Mentoring in lifelong learning for teachers-example of good practice

doi>10.24250/JPE/1/2020/DD/OA

Authors

  • Dana DUGHI Liceul Special Sfânta Maria Arad
  • Otilia Ardelean CJRAE Arad

Keywords:

mentoring; lifelong learning; teacher; student; best practices; nonformal education; character traits.

Abstract

This article highlight theoretical and applicative aspects of mentoring activity. There are presentedt models of good practices of the teachers involved in the activities carried out through the project Proaction for a multi-professional educational community - ProActiv, a project co-financed from the European Social Fund through the Human Capital Operational Program 2014-2020. This approach is an example of a continuous training activity that places mentorship at the center of its objectives. The activities are projected for use in metorship relation between teacher and teacher and also for teacher and student. The exempels for good practices was focused on caracter education, comunication skills and adaptativ social relations.

References

Ardelean, D., Tomesc, C., Donca, S., (2019) Comunicareaîneducație cu

accent pe relația cu părinții, Suport curs (Proiect co-finanțat din

ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020), EdituraȘcoalaVremii, Arad.

Craşovan, M., (2004), Rolulmentoruluiînactivitateacadrului didactic

debutant, înRevista de Ştiinţe ale Educaţiei, nr. 1 (10), EdituraUniversităţii de Vest,

TimiÅŸoara.

Dughi T., Rad D., Demeter E., (2019) Stare de bine șianxietateîn context

european, învolumulEuropa: Tradiție, culturășiadministrație, coord. Vasilioni, F.,

Pădurean A., Editura presa UniversitarăClujeană, ISBN 978-606-37-0650-9, pp.

-85.

Herlo D., Egerău, A., Dughi, T., Balaş, E., Bran, C.,

(2014),Practicăpedagogică: aspecteteoretico - aplicative, Editura Eikon, Cluj

Napoca, ISBN 978-606-711-155-2.

Pânişoară, G., (2006), Integrareaînorganizaţii. Paşispre un management de

succes, EdituraPolirom, IaÅŸi, 2006.

Rad, D., Demeter, E., Roman, A., Dughi, T., Ignat, S., Rad, G., (2019), The

curvilinear relationship between helping attitudes display and emotional

regulation difficulty in cyberbullying incidents Journal Plus Education, Vol 23, nr.

, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151, pp. 70 -76

Ungureanu, D., (2001),Mentoring-ul îneducatiaadulţilor, înRevista de

Ştiinte ale Educaţiei, nr. 5, EdituraUnivesităţii de Vest, Timişoara.

Downloads

Published

2020-04-30