A model of autonomous learning

Authors

  • Anton Ilica „Aurel Vlaicu” University of Arad

Abstract

.

Author Biography

Anton Ilica, „Aurel Vlaicu” University of Arad

 

References

Albulescu, Ion, Paradigma predarii. Activitatea profesorului între rutina si

creativitate, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2004.

Allal, L., Saada-Robert, M., La metacognition cadre conceptuel pour l’etude

des regulation en situation scolaires, Archives de Psihologie, 60, p. 271.

Astolfi, Jean-Pierre, L’ecole pour apprendre, E.S.F., Paris, 1992.

Ausubel, P., David, Robinson, G., Floyd, Învatarea în scoala. O introducere

în psihologia pedagogica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981.

Bocos, Musata, Instruire interactiva. Repere pentru reflectie si actiune,

Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2002.

Bonchis, Elena (coord.), ÃŽnvatarea scolara, Editura Universitatii Emanuel,

Oradea, 2002.

Bruner, S., Jerome, Procesul educatiei intelectuale, Editura Stiintifica,

Bucuresti, 1970.

Gagné, M., Robert, Conditiile învatarii, Editura Didactica si Pedagogica,

Bucuresti, 1976.

Hilgard, R., Ernest, Bower, H., Gordon, Teorii ale învatarii, Editura Didactica

si Pedagogica, Bucuresti, 1974.

Ilica, Anton, Pedagogie moderna, Editura Universitatii „Aurel Vlaicuâ€, 2009.

Ionescu, Miron, Bocos, Musata, (coord.), Tratat de didactica moderna,

Editura Paralela 45, Pitesti, 2009.

Ionescu, Miron, Demersuri creative în predare si învatare, Editura Presa

Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2000.

Iucu, B., Romita, Instruirea scolara. Perspective teoretice si aplicative,

Editura Polirom, Iasi, Editia a II-a, 2008.

Jacquinot, Genevieve, Le dispozitif, entre usage et concept, C.N.R.S., Paris,

Joita, Elena, Educatia cognitiva. Fundamente. Metodologie, Editura Polirom,

Iasi, 2002.

Negret - Dobridor, Ion, Pânisoara Ion-Ovidiu, Stiinta învatarii. De la teorie la

practica, Editura Polirom, Iasi, 2005.

Piaget, Jean, Chomsky, Naom, Teorii ale limbajului. Teorii ale învatarii,

Editura Politica, Bucuresti, 1988.

Radu, Nicolae, Învatare si gândire, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1976.

Thorndike, L., Edward, ÃŽnvatarea umana, Editura Didactica si Pedagogica,

Bucuresti, 1983.

M. Ionescu, Demersuri creative în predare si învatare, 2000, Editura Presa Universitara

Clujeana, Cluj-Napoca, p. 59.

R. Iucu, Instruirea scolara. Perspective teoretice si aplicative, 2008, Editura Polirom,

Iasi, p. 56.

Apud R. Iucu,

M. Ionescu, Op. cit., p. 60.

M. Zlate, Fundamentele psihologiei, 2002, Editura Nemira, Bucuresti, p. 79.

I. Al. Dumitru, Educatie si învatare, 2001, Editura Eurostampa, Timisoara, p. 219.

M. Bocos, Instruirea interactiva, 2002, Editura Casa cartii de stiinta, Cluj-Napoca, p. 51.

E. Joita, Educatia cognitiva, 2002, Editura Polirom, Iasi, p. 32.

Downloads

Published

2018-07-27