ANALYSIS OF THE MENTAL HEALTH EVOLUTION IN ROMANIA

Authors

  • Olga Domnica Moldovan

Keywords:

mental health, statistic, incidence, chronic illness

Abstract

The author makes an ananalysis on some articles and statistical data, regarding the state of mental health in Romania. She reviews the evolution of the mental illness in our country mentioned the place of Romania in the European ierrachy establisehd by WHO, the situation of the chronic diseases and the posibilities of mental services to face this phenomena.

References

Alber, J., Köhler, U., (2004), Health and care in an enlarged Europe, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Commission, [Electronic version]. Disponibil online la http://www.eurofound.europa.eu pubdocs 2003/107/en/1/ef03107en.pdf.

Anderson, R., Health and health care, in Fahey, T., Maître, B., Whelan, Ch., Anderson, R., Domanski, H., Ostrowska, A., Olagnero, M. and Saraceno, C., (2004), Quality of life in Europe. First European Quality of Life Survey 2003, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2004, pp. 55–62 [Electronic version]. Disponibil online la http://www.eurofound. europa.eu/ pubdocs/2004 /105/en/1/ ef04105en.pdf.

Clark, K., Weir, C., (2012), A review of depression prevention in primary care, W V Med J., 108(3):64-68.

Cooper B., (2012), Mental health epidemiology today, Epidemiol. Psychiatr. Sci., 21(2):171-173.

Doboş, C., (2006), Dificultăţi de acces la serviciile publice de sănătate în România, în Calitatea Vieţii, nr. 1–2/2006, pp 7–24.

Doboş, C., (2008), Finanţarea sistemelor de sănătate în ţările Uniunii Europene. România în context european, în Calitatea Vieţii, nr. 1–2, 2008, pp. 107–123.

Grecu, G., Gabos Grecu, I., Gabos Grecu, M., (2000), Depresia: aspecte epidemiologice, clinice şi terapeuticoprofilactice, Editura Ardealul, Târgu-Mureş

Mărginean, I., Precupeţu, I., Tsanov, V., Preoteasa, A.M., Voicu, B., (2006), First EuropeanQuality of Life Survey: Quality of life in Bulgaria and Romania, Luxembourg, Office for Official Publications European Communities, [Electronic version]. Disponibil online la http://www.eurofound. europa.eu/pubdocs/2006/67/ en/1/ ef0667en.pdf

Micluţia, I., Junjan V., Popescu, C., (2004), Stigma socială şi impactul ei asupraîncadrării în muncă a bolnavilor cu afecţiuni psihice, Revista Transilvană de Știinţe Administrative 3(12), pp. 121-127

Pop, C.E., (2010), Starea de sănătate a populaţiei din România în context european, în Calitatea vieţii XXI, nr. 3–4, p. 274–305

Sebesi, S., Balint, J., Gasparik, I., Abram, Z., (2013), Tendinţa pentru depresie în rândul populaţiei adulte, în Acta Medica Transilvanica, vol. II, nr. 4, pp. 21-24

Voicu, B., (2005), Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului Românesc. Volumul II: Resursele, Editura Expert Projects, Iaşi

*** (2009), Anuar de statistică sanitară 2008. Bucureşti: Ministerul Sănătăţii

Downloads

Published

2015-04-30