LANGUAGE EDUCATION IN PRESCHOOL CHILDREN

Authors

  • Olga Domnica Moldovan

Keywords:

preschool children, language education, kindergarten activities

Abstract

Preschool language education is a prerequisite to integrate the children easily into school-type activity but also in terms of their preparation for life. To enhance the verbal conduct in pre-primary education the aims are to stimulate their active participation both verbally and mentally when working in the kindergarden. The kindergarten is the educational institution which has the decisive role in the education and training of preschool children. It strives to create conditions for a normal development in all areas of preschool children, exploiting the physical and mental potential of each, taking into account the child's own pace, his emotional needs and his fundamental activity: the game. The author present her results regarding the education of language in a group of 16 children from the kidergarten.

References

Birch, A., (2000), Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti

Bonchiş, E., (2004), Psihologia copilului, Editura Universităţii din Oradea, Oradea

Dumitrana, M.,(1999),Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, vol 1. Comunicare orală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Ilica A., (2007), O pedagogie modernă, Editura Universității Aurel Vlaicu, Arad Kelemen, G., (2007a), Pedagogie preÅŸcolară, Editura Universităţii „Aurel Vlaicuâ€, Arad Kelemen, G., (2007b), Psihopedagogia jocului, Editura Universităţii „Aurel Vlaicuâ€, Arad

Pânişoară, I. O., (2003), Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune eficientă, Editura Polirom, Iaşi

Piaget, J., (2005), Psihologia copilului, Editura Cartier, Bucureşti Schaffer, H. R., (2005), Introducere în psihologia copilului, Editura ASCR, Cluj-Napoca

Schwartz, G., Kelemen, G., Moldovan, O.D., (2009), Psihologia copilului, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad

Şchiopu, U., Verza, E., (1995), Psihologia vârstelor (Ciclurile vieţii), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

*** (2002), Educarea limbajului la preşcolari.Texte şi materiale ajutătoare, Editura Aramis, Bucureşti

Downloads

Published

2015-11-04