EARLY EDUCATION ALONG THE ROMANIAN HISTORY

Authors

  • Rodica Mariana Niculescu Ph.D,Univeristy Transilvania

Abstract

Based on the idea of the recognized importance of early ages for the subsequent evolution of the human personality the paper is focused on an overview of the concerns of Romanian policy of education for introducing the early stages of the psychological development under the formal education. The paper starts with the summary of an official analysis of the Romanian educational policy for pre-school ages in the last decades. A short presentation of what education meant for our ancestors, the Dacians, is continued with three synthetic presentations of what pre-school education represented along the most important parts of Romania's history. The paper suggests the Romanian pioneering role as a country that had explicitly introduced the pre-school stage in the formal education earlier than many other European countries.

References

Bărsănescu, Ş., Bărsănescu, F. (1978). Dicţionar Cronologic, Educaţia Învăţământului, Gândirea pedagogică din România. , Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. [Chronologically Dictionary , Education , Teaching, Pedagogical Thinking in Romania]

Cârlan, Gh. V. (2001). Tezaurul de la Pietroasa si printesa Khnumet (1914-- 1876 î.e.n), vol.I, Bârlad: Editura Sfera

Civilizaţia geto-dacilor (n.d) . http://www.scribd.com/doc/4008322/Civilizaia-getodacilor (last access 03.05.2014)

Istoria invatamantului din Romania compendiu, Bucuresti: (1970). EDP. Bucuresti http://www.scribd.com/doc/21452346/Istorie-a-Invatamantului(last access: 03.05.2014)

Iucu R., Manolescu M., Ciolan L., Bucur C. (2008). System of early education/care and professionalization in Romania. Report commissioned by the State Institute of Early Childhood Research (IFP) Munich, Germany. http://www.ifp.bayern.de/projekte/laufende/informationenseepro-english.html; (last access 03.05.2014)

Legea pentru învăţământul primar al statului şi învăţământul normal primar din 1924 apud Petrică, C. (n.d.). Aspecte privind activitatea ministerului instrucţiunii publice sub conducerea dr. Constantin Angelescu. Editura Sfântul Ierarh Nicolae;

Legea invatamantului, 1968, MAN; http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=27844; last access 03.05.2014

Oberhuemer, P., Schreyer, I. , Neuman M. (2009). Systems of early education/care and professionalization in Europe, Seepro project, Staatsinstitut für Frühpädagogik

http://www.ifp.bayern.de/projekte/laufende/informationenseepro-english.html, (last access 03.05.2014)

Oltean, V. (2004). Prima Şcoala românească din Şcheii Brasovului. Iaşi: Tipo Moldova

Organisation for Economic Co-operation and Development. Politicile naţionale pentru educaţie – analiză tematică. Raport regional. Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. (2001). http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=educatia%20prescolara%20in%20istoria%20romanilor&source=web&cd=91&ved=0CFIQFjAAOFo&url=http%3A%2F%2Fwww.see-educoop.net%2Feducation_in%2Fpdf%2Fthematic_review_national_polices_educat-oth-rmn-t05.pdf&ei=GgDuT4-8L4bZ0QHbzr29DQ&usg=AFQjCNE_TVXDO6TVxFRtXlfxNLfotor6Uw&cad=rja (last access 03.05.2014)

Petrică, C. (n.d.). Aspecte privind activitatea ministerului instrucţiunii publice sub conducerea dr. Constantin Angelescu. Editura Sfântul Ierarh Nicolae;

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=evolutia%20scolii%20romanesti%20in%20secolul%20xx&source=web&cd=8&ved=0CGcQFjAH&url=http%3A%2F%2Ftrateaza-te.ro%2Fcorinapetrica%2FAspecte_privind_activitatea_Ministerului_Instructiunii_Publice%2520_sub_conducerea_Dr_Constantin_Angelescu.pdf&ei=VYmgT8beMabt0gGn3MGlAg&usg=AFQjCNHR-WpA1NsqCs58eiA1FZpsE7RoRA&cad=rja ( last access: 03.05.2014)

Rădulescu, D. C. (2003). Invăţământul public din românia în secolul al XIX-lea – evoluţie şi consecinţe sociale. Calitatea Vieţii, XIV. Nr. 2 [Public Education in Romania in the Nineteenth Century - Evolution and Social Consequences. Quality of Life,XIV, nr.2.]

Rădulescu, D. C. (2006). Învăţământul românesc 1948–1989 – între derivă şi recuperare instituţionalfuncţională in CALITATEA VIEŢII, XVII, nr. 3–4, 2006: 307–318

Stanciu Stoian (1957). Un aspect al dezvoltării învăţământului românesc în perioadele lui de început. In . Din istoria pedagogiei romanesti. Culegere de studii (pp.17-55). Bucuresti: EDP

Urechea, V. 1892: 20, apud Stanciu Stoian (1957). Un aspect al dezvoltării învăţământului românesc în perioadele lui de început. In MI. ISP. Din istoria pedagogiei romanesti. Culegere de studii Bucuresti: EDP (pp.17-55); p.23

Stanciu Stoian , Un aspect al dezvoltării învăţământului românesc în perioadele lui de început. In MI. ISP. Din istoria pedagogiei romanesti. Culegere de studii Bucuresti: EDP (pp.17-55); 1957, p.20-24

Urechea, V., 1892: 20, apud Stanciu Stoian (1957). Un aspect al dezvoltării învăţământului românesc în perioadele lui de început. In MI. ISP. Din istoria pedagogiei romanesti. Culegere de studii Bucuresti: EDP (pp.17-55)

Downloads

Published

2014-05-07

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>