WORKINGMEETINGREPORTFROMLUXEMBOURG, SPECIALISTS INMENTAL HEALTH. THEPROJECT SPSM– EMPLOYABILITY

Authors

  • Mihaela Gavrila-Ardelean PhD, Assoc.Prof. „Aurel Vlaicu” University of Arad

Keywords:

investigates, strong points, weaknesses, opportunities and threats.

Abstract

In an atmosphere of early fall, at a round table in the location Institute for Public Health in Luxembourg, there was the second meeting of specialists involved in the project Insertion Employment of Persons with Mental Disorders (SPSM - Employabilité). Under this innovative research project to improve the employability of people with mental/ physical disabilities came together: researchers, professors, doctors, psychologists, responsible for public health and journalists from five participating countries: Luxembourg, Switzerland, France, Romania and Belgium.
During the two days of work there was done a SWOT analysis of the results of the three response catagories :
- The recipients (patients with mental illness);
- Employers (responsible for enterprise and directors);
- Specialists (workers, trainers).
We have analyzed and have concluded several schemes to be played in detail below, as they were set by the project team meeting in Luxembourg, strengths, weaknesses, opportunities and threats in the field of employability these people with the peculiarities of each country in the project.

References

Enăchescu, Constantin, Tratat de igienămintală, ediția a II-a, Editura Polirom, Iași, 2004;

Gavrilă A., Mihaela, Psychoprophylaxis and Mental Health Education, in Agora Psycho-Pragmatica, 2008, vol.II, no.4, p.58;

Honney Anne, The impact of mental illness on employment: Consumers‟ perspectives, Work, 2003, 20: 267-276;

Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, Pactul de Stabilitate pentru țările din Sud-Estul Europei, Strategia în domeniul sănătăţii mintale, grupul de lucru al Asociației Psihiatrice Române și al Ligii Române pentru Sănătate Mintală (Mihailescu, R., Boișteanu, P., Ghenea, R., Nica, Prelipceanu, D., Teodorescu, R., Tudorache, B., Udriștoiu, T.), 1999;

Katschnig, Heinz, Ciumăgeanu, Mugur, Ghenea, Dan, Raluca, Sfetcu, Vol. 1: Set de instrumente pentru serviciile de sănătate mintală în Linii directoare pentru echipe multidisciplinare, Cluj-Napoca: Qual Media, 2009, vol. 3;

Păuncu, Elena-Ana, Medicina Muncii, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 2004;

Rădulescu, M. Sorin, Sociologia sănătății și a bolii, Editura Nemira, București, 2002;

Legea nr. 487 din 11 iulie 2002 a Sănătăţii mintale și a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 8 august 2002 – republicată în 13 septembrie 2012 în temeiul art II din legea 129/2012;

www.who.

Downloads

Published

2015-11-04

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>