.D.P., Bucureşti. p. 76.

Gardner, H. (2004). Mintea disciplinată. (p. 89). Bucureşti: Editura Sigma

Goleman, D. (2008). Inteligenţa emoţională. (p. 139, 327,328). Bucureşti: Editura Curtea Veche;

Hertz-Layarowitz, R., & Norman Miller, (1992) Interaction in cooperative groups, Cambridge University Press, New York.

Jhonson, R., Jhonson D., Holubec E., (1994). Cooperative Learning in the Classroom. Association for Supervision and Curriculum Development. Universitatea din Michigan. p. 3.

Kagan, Spencer, (1994). Cooperative Learning. Universitatea din Virginia. p. 41.

Salvin, R.E., (1995), Cooperative learning: Theory, Research and Practice, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Ionescu M., (2005), Preocupări actuale în ştiinţele educaţiei, vol I, Editura Eikon, Cluj-Napoca

Bocoş, M., (2007). Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructiv, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca.

Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I.O., (2005) Ştiinţa învăţării. De la teorie la practică, Editura Polirom, Iaşi

Downloads

Published

2014-09-25