PROBLEM SOLVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL

Authors

  • Olga Domnica Moldovan

Keywords:

small schoolchildren, logical thinking, problem solvin

Abstract

Thought process is, first, the process of solving problems that are raising from the life and from the theoretical or practical work of man. This resolution is performed through the intercession of knowledge gained using the generalized experience of the past. The author presents the results of his research conducted on two groups of children in preparatory class with which we worked with differentiated stockings to improve math performance and thus to develop the logical thinking in small schoolchildren.

References

Cheta, Gh., Binchiciu, V., (coord.), (2009), Metodica învăţării aritmeticii în ciclul primar, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad

Golu P., Verza, E., Zlate, M., (1993), Psihologia copilului, Editura Didactica si Pedagogica, BucureÅŸti

Iacob, L., (1999), Repere psihogenetice. Caracterizarea vârstelor şcolare, în Cosmovici, A., Iacob, L., Psihologie Şcolară, Editura Polirom, Iaşi, pp. 36-52

Lievegoed, B., (2011), Fazele de dezvoltare ale copilului, Editura Trei, BucureÅŸti

Nicolescu, M., (1972), Rolul și perspectiva cercetării matematicii, Revista de Pedagogie nr. 22/1972

Piscoi, V., Bonchiş, E.,(1991), Dezvoltarea gândirii creatoare la şcolarul mic în învăţământul primar, vol. I, Bucureşti, în Revista de Pedagogie, 1991.

Polya, G., (1971), Descoperirea în matematică, Euristica rezolvării problemelor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti

Radu, I., (1983), Psihologia educaţiei şi dezvoltării, Editura Academiei, Bucureşti

Rusu, E., (1969), Psihologia activităţii matematice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti

Schwartz, Gh., Kelemen, G., Moldovan,O., (2009), Psihologia copilului, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad

Downloads

Published

2016-08-04