METHODS OF DESIGNING INTEGRATED LEARNING

Authors

  • Alina Roman PhD. “Aurel Vlaicu” University, Arad

Abstract

The article approaches learning from the perspective of formal operational criteria transferred in learning situation contexts. Thus, we have analysed learning as possibility, as social-cultural manner and as specific postmodern operation. However, learning is insufficiently adapted to a efficient educational system.

References

Delors, J., (coord.)., (2000)., Comoara lăuntrică, Iaşi: Editura Polirom, p.120.

Păun, E., Potolea, D., (2002) Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Editura Polirom, p. 120.

Vlăsceanu, L., (coord.)., (2002)., Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact. Iaşi: Editura Polirom, p. 50.

Fullan, M., Forces, C., (1993). Probing the Depths of Educational Reform. London & Philadelphia. The Flamer Press, pp. 4,5.

Siebert, H., (2001). Învăţare autodirijată şi consilierea pentru învăţare. Noile paradigme postmoderne ale instruirii. Iaşi: Editura Institutul European, p. 260.

idem, p. 37.

Dasen, P., Perregaux, C., Rey, M., (1999). Educaţia interculturală. Experienţe, politici, strategii. Iaşi: Editura Polirom, p. 185.

Goleman, D., (2001). Inteligenţa emoţională. Bucureşti: Editura Curtea Veche, 2001, p. 33.

Glanz J., Behar-Horenstein L. S. (2000). Paradigm Debates in Curriculum and Supervision: Modern and Postmodern Perspectives. London: Bergin &Garvey, p. 20.

idem, p. 13.

Ionescu, M. (2007). Abordări conceptuale şi praxiologice în ştiinţele educaţiei. Cluj-Napoca. Editura Eikon, p. 22.

idem, p. 23.

Downloads

Published

2014-12-02