PRACTICAL WAYS FOR PREPARING CHILDREN FOR OPTIMAL ADAPTATION TO SCHOOL ACTIVITY

Authors

  • Evelina Balas “Aurel Vlaicu” University of Arad

Keywords:

adaptation, preparatory class, difficulties.

Abstract

The preparatory class has the role of facilitating the child's adaptation to the new
conditions and requirements and facilitating its good integration into the
classroom and the school and the education process. Difficulties in adapting and
integrating may lead over time to an inadequate attitude towards school,
considering it to be either too lenient or too severe, and then other serious
consequences occur: absenteeism and school dropout. In this regard, we intend to
highlight the most frequent and important adaptation difficulties faced by
teachers for primary education, as well as to find new ways to facilitate the
children’s transition from the kindergarten environment to the school
environment.

Author Biography

Evelina Balas, “Aurel Vlaicu” University of Arad

 

References

Bălaş-Timar, D., Demeter, E., Schwartz, C., Torkos, H. (2017), The dynamic relationship

between classmates’ interaction and just-for-fun online harassment, Agora Psycho-

Pragmatica, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu†Arad

BontaÅŸ, I., ( 2008), Tratat de Pedagogie, Editura All, BucureÅŸti

Cerghit, I. (2008). Sisteme de instruire alternative ÅŸi complementare. Structuri, stiluriÅŸi

strategii, Editura Polirom, IaÅŸi

Cristea, S., (2009), Studii de pedagogie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Cristea S. (2016), Pedagogia,. Ştiinţele pedagogice. Ştiinţele educaţiei, vol.1, Editura

Didactica Publishing House, BucureÅŸti

Dughi T., Ropotă C. (2018). Particularities of the development of thinking and language in

pre-schoolers. Journal Plus Education, Vol XIX, nr. 1, Editura Universităţii ,,Aurel Vlaicu,,

Arad

Egerău, A., (2016), The management of intercultural projects in scholastic organization,

Journal Plus Education, Vol. XVI (2016), No. 2, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu†Arad

Ignat, S., (2017),Grădinița incluzivă, în Rolul educației nonformale în incluziunea

educațională, profesională și socială a copiilor cu cerințe educative speciale, Bran C.N.,

Balaș E. C., (coord.), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

Gherguţ, A., (2011), Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională. Terapii educaţionale,

recuperatorii ÅŸi compensatorii, Editura Polirom, IaÅŸi

Macavei, E., (2001), Pedagogie. Teoria educaţiei, Editura Aramis, Bucureşti

Maciuc, I., (2016), Pedagogie. Repere introductive, Editura Sintech, BucureÅŸti

Munteanu, A., (2009), Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi

Niţulescu, L., (2013), Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Editura Eftimie Murgu,

Reşiţa

Pânişoară, G., (2011), Psihologia copilului modern, Editura Polirom, Iaşi

Roman A.F. (2018). Training master students for implementing the positive thinking

programme in schools, Journal Plus Education,Vol. 20, No 2/2018, Editura

Universităţii ,,Aurel Vlaicu,, Arad

Stan, L., (2016a),Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Editura Polirom, Iasi

Stan, L., (2016b), (coord), Educația timpurie. Probleme și soluții, Editura Polirom, Iaşi

Vrăşmaş, E., (2014), Educaţia timpurie, Editura: Arlequin, Bucureşti

Downloads

Published

2019-06-01