NEW PERSPECTIVES IN LEARNING ROMANIAN LANGUAGE IN SCHOOLS AND SECTIONS TAUGHT IN HUNGARIAN LANGUAGE

Authors

  • Mariana Norel

Keywords:

curricula, communicative-functional model, textbook, language competence

Abstract

Since September 2017, the new curricula for the 5th grade are valid (Annex 2 of OMEN no. 3393/28.02.2017), based on the framework plan approved by OMEN 3590/05.04.2016. For Romanian language and literature subject, there are two curricula: Romanian language and literature, 5th to 8th grades, and Romanian language and literature for schools and sections taught in Hungarian language, allowing pupils to use alternative textbooks. The secondary school curriculum, as well as alternative textbooks in order to study Romanian language and literature in schools and sections taught in Hungarian language continue the ones for primary school. This article highlights the importance of studying the Romanian language as the official and day-by-day communication language, by the students having a different mother tongue, and the opportunity which is offered to these students by the textboooks, through applying the communicative-functional model and through the pragmatic perspective of language study.  

References

*** Programe școlare pentru disciplina Limba și literatura românăpentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Clasele a V-a – a VIII-a. Approved by OM no. 3393/28.02.2017

Bartolf, Hedwig. (2017). Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Clasa a V-a. Deva: Corvin Publishing House

Delors, Jacques. (2000). Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI. (Learning: the Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the 21st Century). Traducători Radu Andriescu și Radu Pavel Gheo. Iași: Polirom Publishing House

Maxim, Andreia-Nicoleta; Kibédi Nemes, Ildikó; Militar, Adela; Bărbos Liana-Cecilia. (2017). Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Manual pentru clasa a V-a. București: Corint Publishing House.

Norel, Mariana. (2008). Studiul limbii române ca limbă nematernă. Implicații asupra politicilor educaționale și a dialogului multicultural, în Horváth István-Tódor Erika Mária. (ed.) O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului, Cluj-Napoca: Limes Publishing House

Norel, Mariana. (2017). Abordarea interculturală și integrată a currriculumului de limba și literatura română, în Tódor, Erika-Mária (editor). (2017). Ghidul profesorului de limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Cluj-Napoca: Abel Publishing House

Sâmihăian, Florentina. (2014). O didactică a limbii și literaturii române. Provocări actuale pentru profesor și elev. București: ArtPublishing House

Tódor, Erika Mária. (2017). Noi paradigme în programa de limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, înTódor, Erika-Mária (editor). (2017). Ghidul profesorului de limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Cluj-Napoca: Abel Publishing House

Tódor, Erika Mária. (2005). Școala și alteritatea lingvistică. Contribuție la pedagogia limbii române ca limbă ne-maternă. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință

Downloads

Published

2018-06-06

Most read articles by the same author(s)