STORY IMPACT ON THE LANGUAGE DEVELOPMENT, EMOTIONAL AND BEHAVIORAL SELF-CONTROL OF PRESCHOOLERS

Authors

  • Mariana NOREL Faculty of Psychology and Educational Sciences, Transilvania University of BraÈ™ov
  • Daniela POPA Faculty of Psychology and Educational Sciences, Transilvania University of BraÈ™ov

Abstract

This article aims to highlight the results of a research undertaken to demonstrate the formative role of stories / tales in language and communication development, emotional and behavioral self-control of preschoolers. The research aims to answer to concrete problems posed by educational practice at micropedagogical level.

References

*** (2008). Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani, Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Tineretului.

***. (2002). Educaţia timpurie în România, UNICEF, IOMC, CEDP. Bucureşti: Ed. Vanemonde.

***. (2008). Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, Bucureşti: MECT. Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învățământul Preuniversitar.

Miron, O. (2012). Valoarea formativă a basmului în cultivarea limbajului copiilor preșcolari. Lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I. Brașov: Universitatea Transilvania din Brașov. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Munteanu, C., Munteanu, E., N. (2009). Ghid pentru învăţământul preşcolar. Iaşi: Polirom

Norel, M.; Bota O.A. (2012). Didactica domeniului experienÈ›ial „Limbă È™i comunicareâ€. Cluj-Napoca: ASCR.

Sion, G. (2003). Psihologia vârstelor. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine.

Verza, E., Verza, F.E. (2000). Psihologia vârstelor. Bucureşti: Pro Humanitate.

Downloads

Published

2014-12-03

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>