CONTEMPORARY REPRESENTATION OF”SOCIAL PEDAGOGY”

Authors

  • Anton Ilica „Aurel Vlaicu” University of Arad

Keywords:

social pedagogy, the sociology of education, E. Durkheim, social psychology

Abstract

The author attempts to clarify a concept which, from the perspective of those interested in behavioural sciences, has multiple meanings. The author exemplifies the fact that ‟social pedagogy‟ – as a science – deals, in the view of some, with social assistance, or, according to others, with the education of adults or with the problems faced by people with adaptation difficulties or with special educational needs. Anton Ilica defines the concept by stating the fact that social pedagogy is a branch of pedagogy which focuses on social integration, namely the systemic socialization of the young generation.

Author Biography

Anton Ilica, „Aurel Vlaicu” University of Arad

 

References

Antonesei, Liviu, Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 1996.

Chelcea S., Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicații, Editura Polirom, Iași, 2010.

Cristea, Sorin, Dicționar de termeni pedagogici, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1998, 2000.

Delors J. (coord.), Comoara lăuntrică (trad.), Editura Polirom, Iaşi, 2000.

Dicu, A., Dumitriu, E., Probleme de psihosociologie a educației, Editura Științifică, București, 1973.

Drobot L., Pedagogia socială, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008.

Durkheim, E., Sociologia. Regulile metodei sociologice, Cultura Naţională, Bucureşti, 1924.

Durkheim, Emile, Educaţie şi sociologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.

Faure Edgar, A învăţa să fii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974.

Golu, Pantelimon, Golu, Florinda, Dimensiuni aplicative ale Psihologiei sociale, Editura Univesitară, București, 2012.

Hatos Adrian, Sociologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2006.

Ilica, Anton, Dinamica grupurilor ÅŸi comportamentul comunicativ, Editura Universităţii „Aurel Vlaicuâ€, Arad, 2010.

Iluț P., Psihologie socială și sociopsihologie, Editura Polirom, Iași, 2009.

Ionescu, Miron, Instrucţie şi educaţie, Editura Garamont, Cluj-Napoca, 2003.

Jude, Ioan, Educație și socializare, Editura Academiei Române, București, 2008.

Kelemen, Gabriela, Pedagogia socială, Editura Universității Aurel Vlaicu, Arad, 2013.

Langa, Claudiu, Sociologia educației, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2013.

Mărgineanu N., Condiția umană, Editura Științifică, București, 1973.

Moscovici S. (coord.), Psihologia socială a relațiilor cu celălat, (trad.), Editura Polirom, Iași, 1998.

Moscovici Serge, Psihologia socială sau maÅŸina de fabricat zei, Editura Universităţii „Al. I. Cuzaâ€, IaÅŸi, 1997.

Neacșu, Ioan, Pedagogia socială. Valori, comportamente, experiențe, strategii, Editura Universitară, București, 2010.

Păun, Emil, Școala: abordare sociologică, Editura Polirom, Iași, 1999.

Popovici, Dumitru, Sociologia educaţiei, Institutul European, Iaşi, 2003.

Roman, Alina, Societate, educaţie, comunicare. Abordări sociopedagogice ale clasei de elevi, Editura Universităţii “Aurel Vlaicu†din Arad, 2008.

Roman, Regis, Comunicare și societate. Elemente de sociologie generală, Editura University Press, Arad, 2006.

Downloads

Published

2015-11-04